Komedi Nedir?

Milattan önce 400’lü yıllarda Yunanistan’da doğan “Komedya“, kişilerin ya da toplumların güldürü taşıyan yönlerini, aksayan taraflarını hoş vakit geçirmek ve aynı zamanda ders vermek amacıyla sahneye taşıyan tiyatro türüdür. Yani bu tür tiyatrolarda seyiriciyi güldürürken düşündürmek ve eğitmek gibi bir amaç bulunmaktadır.

Komedi Nedir? (Komedya Nedir?)

Bugün birçok alanda duyduğumuz komedi, aslında modern tiyatronun bir türü olarak komedyadan gelmektedir. Bu kelimenin kökeni ise Latincedeki “comoedia” sözcüğüne dayanmaktadır. Bu türün amacı kişilerin ya da toplumların aksayan yönlerini perdeye yansıtarak güldürmeyi ve bunu yaparken de düşündürmektir.

Komedyalarda seyircileri güldürmek için daha çok yalakalık, cimrilik, iki yüzlülük ve korkaklık gibi insan davranışları abartılarak işlenmektedir. Bu insan huyları güldürücü bir şekilde ele alınırken aslında seyircinin bundan ders çıkarması amaçlanır.

Komedyalar manzum bir şekilde yazılma geleneğiyle başlasa da daha sonraki dönemlerde (17. yüzyıldan itibaren) nesir şeklinde de yazılmaya başlanmıştır.

Komedyaların konuları ait olduğu toplumun günlük yaşamından alındığı gibi kişileri de soylulardan değil halkın arasından seçilmektedir. Aynı zamanda teknik konularındaki imkansızlıklardan dolayı tragedyalarda olduğu gibi üç birlik kuralına uyulmaktadır.

Komedi Özellikleri

İnsanların ve toplumların gülünç yönlerini işleyen tiyatro türüdür.

→ Seyirciyi güldürerek güzel vakit geçirtmeyi ve güldürürken de düşündürüp ders vermeyi amaçlar.

→ Konular günlük yaşamdaki gülünç olaylardan seçilir.

→ Toplumun her kesiminden kişiler oyunda kendine yer bulur.

→ Üç birlik kuralına uyulur.

→ Manzum yani şiir şeklindedir.

→ Oyun sırasında kaba görüntülere sahnede yer verilir, çirkin sözlerin söylenmesinden kaçınılmaz.

→ Üslupta seçkinlik aranmaz.

→ Oyun, beş perdeden oluşur ve sonuna kadar hiçbir kesintiye uğramaz.

→ Sahnedeki diyaloglara ek olarak bir de koro bulunur.

→ Konularına göre karakter, töre ve entrika komedisi şeklinde üç başlıkta sınıflandırılır.

→ Komedya türünde Yunan Aristophanes ve Fransız Moliere oyunlarıyla tanınmış isimlerin başında yer alır.

Komedi Türleri

Ele aldıkları konulara göre komedyaları üç başlıkta sınıflandırabiliriz:

a) Karakter Komedisi : Sahnede günlük yaşamda sıklıkla rastladığımız insan kusurlarını alaylı ve gülünç bir şekilde işleyen komedi türüdür. Bu komedi türüne gösterilebilecek en iyi örnek ise Moliere’in “Cimri” eseridir.

b) Töre Komedisi: Bir toplumun aksayan yönlerini ele alan, eleştirel bir şekilde gelenekleri işleyen komedi türüdür. Töre komedilerinde sosyal bir eleştiri yapılır.

c) Entrika Komedisi: İzleyicilerin merak ögesinin ön planda tutularak bir mesaj vermekten ziyade sadece güldürmek amacıyla yazılan komediler. Olayların düğüm bölümünde seyircilerin merak duygusu üst seviye çıkarken çözüm bölümünde olaylar açığa çıkartılır. Bu tür biraz daha hafifletilmiş ve günümüzde vodvil ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bu oyun türünde akla gelen ilk eser Shakespeare’in Yanlışlıklar Komedyası adlı oyunudur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
Slayt – PDF
Tiyatro Nedir?
Dram
Trajedi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.