Komedi Nedir? Komedya Nedir? Komedi (Komedya) Özellikleri

Milattan önce 400’lü yıllarda Yunanistan’da doğan “Komedya“, kişilerin ya da toplumların güldürü niteliğinde olan yönlerini, aksayan taraflarını hoş vakit geçirtmek ve aynı zamanda ders vermek amacıyla yazılan bir tiyatro türüdür. Yani bu tür tiyatrolarda seyiriciyi güldürürken düşündürmek ve eğitmek gibi bir amaç bulunmaktadır.

Komedyalarda seyircileri güldürmek için daha çok yalakalık, cimrilik, iki yüzlülük ve korkaklık gibi insan davranışları abartılarak işlenmektedir. Bu insan huyları güldürücü bir şekilde ele alınırken aslında seyircinin bundan ders çıkarması amaçlanır.

Komedyalar manzum bir şekilde yazılma geleneğiyle başlasa da daha sonraki dönemlerde (17. yüzyıldan itibaren) komediler nesir şeklinde yazılmaya da başlanmıştır.

Komedyaların konuları ait olduğu toplumun günlük yaşamından alındığı gibi kişileri de soylulardan değil halkın arasından seçilmektedir. Aynı zamanda teknik konularındaki imkansızlıklardan dolayı tragedyalarda olduğu gibi üç birlik kuralına uyulmaktadır.

Komedyanın Türleri

Ele aldıkları konulara göre komedyaları üç başlıkta sınıflandırabiliriz:

a) Karakter Komedisi : Sahnede günlük yaşamda sıklıkla rastladığımız insan kusurlarını alaylı ve gülünç bir şekilde işleyen komedi türüdür. Bu komedi türüne gösterilebilecek en iyi örnek ise Moliere’in “Cimri” eseridir.

b) Töre Komedisi: Bir toplumun aksayan yönlerini ele alan, eleştirel bir şekilde gelenekleri işleyen komedi türüdür. Töre komedilerinde sosyal bir eleştiri yapılır.

c) Entrika Komedisi: İzleyicilerin merak ögesinin ön planda tutularak bir mesaj vermekten ziyade sadece güldürmek amacıyla yazılan komediler. Olayların düğüm bölümünde seyircilerin merak duygusu üst seviye çıkarken çözüm bölümünde olaylar açığa çıkartılır. Bu tür biraz daha hafifletilmiş ve günümüzde vodvil ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bu oyun türünde akla gelen ilk eser Shakespeare’in Yanlışlıklar Komedyası adlı oyunudur.

Komedyanın Özellikleri (Komedinin Özellikleri)

 • İnsanların ve toplumların gülünç yönlerini işleyen tiyatro türüdür.
 • İzleyicileri güldürürken düşündürmeyi ve belli konularda ders verme gibi bir amacı vardır.
 • Konularını günlük yaşamdan sıradan ama komik olaylardan seçer.
 • Komedilerde kişiler sokakta yaşayan sıradan insanlar arasından seçilmektedir.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Manzum yani şiir şeklinde yazılırlar.
 • Oyun sırasında kaba şakalara, görüntülere (öldürme ve yaralama gibi.) ve sözlere yer verilir.
 • Oyun beş bölümden oluşur ve sonuna kadar hiçbir kesintiye uğramaz.
 • Oyunda koro da önemli bir yer tutar.
 • Komedyalar konularına göre farklı isimler alır.
 • Komedya türünde Yunan Aristophanes ve Fransız Moliere oyunlarıyla tanınmış isimlerin başında yer alır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.