11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Komedi Nedir?

Milattan önce 400’lü yıllarda Yunanistan’da doğan “Komedya“, kişilerin ya da toplumların güldürü taşıyan yönlerini, aksayan taraflarını hoş vakit geçirmek ve aynı zamanda ders vermek amacıyla sahneye taşıyan tiyatro türüdür. Yani bu tür tiyatrolarda seyiriciyi güldürürken düşündürmek ve eğitmek gibi bir amaç bulunmaktadır. Komedi Nedir? (Komedya Nedir?) Bugün birçok alanda duyduğumuz komedi, aslında modern tiyatronun bir türü olarak komedyadan gelmektedir. Bu ...

Devamını Oku »

Anlatım Bozuklukları

Anlatım bozukluğu nedir, anlatım bozuklukları örnekleri, anlatım bozukluğu konu anlatımı

Dilin toplumsal yapı içerisinde son derece büyük bir önemi vardır. Toplumsal yaşam içerisinde dil ancak doğru kullanılırsa başkalarına düşüncelerimizi doğru bir şekilde aktarabilir ya da başkalarının söylediklerini anlayabiliriz. Dil doğru kullanılmadığında var olan düşünce de anlaşılamayacağından değerini kaybedecektir. Bu nedenle dilimizi her zaman doğru bir şekilde kullanmaya gayret göstermeliyiz. Bir anlam ifade edebildiğimiz dil birliğine cümle denir. Bu nedenle cümleleri ...

Devamını Oku »

Konferans, Konferans Nedir? Konferans Özellikleri, Konferans Örnekleri

Kültür, sanat, edebiyat, tarihi, müzik gibi alanlara ait herhangi bir konu üzerinde alanında uzman bir kişinin daha önceden belirlenmiş bir mekanda dinleyici karşısında yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir. Konferansı gerçekleştiren alanındaki uzman kişiye de konferansçı denir.  Konuşmacının dili seçilen konuya ve dinleyiciye göre değişmekle beraber dil açık ve anlaşılır olmalıdır. Konuşmacı anlaşılır olmalı ve anlattıklarını belli bir mantıksal düzende sunmalıdır. ...

Devamını Oku »

Manzum Hikaye

Manzum Hikaye, Manzum Hikaye nedir, Manzum Hikaye özellikleri, Manzum Hikaye örnekleri, Manzum Hikaye hakkında bilgi, Manzum Hikaye örnek

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların kişi, zaman ve mekan unsurlar çerçevesinde oluşmasına hikaye, bu hikayelerin nazım şeklinde yani şiir biçiminde yazılmasına ise “Manzum Hikaye” denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi bu türün mensur (düzyazı) hikayelerden ayrılan tek yönü şiir şeklinde yazılmış olmasıdır. Bu hikayelerde şiirlerde olduğu gibi kafiye düzeni sağlanmaya çalışılır. Böylelikle sosyal, ahlaki ve toplumsal olayların kafiyeden yararlanılarak daha ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazetecilik (Tanzimat Dönemi Gazeteleri)

Tanzimat Dönemi Gazete, Tanzimat Dönemi Gazeteleri, Tanzimat Dönemi Gazetelerinin özellikleri, Tanzimat Edebiyatında gazete, Tanzimat Döneminde çıkarılan gazeteler

Osmanlı Devleti’nde ilk gazete örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Batı’da büyük bir yer tutan gazetenin Türk edebiyatına girmesiyle birlikte edebiyatın çehresi de hızlı bir şekilde değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle edebiyat ve kültür hayatının geliştirilmesinde, edebiyatın halka ulaşmasında gazetelerin büyük bir önemi vardır. Gazeteler sadece günlük olayların halka duyurulması amacıyla kullanılmamıştır. Aynı zamanda icra edilen edebi eserler ve fikirler gazeteler ...

Devamını Oku »

Tanzimat Edebiyatı’nın Oluşumu (Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi)

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu, Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi, Tanzimat Edebiyatı oluşum süreci, Tanzimat hazırlık dönemi

Diğer sanat dallarında olduğu gibi edebiyat da bir toplumun her türlü sosyal, siyasi, ekonomik, askeri vb. şartlarına bağlı olarak bir gelişim gösterir. Bu nedenle “Tanzimat Dönemi Edebiyatı“nı anlayabilmek için 19. yüzyılın genel zihniyetine ve tarihine göz atmamız gerekir. “Tanzimat Edebiyatı’nın Oluşumu“, Osmanlı’nın çöküş sürecini sonlandırması için köklü değişimlere ve yeniliklere yöneldiği bir dönemde başlamıştır. Tanzimat Fermanı’nın İlan Edilmesi Bir dönemler ...

Devamını Oku »