11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatında Eleştiri

Türk Edebiyatı'nda eleştiri, Türk Edebiyatı'nda tenkit, Cumhuriyet Dönemi eleştiri, Tanzimat dönemi eleştiri, Serveti fünun eleştiri

Türk edebiyatında eleştiri/tenkit ’in ortaya çıktığı dönem Tanzimat devri olarak kabul edilir. Batı’dan öğrenilerek ülkemize gelmiştir ancak yine de bu türün bizim eski edebiyatımızda olmadığını iddia edemeyiz.  Eski Türk Edebiyatı’nda şairlerin ele alındığı tezkireler aslında birer eleştiri özelliği taşısa da batıdan aldığımız eleştirilerle pek uyuşmamaktadır. Tenkit Kelimesinin Sözlük Anlamı Modern Türk Edebiyatı dönemlerinde Şemsettin Sami, Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa ...

Devamını Oku »

Eleştiri Türleri

Eleştiri, Eleştiri Türleri, Eleştiri Türleri nelerdir, Eleştiri Türleri hakkında bilgi, Eleştiri Türleri konu anlatımı, eleştiri çeşitleri, Tenkit türleri, Tenkit türleri

Bir sanat eserinin alanında uzman kişiler yani eleştirmenler tarafından olumlu ve olumsuz özellikleriyle değerlendirilmesi ve bu yönleriyle okura tanıtılmasına eleştiri ya da bir aşka adıyla tenkit denir. Eleştirmenlerin eserlere yaklaşım tarzları ve inceleme biçimlerine göre eleştiriler farklı başlıklarda sınıflandırılmıştır. Eleştirmenlerin bu tarz ve tutumlarına göre eleştiri türleri şu şekildedir: Eleştiri Türleri (Tenkit Türleri) 1. Öznel (İzlenimci) Eleştiri  Bu türde eleştirmen ...

Devamını Oku »

Dram Nedir?

Dram, Dram nedir, Dram ne demek, Dram özellikleri, Dramın özellikleri, Dram gelişimi, Dram hakkında bilgi, Dram konu anlatımı

Yaşamı tam da olduğu gibi acıklı, gülünç, güzel, çirkin yönleriyle bir bütün halinde sahnede göstermeyi amaçlayan tiyatro türüne “Dram” denir. Dram, hayatın komik ve trajik olaylarını bir arada gösterirken diğer tiyatro türlerindeki kuralları da yıkar. Dram Nedir? “Dram” sözcüğü köken olarak Yunancadır ve “hareket” anlamına gelmektedir. Daha sonra bu kelimeye “rol yapmak, temsil etmek” gibi anlamlar yüklenmiştir. Temsil etmek gibi ...

Devamını Oku »

1950-1980 Yılları Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro

1950-1980 Yılları Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro, Cumhuriyet döneminde tiyatro, 1950-1980 tiyatro, 1950-1980 arası tiyatro, 1950-1980 tiyatro Cumhuriyet Dönemi

“1950-1980 Yılları Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro” konusuna geçmeden önce tiyatronun bizim edebiyatımızdaki geçmişine göz atmamız gerekiyor. Tanzimat Dönemi‘nde tanışmış olduğumuz modern tiyatro, özellikle 1950 sonrası sanata verilen önemin artması, eğitimin yaygınlaşması, ekonominin ilerlemesi, devletin tiyatroya daha çok destek vermesi ve özel tiyatroların da açılmasıyla teknik açıdan gelişmiş  ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Yani tiyatro, hayatla bizzat iç içe olduğundan bu ...

Devamını Oku »

1923-1950 Yılları Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro

1923-1950 Yılları Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro, 1923 sonrası tiyatro, Tiyatro 1923-1950, 1923-1950 arası Türk tiyatrosu

“1923-1950 Yılları Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro” hakkında bilgi vermeden önce biraz eskiye gitmekte fayda var. Modern tiyatronun bizdeki başlangıcı Tanzimat Dönemi’ne rastlar. Şinasi ilk modern tiyatro eserini yazar bu dönemde yazmıştır: Şair Evlenmesi. Namık Kemal’in yine bu dönemde yazdığı Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro sahnelenen ilk Türk tiyatrosu olmuştur. Tanzimat’tan sonra tiyatrodaki gelişimler sınırlı kalmıştır. Cumhuriyet ile birlikte birçok türde olduğu ...

Devamını Oku »

Romanda Modernizm

Romanda Modernizm, Romanda Modernizm nedir, Romanda Modernizm özellikleri, modernist roman, modernist roman nedir, modernist roman özellikleri, modernist romanda anlatım

“Romanda Modernizm“i ele almadan önce modernizm hakkında birkaç bilgiye ihtiyacımız olacak. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde aydınlanma ile birlikte demokraside de olan gelişmelerle başlayan modernizm, I. ve II. Dünya Savaşı’yla birlikte büyük yıkıma uğrayan insanlık üzerindeki olumsuzluktan beslenerek güçlenen bir akımdır. Dünyada var olan tüm değerler, kurallar ve anlayışlar insana mutluluk getirmemiş bilakis yıkıma uğratmıştır. Bundan dolayı eskiye karşı olan sanatçılar ...

Devamını Oku »