11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye (1923-1940)

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye 1923-1940, 1923-1940 Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Hikaye, Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 Hikaye

Cumhuriyet Dönemi 1923-1940 arası hikaye, birçok türde olduğu gibi değişimin ve gelişimin gözlendiği dönemdir. Bu dönemde hikaye artık iyice bağımsız bir tür haline gelmiş ve birçok yazar tarafından hikaye örnekleri verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) Hikaye  → Milli Edebiyat Dönemi’nde eser veren kimi sanatçılar (Halide Edip – Yakup Kadri) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında da aynı anlayışta eser verir. → Cumhuriyetimizin ilan ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye (Özellikleri, Yazarları, Örnekleri)

Cumhuriyet Dönemi Hikaye, Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye, Cumhuriyet Dönemi Hikayesi, Cumhuriyet dönemi edebiyatı hikaye

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların ve durumların, belli bir kural çerçevesinde anlatılmasına hikaye denir. Kişi, olay, yer ve zamandan oluşan dört yapı unsuruna dayanan hikayeler olay ve durum olarak iki çeşittir. Edebiyatımızda ilk hikaye örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiş, Serveti Fünun döneminde ise teknik olarak daha da güçlenmiştir. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 1923 yılıyla birlikte “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı” da başlamıştır. ...

Devamını Oku »

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi (Edebi Akımlar)

Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi, Edebiyat-sanat akımı ilişkisi, Sanat akımlarının edebiyata etkisi

Öncelikle şunu söylememiz gerekir ki sanat en az insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir. Bugün, binlerce yıl öncesinde yapılmış mağara resimlerine, süs eşyalarına ve bazı heykellere rastlamamız mümkündür. Ancak insanlar aradan geçen binlerce yıl içersinde sanata farklı bakış açıları getirmiş ve dünyadaki gelişmelere paralel bir yol çizmişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca birçok farklı alanda uğraş veren sanat insanları olmuştur. Bu ...

Devamını Oku »

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (11 Edebiyat Konuları + Video)

11.sınıf edebiyat konuları, 11.sınıf edebiyat konu anlatımı, 11.sınıf edebiyat konuları pdf, 11.sınıf edebiyat konu özetleri, 11.sınıf edebiyat konuları özet, 11.sınıf edebiyat konu başlıkları, 11 edebiyat konuları, 11.sınıf edebiyat ders konuları, 11.sınıf türk dili ve edebiyatı, 11.sınıf edebiyat, 11.sınıf türk dili ve edebiyatı konuları, 11.sınıf türk dili ve edebiyatı ders konuları, 11 edebiyat konu listesi

Yeni müfredata göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları yıllık plan dahilinde aşağıdaki gibi işlenecektir. Aşağıdaki tabloda aynı zamanda konu başlıklarıyla birlikte kazanımları da görebilirsiniz. “11.Sınıf Edebiyat Konuları” tablosunda yer alan başlıklara tıklayarak ders notlarına ve derslerde kullanabileceğiniz slaytlara ulaşabilirsiniz. 11.Sınıf Edebiyat Konuları (11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.DÖNEM Konuları) 4.ÜNİTE: MAKALE Makale Nedir? Münazara (11.Sınıf ...

Devamını Oku »

Edebiyat ve Toplum İlişkisi (Edebiyat ve Sosyoloji İlişkisi)

Edebiyat ve Toplum İlişkisi, Edebiyat toplum, Toplum ve edebiyat, sosyoloji ve edebiyat

Edebiyat düşüncelerin, duyguların ve hayallerin insanlara estetik bir zevk içerisinde aktarılması sanatıdır şeklinde özetlenebilir. Düşünceler, duygular ve hayaller ise insana ait özelliklerdir. İnsan ise toplumu oluşturan çekirdek bir yapı özelliği taşır. Toplumun en temel yapı birimini oluşturan insanların hayalleri, duyguları ve düşünceleri de ister istemez ait olduğu toplumun özelliklerini barındıracaktır. Bu nedenle ortaya konmuş bir edebi eserin ait olduğu toplumdan ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazetecilik (Tanzimat Dönemi Gazeteleri)

Tanzimat Dönemi Gazete, Tanzimat Dönemi Gazeteleri, Tanzimat Dönemi Gazetelerinin özellikleri, Tanzimat Edebiyatında gazete, Tanzimat Döneminde çıkarılan gazeteler

Osmanlı Devleti’nde ilk gazete örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Batı’da büyük bir yer tutan gazetenin Türk edebiyatına girmesiyle birlikte edebiyatın çehresi de hızlı bir şekilde değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle edebiyat ve kültür hayatının geliştirilmesinde, edebiyatın halka ulaşmasında gazetelerin büyük bir önemi vardır. Gazeteler sadece günlük olayların halka duyurulması amacıyla kullanılmamıştır. Aynı zamanda icra edilen edebi eserler ve fikirler gazeteler ...

Devamını Oku »