9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Aruz Ölçüsü Nedir? Aruz Ölçüsünün Özellikleri

Arap dilinden doğan “Aruz ölçüsü” hecelerin söyleyiş özelliklerine göre (kısa-açık-kapalı) göre sıralandığı bir vezin çeşididir. Arap edebiyatında doğmuş ve oradan da Türk şiirine geçmiştir. Türkçeye uygulanması zor bir ölçü olduğundan şiirde birçok Arapça ve Farsça sözcük kullanılmıştır. Aynı zamanda Türkçe sözcükleri aruza uygulayabilmek ve ölçüdeki kusurları gidermek amacıyla imale, ulama, zihaf gibi yollara başvurulmuştur. Türk edebiyatında Divan, Servet-i Fünun, Fecr-i ...

Devamını Oku »

Hece Ölçüsü

hece ölçüsü, hece ölçüsü nedir, hece ölçüsü özellikleri, hece ölçüsü örnekleri, hece ölçüsü hakkında bilgi

Milli ölçümüz olan “Hece ölçüsü” dizelerdeki hece sayılarının eşit olması esasına dayanmaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bile kullanılan eski bir ölçü olan hece vezni, Türkçe yazılan şiirlere en uygun olan ölçüdür çünkü Türkçede bütün seslerin okunma değeri hemen hemen aynıdır. Hece Ölçüsü Özellikleri Hece vezni, İslamiyet öncesi Türk şiirinde kullanılmaya başlanmış, İslamiyet’le birlikte aruz ölçüsü ön plana çıkmış olsa da ...

Devamını Oku »

Nazım Türü Nedir?

Bir şiirin ölçüsüne, kafiyesine ve nazım birimine göre aldığı ada nazım biçimi denilmektedir. Nazım biçimlerinin konularına göre aldığı ada ise nazım türü denilmektedir. Yani nazım biçimi şiirin şekliyle ilgiliyken nazım türü şiirin konusuyla alakalıdır. Mesela Türk halk şiirinde koşma biçiminde yazılan ancak işlenen konuların farklı olduğu şu nazım türleri vardır: Güzelleme Taşlama Ağıt Koçaklama Divan edebiyatı nazım türleri ise şunlardır: ...

Devamını Oku »

Nazım Biçimleri – Nazım Şekli

Nazım biçimi şiirin; birimlerinin, kafiye örgüsünün, ölçüsünün özelliklerine göre, dizelerin kendi aralarında toplanış biçimine göre aldığı isimdir. Nazım biçimi bir başka ifade ile “Nazım şekli” olarak da adlandırılmaktadır.  “Nazım biçimi” adından da anlaşılacağı gibi şiirin şekilsel özellikleriyle alakalıdır. Onlarca asırlık bir geçmişi olan Türk şiiri, Türk milletinin geçirdiği evrelere göre çok farklı nazım şekillerinde kullanılmıştır. Nazım şekillerini belirleyen unsurlar ise ...

Devamını Oku »

Nazım Birimi Nedir? Nazım Birimleri Nelerdir?

Nazım birimi, Nazım birimi nedir, Nazım birimi konu anlatımı, Nazım birimi örnekleri, Nazım birimi nasıl bulunur

Her şiir, birden fazla dizenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Dizelerin kendi arasında gruplandırılmasına göre ise birimler oluşmaktadır. Nazım biçimlerinin belirlenmesindeki önemli ölçütlerden biri de şiirin sahip olduğu nazım birimleridir.  Bir şiirde kendi içinde anlam ifade eden kümelenmiş dizeler “nazım birimi“ olarak adlandırılmaktadır. Şiirlerin iskeleti olarak kabul gören nazım birimleri, sahip olduğu dize sayısına göre farklı isimlerle anılmaktadır. Türk edebiyatında şiir ...

Devamını Oku »

Deyim Nedir? Deyim Örnekleri, Deyim Özellikleri, Deyimler

Deyim, deyim nedir, deyim örnekleri, deyim özellikleri, deyimin özellikleri, deyimler, deyimler ve anlamları

Daha etkili ve zengin bir anlatıma ulaşmak amacıyla sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak kendilerine özgü bir anlam kazandığı kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Bazı durumların ifade edilmesinde zorluk yaşandığında, anlamların yetersiz kaldığı anlarda etkili bir anlatım aracı olarak deyimleri kullanırız. Bu deyimler Türk halkının yaşam biçimini, dünya görüşünü ve kültürünü yansıtmaktadır. Deyimler çok büyük bir oranda mecaz anlamda kullanılır ancak gerçek ...

Devamını Oku »