Yaşamaya Dair Şiirinin İncelenmesi

YAŞAMAYA DAİR 

Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani o derecede, öylesine ki,
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
yaşamak yanı ağır bastığından.

                                                                      Nazım Hikmet 

Ahenk Unsurları

Ölçü: Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır. Dizelerin hece sayısı birbiriyle eşit değildir. Bazı dizeler uzunken bazı dizeler kısadır. Nazım Hikmet Türk şiirinde serbest ölçünün öncüsü olmuş bir şairdir.

Nazım Birimi: Şiirde geleneksel nazım birimlerinin yerine bent şeklinde adlandırabileceğimiz yapılar kullanılmışlar.

Kafiye: Şiirde kafiye olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir sözcük bulunmamaktadır.

Şiirde geleneksel ahenk unsurlaları kullanılmamıştır. Ahenk ses tekrarları, aliterasyonlar, asonanslar, vurgu ve tonlamalar ile sağlanmaya çalışılmıştır. Yaşamak, hem, yani gibi sözcükler sıklıkla tekrar edilmiştir. 

Şiirin Yorumlanması

Nazım Hikmet bu şiirinde yaşam sevincini, yaşama her daim bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştır. Yaşam ile ilgili düşünceleri başka şiirlerinde de net bir şekilde görülmektedir şairin. Bu şiirde yaşama bakış açıları da vurgulanmaktadır. Sincap gibi sadece yaşamakla ilgili çaba gösterebileceği gibi insan başkalarına, dünyaya faydalı olmak için kendi yaşamından vazgeçebilmektedir. Bazı insanlar kendileri için yaşamaya çabalarken bazıları da çevresindekilere karşı her ne kadar yaşamı sevseler de fedakar olabilmektedir.

Şiirin içinde birçok duygu yan yana saklı bir şekilde durmaktadır: Hüzün de çıkar içinden sevinç de. Hatta umut duygusu bile şiirinde içinde yer almaktadır.

Söz Sanatları

Şiirde kullanılan edebi sanat sayısı oldukça sınırlıdır.

“Bir sincap gibi” derken teşbih yani benzetme sanatı vardır.

Dize başlarında tekrarlanan “yani” ve “hem de” sözcüklerinde ise tekrir sanatı vardır.

İmge

Şiirde insanın bir sincap gibi hayattan hiçbir beklentisinin olmadan yaşaması imgeye örnek olarak verilebilir.

Tema

Yaşam ve yaşam sevinci.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.