10.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı, 10.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı test, 10.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı soruları, 10.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı indir, 10.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı deniz hoca

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavında sorumlu olunan ünite başlıkları şu şekildedir:

 • Tiyatro
 • Anı
 • Haber Metni
 • Gezi Yazısı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Yüklemin Yerine Göre Cümleler
 • Yüklemin Türüne Göre Cümleler
 • Yapısına Göre Cümleler

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023 İNDİR

10.Sınıf Edebiyat 2.dönem 2.yazılı soruları İNDİR

10.Sınıf Edebiyat 2.dönem 2.yazılı soruları 2 İNDİR 

10.Sınıf Edebiyat Sınav Örnekleri

10.Sınıf Edebiyat PDF Çalışma Kağıdı

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1)Aşağıdaki roman ilklerinden hangisi yanlıştır?
A) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak
B) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra
C) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
D) İlk realist roman: R. Mahmut Ekrem/ Araba Sevdası
E) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

2) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, orta oyunu ve meddahın ortak özelliği değildir?
A) Geleneksel tiyatro olmaları
B) Usta-çırak ilişkisiyle gelişmeleri
C) Doğaçlama oynanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Güldürü unsurlar barındırmaları

3) Hangisinde orta oyununun bölümleri sırasıyla gösterilmiştir?
A) Muhavere-fasıl-mukaddime-bitiş
B) Muhavere-mukaddime-fasıl-bitiş
C) Mukaddime-muhavere-fasıl-bitiş
D) Fasıl-muhavere-mukaddime-bitiş
E) Mukaddime-fasıl-muhavere-bitiş

4) Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat Dönemi’nde modern tiyatronun ilk örneği verildi.
B) Edebiyatımızda sahnelenen ilk tiyatromuz Şair Evlenmesi’dir.
C) Birey, aile, toplum hayatı, görücü usulü evlilik, vatan ve millet sevgisi, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.
D) Geleneksel tiyatronun özellikleri eserlere yansımıştır.
E) Ahmet Vefik Paşa, Moliere’in oyunlarını çevirmiştir.

5) Batılı anlamda Türk tiyatrosunun ilk örnekleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal meselelere değinen oyunlar yazılmıştır.
B) Tanzimat Dönemi’nde kaleme alınmıştır.
C) Eserler oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
D) Bazı eserlerde geleneksel Türk tiyatrosunun izleri görülür.
E) Manzum şekilli örnekler de verilmiştir.

Moliere’nin oyunlarının bazılarını çevirmiş, bazılarını ise uyarlamıştır. Türk edebiyatında ilk adapte tiyatro oyunlarını yazmıştır. Çevirilerinde ve adaptasyonlarında halk diline ve yerel ağza önem vermiştir. Tiyatroya önem vermiş, Bursa valiliği sırasında ilk Türk tiyatro binasını kurmuştur. Hatta memurları tiyatroya gitmeye mecbur kılmıştır.
6) Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Cevdet Paşa
B) İbrahim Şinasi
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Ahmet Vefik Paşa

Van’a bu ilk gelişim olduğundan heyecanlıydım. Merkezden bindiğimiz bir otobüsle Akdamar Adası’nın karşısına kadar geldik. Oradan yaklaşık 10 dakika süren bir yolculukla Akdamar’a ulaşmış ve tarihi kiliseye adım atmıştık. Adanın çok farklı bir havası vardı, hava da oldukça güzeldi. Buradan sonra da Van Kalesi’ni sizlere tanıtacağım.
7) Bu metnin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Biyografi B) Anı C) Deneme D) Sohbet E) Gezi Yazısı

“Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin muhataplarının gazeteye gönderdikleri yalanlama metni”
8) Yukarıda bahsedilen haber terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhabir
B) Sütun
C) Asparagas
D) Sürmanşet
E) Tekzip

9) Haber yazısıyla ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?
A) Açık ve akıcı bir dili olmalı.
B) Haber güvenilir kaynaklara dayanmalı.
C) Haberdeki olay güncel olmalı.
D) İçeriğe uygun dikkat çekici bir başlık seçilmeli.
E) Haberin daha uzun okunması için gereksiz bilgilere yer verilmeli.

Okulda bilimsel araştırmaları kapsayan bir proje çalışması yapıldı. Öğrenciler inceledikleri araştırmaları projeksiyonla salonda sundu. Sunumlardan sonra öğrencilerden oluşan jüri puanlama yaptı.
10) Bu haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne B) Ne zaman C) Nerede  D) Kim   E) Nasıl

 • Yalan haber
 • Haberi toplayan, paylaşan kuruluş
 • İlk sayfada çıkan büyük puntolu başlık
 • Çarpıcı, dikkat çeken haber

11) Bu açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) Sansasyonel B) Ajans D) Manşet C) Asparagas E) Sürmanşet

I. Gazete ve televizyon haberciliğini bütünleştirmiştir.
II Yazıları, fotoğrafları ve videoyu aynı anda okuyucuyla buluşturur.
III. Haber sabit kalmaz, sürekli güncellenir.
IV. Sütundan kaynaklı yer sorunu ortadan kalkmıştır.
V. Haber metni yazılırken kişisel değerlendirmelere yer verilir.
12) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde genel ağ haberleri hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II.    C) III.      D) IV.     E) V.

(I) Karanlık bir yerde arkadan vurulan ışıkla perdeye yansıtılan bir oyundur Karagöz(II) Farklı oyuncuların yer aldığı oyunda Karagöz ve Hacivat başlıca tiplerdir. (III) Tuzsuz Deli Bekir, Çelebi, Acem, Beberuhi, Kastamonulu gibi tipler de bu oyunda yerini alır. (IV) Karagöz oyunu giriş̧, muhavere, fasıl ve bitiş̧ olmak üzere dört bölümden oluşur. (V) Her oyuncunun dahil olduğu asıl bölüm muhaveredir.
13) Bu parçada numaralanmış̧ cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III     D) IV       E) V

(I) Anı türünde edebiyatımızda en eski ürün olarak Babürname kabul görür. (II) Göktürk Kitabeleri de anı özelliği taşır. (III) Batılı anlamda anı örnekleri Fecriati Dönemi’nde verilmiştir. (IV) Ziya Paşa’nın da anı eseri vardır. (V)Anı alanında önemli yazarlarımızdan biri de Ahmet Rasim’dir.
14) Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I B) II C) III      D) IV     E) V

15) Tek başına bir kişinin sandalyede oturarak mendil ve sopayla hikayeler anlatıp taklitler yaparak ilerleyen ve dekoru olmayan geleneksel tiyatromuz hangisidir?
A) Karagöz
B) Meddah
C) Köy Seyirlik Oyunu
D) Orta Oyunu
E) Dram

16) Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu ile ilgili yanlış bilgidir?
A) Kişi özellikleri ve bölümleri bakımından Karagöz ile aynıdır.
B) Oyunda kadın rolünü oynayan erkeğe matiz denir.
C) Osmanlı’daki ulusal ve yöresel tipler bulunur.
D) Güldürü; taklitlere, danslara ve yanlış anlamalara dayanır.
E) Kavuklu ile Pişekâr’ın birbirlerini yanlış anlamalarına dayanan güldürüye arzbâr denir.

17) Aşağıda verilen tiyatro terimlerinin hangisi yanlıştır.
A) Oyun bölümlerine perde denir.
B) Sahnenin arkasında kalan ve seyircinin görmediği alan kulistir.
C) Karşılıklı atışmalara tirat denir.
D) Yabancı eserlerin bize uyarlanmasına adaptasyon denir.
E) Sahnede kullanılan her eşyaya aksesuar denir.

18) Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Defter-i Âmâl – Ziya Paşa
B) Saray ve Ötesi – Halit Ziya Uşaklıgil
C) Ömer’in Çocukluğu – Muallim Naci
D) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar
E) Zoraki Diplomat – Hüseyin Cahit Yalçın

19) Milli Edebiyat Dönemi’nde kurulan resmi tiyatro kurumu hangisidir?
A) Tiyatro-i Osmani
B) Kabare Tiyatrosu
C) Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu
D) Darülbedayi Osmani
E) Gedikpaşa Tiyatrosu

20) Dünya edebiyatında bilinen en eski hatıra eseri hangisidir?
A) Babürname
B) Göktürk Yazıtları
C) Anabasis
D) Essais
E) Jurnaller

(I) Puşkin, 1799’da Moskova’da doğmuştur. (II) Babası Sergey Luoviç, soylu bir ailenin ilk çocuğu; annesi Nadejda Osipovna ise Rus Çarı I. Petro’nun vaftiz çocuğudur. (III) Annesi ve babası eğitimli insanlardı, Puşkin de sekiz yaşındayken iki dili çok iyi biliyordu. (IV) On bir yaşına geldiğinde özgürlükçü ve alaycı yazarlarını beğendiği Fransız Edebiyatı’ndan etkilenerek şiirler ve komediler yazmaya başlamıştır. (V) Ayrıca Rusya’da edebiyatın kurucusu olarak kabul görmektedir.
21) Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I         B) II       C) III      D) IV     E) V

22) Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur?
A) Aldığımız elmaların çoğu çürük çıktı.
B) Bu işleri başaramayacak değiliz.
C) Bu şartlarda anlaşmayı kabul edemem.
D) Kimseyi incitmek istemiyordum.
E) Bu kışta kıyamette yola çıkabilirsen çık.

23) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Bu tatlı, ılık bahar akşamları; kimi zaman insana sebepsiz neşeler verir.

B) Şafak, göğü lif lif açarken yanımızdaki rehber geçtiğimiz yerlerin öyküsünü anlatıyordu.
C) Geçmişi küçümseyenlerin dilinin arkasında biz kavramı vardır.
D) Teknelerin kullandığı iç liman boyunca çok sayıda çay bahçesi sıralanıyor Sinop’ta.
E) Sinop’un kuzeyinde Kafkas göçüyle gelen önemli bir Gürcü nüfusu vardır.

I.Sesleri liman sislerinde boğulur
II. Gemiler yorgun ve uykuludur
III. Sabahtır, saat beş buçuktur
IV. Sen kollarımın arasındasın
V. Onlar gibi değilsin, sen başkasın
24) Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangileri basit yapılıdır?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V

Hilmi Yavuz’un şiirindeki içerik ( ) biçim ( ) ritmik unsurlar ( ) sembolik ifadeler çok başkadır ( ) dönemindeki hiçbir şaire benzemez ( )
25) Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) (,) (,) (…) (;) (.)
B) (;) (,) (,) (;) (.)
C) (,) (,) (,) (;) (…)
D) (,) (,) (,) (;) (.)
E) (,) (,) (,) (.) (!)

 

10 Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
10.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Bir yorum

 1. Valla kac seferdir hoca buradan soruyor yüksek aliom 😀 inş yine burdan sorar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.