10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, 10 edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 10.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 2.dönem 1.yazılı soruları 10.sınıf

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 1.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat .Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı İNDİR

10.Sınıf Edebiyat Sınav Örnekleri

10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

Aşağıda yer alan cümlelerdeki bilgileri uygun olan dönemlerle eşleştiriniz.
 (T=Tanzimat, S=Servetifünun, M= Milli Edebiyat)

* Konuşma dili, yazı dili haline getirilmeye çalışıldı. Mümkün oldukça Arapça ve Farsça kelimelerden uzak duruldu.(     )

* Romandaki kişiler Batı kültürüyle yetişen zengin, elit insanlardır. Sıradan kişiler geri plandadır.(      )

*Roman kişileri tek yönlü alınmış. İyiler çok iyi, kötüler çok kötü anlatılmış.(    )

* Romanlarda yazar olayın akışını kesip bilgiler vermiştir.(        )

* Türk romanı, Batılı anlamda sağlam, teknik açıdan kusursuz ilk örneklerini bu dönemde verdi.(     )

* Recaizade Mahmut Ekrem, Şemsettin Sami gibi romancıları vardır.(       )

* Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi romancıları vardır(       )

* Kurtuluş Savaşı’nı işleyen ilk roman olan Ateşten Gömlek bu dönemde yazılmıştır.(       )

* Yazarlar devrin siyasi baskısından dolayı toplumsal sorunlara eserlerde pek yer vermemişlerdir.(      )

* Görücü usulü evlilik, kölelik, cariyelik gibi konular işlenir.(       )

*Hayal-gerçek çatışması, yasak aşk, kötümserlik, kaçış bu dönemin temalarıdır(        )

 

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

TelemakYusuf Kâmil Paşa 

 

 

 

İlk köy romanı
Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat

 

Şemsettin Sami
 

 

Namık Kemalİlk tarihi roman
 

 

Samipaşazade SezaiRomantizmden realizme geçiş örneği
 

 

İlk psikolojik roman

 

Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını karşılarına yazınız?

A) İlk romanlarımda aşk temasını işledim. Eserlerimde karakter yaratmada oldukça başarılıyım. Tasvirlerimde realist bir bakış açısı kullandım. Handan, Vurun Kahpeye, Türk’ün Ateşle İmtihanı gibi önemli eserlerim var:

 

B) Edebiyatımızda roman dilinin oluşumunda katkılarım oldu. Eserlerimde realizm ve natüralizm akımlarının etkisi vardır. Kırık Hayatlar, Sefile, Aşk-ı Memnu, Nemide gibi romanlarım vardır:

 

C) Eğlendirerek öğretmek gibi bir ilkeye dayalı olarak romanlarımla bir nesli eğitmeye çalıştım. 200 kadar eser sahibi birisiyim. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi eserlerim vardır:

 

Aşağıdaki yargılardan doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış̧ olanların karşısına “Y” yazınız.

 • Sergüzeşt romanı, edebiyatımızda romantizmden realizme geçişin ilk örneği kabul edilir.
 • Edebiyatımızda ilk romanlar Servetifünun Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
 • Tanzimat Dönemi romanları teknik bakımdan kusurludur.
 • ç. Millî Edebiyat Dönemi romanlarında mekân, İstanbul’dan çok Anadolu’dur.
 • Dünya edebiyatında Cervantes’in yazdığı Don Kişot, modern romanın ilk örneği sayılır.
 • Edebiyatımızda roman ve hikâyenin yerini tutan ve divan edebiyatı nazım şekli olan tür kasidedir.
 • Servetifünun romanında realizm akımı etkilidir.

 

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

Edebiyatımızda roman türünün ilk örnekleri …………………………………… Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.

Oblomov romanı …………………………………… kavramı ile özdeşleşmiş bir romandır.

Millî Edebiyat Dönemi romanında genellikle ………………………………., …………………………….. konuları işlenmiştir.

İlk tarihî romanımız……………………………………, köy hayatını işleyen ilk romanımız ……………… ……………………tir.

Tanzimat Dönemi’nde ………………………………., …………………………, ……………………… gibi konular işlenmiştir.

Türk edebiyatında roman türünün Batılı anlamda ilk örnekleri ……………………………… Dönemi’nde verilir.

 

Aşağıdaki tabloyu Tanzimat, Servet-i Fünun , Milli edebiyat dönemlerindeki roman türü bakımından karşılaştırınız.

Tanzimat DönemiServeti Fünun DönemiMilli Edebiyat Dönemi
Dil
Tema
Roman Mekanı
Edebi Akım
Sanat Anlayışı

 

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyeniz.

 • Ben de gelmek istemiyor değilim.
 • Ben seni hiç üzer miyim?

Aşağıdaki cümleyi yapısına göre cümleler bakımından inceleyeniz.

 • Başına gelecek olaylardan habersiz yürüyordu.
 • Eve gelmiş, olanları görünce polisi aramıştı.

Aşağıdaki cümleleri yüklemi yerine göre inceleyeniz.

 • İstanbul’da okullar tatil edildi kar yağdığından.
 • Hava son derece kötüydü.

Aşağıdaki cümleleri yüklemin türüne göre inceleyeniz.

 • Eski köyümüzden gelen bir misafirimizdi.
 • Yürürken konuşmayı sevmiyordu.

10 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
10.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.