10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Rubai Nedir? Ruba Özellikleri, Rubai Örnekleri (Rubailer)

rubai, rubailer, rubai nedir, rubai özellikleri, rubai hakkında bilgi, rubai örnekleri, rubai örneği, rubai ayt, rubai deniz hoca

Kendine özgü aruz kalıbıyla yazılan kafiye şeması aaxa olan divan edebiyatı şiir türüne “Rubai” denir. İran edebiyatında ortaya çıkan rubailerin en güzel örneklerini Ömer Hayyam vermiştir. İran edebiyatında doğan ancak sonrasında bizim edebiyatımıza geçen rubai, Divan Edebiyatı nazım biçimleri arasında sevilen bir tür olmuştur. Rubailerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Rubai Özellikleri → Kafiye şeması “aaxa” dır. → Rubailer bazen dört ...

Devamını Oku »

Tuyuğ Nedir? Tuyuğ Özellikleri, Tuyuğ Örnekleri

tuyuğ, tuyuğ nedir, tuyuğ nazım biçimi, tuyuğ hakkında bilgi, tuyuğ örnekleri, tuyuğ örneği, tuyuğ ayt edebiyat, tuyuğ deniz hoca, tuyuğ pdf

Divan Edebiyatı genel olarak incelediğinde şairler tarafından kullanılan nazım biçimlerinin çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarından alındığı görülür. Ancak Tuyuğ şiir türü Türkler tarafından Divan Edebiyatı’na kazandırılan bir şiir türüdür. Daha çok Azeri ve Çağatay sahasında kullanılan tuyuğ, tek dörtlükten oluşur ve rubailer gibi aaxa şeklinde uyak örgüsüne sahiptir. Tuyuğ Özellikleri → Türkler tarafından oluşturulmuş nazım biçimidir. → Rubainin Divan Edebiyatı’na ...

Devamını Oku »

Divan Edebiyatının Özellikleri

divan edebiyatı, divan edebiyatı özellikleri, divan edebiyatının özellikleri, divan edebiyatı genel özellikleri, divan şiiri özellikleri, divan edebiyatı hakkında bilgi, divan edebiyatı AYT, divan edebiyatı özellikleri AYT

Divan Edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan edebiyat geleneğine verilen isimdir. Genellikle eğitimli insanların etrafında şekillenen bu yeni edebiyata “saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, klasik Türk edebiyatı” gibi çeşitli isimler de verilmiştir. 13 ile 19.yüzyıl arasında etkili olmuş bu edebiyat uzun yıllar Türk şiirinin merkezinde yer aldığından önemli ve zengin bir içeriğe ...

Devamını Oku »

Divan Edebiyatı

divan edebiyatı, divan edebiyatı nedir, divan edebiyatı özellikleri, divan edebiyatı sanatçıları, divan edebiyatı akımları, divan edebiyatı nazım biçimleri, divan edebiyatı kaynakları, divan edebiyatı oluşumu, divan edebiyatı hakkında bilgi, divan edebiyatı ayt edebiyat, divan edebiyatı deniz hoca

Türk edebiyatının en geniş bölümünü oluşturan “Divan Edebiyatı“, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra izinden gittikleri Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle oluşmuş bir geleneği ifade etmektedir. “Divan Edebiyatı Nedir?” sorusunun cevabını kısa bir şekilde vermek mümkün olmadığından öncelikle bu edebiyatın oluşumunu ve özelliklerini bilmek doğru olacaktır. Divan edebiyatı AYT Edebiyat için de oldukça önemli bir konu ki son yıllarda AYT Edebiyat ...

Devamını Oku »

Kök Nedir? (Kelime Kökleri – Sözcük Kökleri)

Kök nedir, kelime kökleri, sözcük kökleri, kelime kökü nedir, sözcük kökü nedir, kelime kök örnekleri

Türkçe yapısı itibariyle eklemeli bir dil olduğundan anlam ifade edebilen en küçük yapı birimi kelimeye çeşitli ekler getirilerek yeni ve değişik anlamlar kazandırılır. Sözcüklerin üzerlerine aldıkları bütün çekim-yapım eklerinin çıkarılması sonrasında ortada kalan ve daha da parçalanamayan anlamlı söz birimine “Kök” denir. Yani özetleyecek olursak anlam ifade eden en küçük dil birimine kök denilmektedir. Örneğin “Gözlükçü” kelimesini ele alalım. Bu ...

Devamını Oku »

Halk Edebiyatı Şairleri

halk edebiyatı, halk edebiyatı şairleri, halk edebiyatı sanatçıları ve eserleri, halk edebiyatı şairleri eserleri, aşık tarzı halk edebiyatı şairleri, dini tasavvufi halk edebiyatı şairleri, halk şairleri, halk şairleri özellikleri, halk edebiyatı şairleri ayt edebiyat

“Halk Edebiyatı Şairleri” konusu özellikle AYT Edebiyat testine hazırlık yapan öğrenciler için önemli bir başlık olmakla birlikte temelini İslamiyet öncesi döneme kadar götürebildiğimiz halk edebiyatının kavranabilmesi içinde kilit konulardan birisidir. Geçmişe baktığımızda binlerce yıllık bir serüveni olan halk edebiyatı, kendi içerisinde de farklı geleneklere sahip olduğundan halk şairlerini de iki ayrı başlıkta ele alacağız. HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ Uzun bir geçmişi ...

Devamını Oku »