Tuyuğ Nedir

Divan Edebiyatı genel olarak incelediğinde şairler tarafından kullanılan nazım biçimlerinin çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarından alındığı görülür. Ancak Tuyuğ şiir türü Türkler tarafından Divan Edebiyatı’na kazandırılan bir şiir türüdür. 

Tuyuğ Şiir Türünün Özellikleri Şunlardır:

  1. Türkler tarafından oluşturulmuş nazım biçimidir.
  2. Rubainin divan edebiyatında kullanılan karşılığıdır. Türk Halk Edebiyatı’ndaki maninin karşılığı olarak da bilinir.
  3. Tuyuğ tek dörtlükten oluşur.
  4. Tuyuğun kafiye şeması aaxa şeklindedir. 
  5. Rubai gibi derin felsefi konular ile düşünce üzerine yazılır.
  6. Tuyuğun aruz kalıbı “failatün – failatün – failün” şeklindedir.
  7. Tuyuğun en önemli temsilcisi olarak karşımıza Kadı Burhaneddin çıkar. Bunun yanı sıra Nesimi’nin de ünlü tuyuğları vardır.

Tuyuğ ve Rubai arasındaki farklar Nelerdir?

Tuyuğ ile Rubai birbirine çok benzer. Aralarında çok ince farklılıklar vardır. Tuyuğ ve Rubai arasındaki farklar şunlardır:

Tuyuğun sadece aruzun “failatün – failatün – failün” kalıbıyla yazılır. Fakat rubai 24 farklı aruz kalıbıyla yazılabilir.

Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.