10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Tanzimat Dönemi’nde Roman (Tanzimat Dönemi Romanının Özellikleri)

Tanzimat Döneminde Roman, Tanzimat Döneminde Roman konusu, Tanzimat Döneminde Roman özellikleri, Tanzimat Dönemi Roman, Tanzimat Döneminde romanın gelişimi, Tanzimat edebiyatı roman, Tanzimat edebiyatı roman özellikleri

Sürekli bir gerileme içinde olan Osmanlı Devleti için 19.yüzyıl, köklü değişikliklerin ve yeniliklerin yapıldığı bir yüzyıl olmuştur. Batı’ya güçlü bir yönelişin olduğu bu yüzyılın ikinci yarısında edebiyatımız da yüzünü Batı’ya dönmüştür. Bu fikir altında oluşum gösteren Tanzimat Edebiyatı, 1860 ile 1895 yılları arasını kapsayan bir edebi dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde özellikle gazetenin gelişiyle birlikte roman, öykü, tiyatro, deneme ...

Devamını Oku »

Sıfat Tamlamaları (Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri)

Sıfat Tamlaması, Sıfat Tamlaması nedir, Sıfat Tamlamaları, Sıfat Tamlamaları nelerdir, Sıfat Tamlaması örnekleri, Sıfat Tamlaması çeşitleri, Sıfat Tamlaması konu anlatımı

Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Sıfatları oluşturan sözcüklerin bu özelliği kazanması için önüne geldikleri isimlerle birlikte oluşturmuş oldukları en az iki sözcükten oluşan söz öbeklerine ise “Sıfat Tamlamaları” denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi sıfatların olduğu her yerde mutlaka bir “Sıfat tamlaması” vardır. Geniş sınıf Kırmızı pantolon Şu ağaç Beş elma Tüm insanlar ...

Devamını Oku »

Romantizm Nedir? (Coşumculuk Nedir? Doğuşu, Temsilcileri, Özellikleri)

Romantizm, Romantizm nedir, Romantizmin doğuşu, Romantizmin temsilcileri, Romantizm özellikleri, Romantizmin özellikleri

18. yüzyılda klasisizmin aklı ön plana çıkarmasına tepki olarak doğan “Romantizm”, kişisel duygulara ve hayallerin ön planda tutularak tarihe, dine ve milli değerlere ve tabiata yönelişin hakim olduğu bir sanat akımıdır. Yani aslında bu akım aklın egemenliğine itiraz edip insan tabiatında yer alan duyguları ve hayalleri önemser, sanat eserlerinde insanın bu özelliğini ön plana çıkarmayı amaçlar. Avrupa’da 18.yüzyıl aydınlanma ve ...

Devamını Oku »

Anlatımda Bakış Açısı (Anlatıcı Bakış Açıları – Anlatıcı Türleri)

Bakış Açısı, Bakış açıları, Anlatıcı bakış açısı, Anlatımda bakış açısı, kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı, ilahi bakış açısı

Anlatım; duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların ve durumların başkalarına çeşitli iletişim yollarıyla aktarılmasıdır. Bir edebi eserde ele alınan olaylar ve durumlar kadar bunların başkalarına aktarılması süreci de oldukça önem arz eder. Tabii okuyucuya aktarılacak olan ileti kadar bunları aktaran bir anlatıcıya da ihtiyaç vardır. Roman, hikaye, masal, destan gibi olay çevresinde gelişen edebi metinlerde yazar, olayları gören ve anlatan birini de ...

Devamını Oku »

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Destanları , İslamiyet Öncesi Türk Destanları nelerdir, İslamiyet öncesi destanlar

Türk tarihini incelerken yararlanabileceğimiz önemli kaynaklardan biri de destanlar olmaktadır. Çünkü her ne kadar olağanüstü özellikler barındırsa da destanlarda anlatılan birçok olay ve bu olayların kahramanlarının tarihi gerçekliklerinin olduğu bilinmektedir. Yani destanlar bu özellikleriyle değerlendirildiklerinde toplumların milli hafızasını oluşturmaktadır. İslamiyet’in kabulünden önceki dönem Türk tarihinde destanların oldukça zengin olması bizlere bu konuda kolaylık sağlamaktadır. Bu konuda detaylı bilgi için “Destan” ...

Devamını Oku »

Anonim Halk Edebiyatı (Özellikleri, Nazım Biçimleri, Şiiri, Ürünleri)

Anonim Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı özellikleri, Anonim Halk Edebiyatı nedir, Anonim Halk Edebiyatı örnekleri, Anonim Halk Edebiyatı nazım biçimleri, Anonim Halk Edebiyatı temsilcileri

Halkın yaşamını bizlere yansıtan anonim halk edebiyatı, söyleyeni belli olmayan sözlü ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünler başlangıçta tabii ki birine aittir ancak zamanla halk tarafından benimsenmiş ve halkın ortak malı olmuşlardır. Anonim halk edebiyatı geleneğinin ürünleri karşımıza nazım (şiir), nesir (düz yazı) ve bir kısmı da nazım-nesir karışık olarak çıkabilmektedir. Anonim Halk Edebiyatının Özellikleri Bu edebiyat geleneğinde ürünler adından da anlaşılabileceği ...

Devamını Oku »