10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Hikayesi

Halk hikayesi, halk hikayeleri, halk hikayesi nedir, halk hikayeleri nedir, halk hikayesi özellikleri, halk hikayeleri özellikleri

Sözlü olarak halkın arasında yaşayan, çoğu zaman gerçeğe yakın aşk ve kahramanlık gibi olaylara dayalı hikayelere “Halk hikayesi” ya da “Halk öyküsü” denir. Türk edebiyatının en eski anlatım geleneğini oluşturan destanlar, birtakım değişikliklere uğrayarak yerini zamanla halk hikayesine bırakmıştır. Uzun bir süre anlatım geleneğimiz olan halk hikayeleri de 19.yüzyılda yerini modern hikayeye bırakmıştır. Bu nedenle halk hikayeleri için destan ile ...

Devamını Oku »

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi (Özellikleri, Tarihi, İçeriği)

Dede Korkut Hikayeleri, Dede korkut, Dede korkut hikayesi, Dede Korkut hikayelerinin özellikleri

Dede Korkut Hikayeleri, Türk hikaye geleneğinde bugüne kadar ortaya konulmuş en kıymetli ve güzel eserlerin başında gelmektedir. Milli bir karakter özelliği taşıması, Türk milletinin yaşamı, alışkanlıkları ve zevkleri hakkında bize çok önemli bilgiler sunması bu eserin değerini çok yüksek kılmaktadır. Kısacası Kitabı-ı Dede Korkut, geçmişimize net bir ışık kaynağı olmaktadır. 15.yüzyılda yazıya geçirilen Dede Korkut Hikayeleri, Türk edebiyatında destan geleneğinden halk ...

Devamını Oku »

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Türkçenin Tarihî Gelişimi, Türk Dilinin gelişimi, Türk dilinin tarihi dönemleri, Türkçenin dönemleri

Türkçenin Tarihi Gelişimi hakkında bilgi vermeden önce şunu ifade etmeliyiz ki yapılan araştırmalar sonrasında Türkçenin binlerce yıllık bir geçmişi olduğu sonucuna ulaşılır. İlk yazılı metinler olan “Göktürk Yazıtları (8.yy.)” öncesine ait elimizde bir metin olmadığından o dönemler karanlık dönem olarak ifade edilir. Ancak ilk yazılı metinlerdeki dil yapısına göz attığımızda Türkçenin oluşum sürecinin çok daha eskiye gidebileceği net bir şekilde görülür. ...

Devamını Oku »

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri hakkında bilgi vermeden önce şunu bilmemiz gerekir ki edebiyat, duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde aktarılması sanatıdır. İnsanın olduğu her yerde binlerce yıldır edebiyat sanatı kültür hayatının en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Türklerin tarih boyunca içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat ve yaşam biçimi aynı şekilde edebiyatı da dönem dönem farklı özelliklere büründürmüştür. Türk Edebiyatı ...

Devamını Oku »

Edebiyat Din İlişkisi

edebiyat din ilişkisi, edebiyatın din ile ilişkisi, din edebiyat ilişkisi, edebiyat din ilişkisi nedir, edebiyat din ilişkisi özet bilgi, edebiyat din ilişkisi hakkında bilgi, edebiyat din ilişkisi kısaca, edebiyat din ilişkisi 10.sınıf, 10 edebiyat edebiyat din ilişkisi

Edebiyat, insan yaşamının merkezinde yer alan bir sanat olarak toplumun her alanında etkili olan ve etkilenen bir sanat dalıdır. Toplumun merkezinde olması nedeniyle toplum yaşamındaki her şey dolaylı yoldan edebiyatı etkiler ya da edebiyat toplum yaşamındaki her olguyu etkiler. Toplumu derinden etkileyen ve ona yön veren en güçlü olgulardan olan din, edebiyatı da etkiler ve ondan faydalanır. Bu anlamda edebiyat ...

Devamını Oku »

Edebiyat Tarih İlişkisi

Edebiyat tarih ilişkisi, Edebiyat tarih ilişkisi nedir, Edebiyat tarih ilişkisi özet, Edebiyat tarih ilişkisi video, Edebiyat tarih ilişkisi slayt, Edebiyat tarih ilişkisi video, Edebiyat tarih ilişkisi hakkında bilgi, Edebiyat tarih ilişkisi 10.sınıf, 10 edebiyat Edebiyat tarih ilişkisi

Edebiyatın birçok bilim ve sanat dalıyla yakından ya da uzaktan ilişkisi vardır çünkü edebiyat aslında yaşamın kendisini ifade etmektedir. Yani insanın dolayısıyla toplumun olduğu her yerde edebiyatın izlerine rastlamak mümkündür. Edebiyatın ilişki kurduğu bilim dallarının başında da şüphesiz tarih gelmektedir. Edebiyat tarih ilişkisi, her açıdan değerlendirilebilecek kapsamlı bir durumu ifade eder. Bir dönemde meydana gelmiş olayları günümüze taşıyan tarih bilimidir ...

Devamını Oku »