10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman (Özellikler, Sanatçılar, Romanlar)

Milli Edebiyat Dönemi Roman, Milli Edebiyat Roman, Milli Edebiyatta Roman, Milli Dönem Edebiyatı Roman

Türk Edebiyat’ının roman türüyle tanışması Tanzimat Dönemi‘ne denk gelmekle birlikte roman türünün kusurlarından arınıp Batı tekniğine kavuşması ise ancak Servet-i Fünun’da mümkün olmuştur. “Milli Edebiyatı Dönemi“nde ise roman, geçmişten gelen birikimiyle ve dönemin sosyal koşulları sebebiyle çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. 1911-1923 yılları arasına denk gelen “Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman” sanatçıları, toplumun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmamış, bu çalkantılı ve ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Dönemi’nde Roman – Özellikleri, Sanatçıları

Servet-i Fünun Edebiyatında Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman, Serveti Fünun Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman özellikleri

Uzun bir geçmişi olan Türk Edebiyatı mesnevi, halk hikayesi gibi türlerle benzerlikler taşıdığı için aslında roman türüne yabancı değildi. Edebiyatımızın Batı’ya açıldığı ilk andan itibaren roman türüne karşı bir ilgi başlamış ve çeşitli çeviriler bu türün iyice tanınması sağlanmıştı. “Tanzimat Dönemi’nde Roman” başlıklı yazımızda edebiyatımızın roman türüyle tanışmasını ele almış ve bu dönemde ortaya konulan ürünlerin ilk olmaları nedeniyle kusurlu ...

Devamını Oku »

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlamına göre cümleler, anlamlarına göre cümleler,

Türkçe derslerinde tümceler “Cümle çeşitleri” başlığı altında özelliklerine göre farklı başlıklarda incelenmektedir. Bu başlıklardan biri olan “Anlamlarına göre cümleler“, yüklemlerin üzerlerine almış oldukları anlamlara göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin bir cümle yüklemine göre olumlu olabilir, birine emredebilir, soru sorabilir ya da şart bildirebilir. Anlamlarına Göre Cümleler Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi Emir Cümlesi Ünlem Cümlesi Şart Cümlesi İstek Cümlesi Gereklilik Cümlesi ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi’nde Roman (Tanzimat Dönemi Romanının Özellikleri)

Tanzimat Döneminde Roman, Tanzimat Döneminde Roman konusu, Tanzimat Döneminde Roman özellikleri, Tanzimat Dönemi Roman, Tanzimat Döneminde romanın gelişimi, Tanzimat edebiyatı roman, Tanzimat edebiyatı roman özellikleri

Sürekli bir gerileme içinde olan Osmanlı Devleti için 19.yüzyıl, köklü değişikliklerin ve yeniliklerin yapıldığı bir yüzyıl olmuştur. Batı’ya güçlü bir yönelişin olduğu bu yüzyılın ikinci yarısında edebiyatımız da yüzünü Batı’ya dönmüştür. Bu fikir altında oluşum gösteren Tanzimat Edebiyatı, 1860 ile 1895 yılları arasını kapsayan bir edebi dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde özellikle gazetenin gelişiyle birlikte roman, öykü, tiyatro, deneme ...

Devamını Oku »

Sıfat Tamlamaları (Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri)

Sıfat Tamlaması, Sıfat Tamlaması nedir, Sıfat Tamlamaları, Sıfat Tamlamaları nelerdir, Sıfat Tamlaması örnekleri, Sıfat Tamlaması çeşitleri, Sıfat Tamlaması konu anlatımı

Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Sıfatları oluşturan sözcüklerin bu özelliği kazanması için önüne geldikleri isimlerle birlikte oluşturmuş oldukları en az iki sözcükten oluşan söz öbeklerine ise “Sıfat Tamlamaları” denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi sıfatların olduğu her yerde mutlaka bir “Sıfat tamlaması” vardır. Geniş sınıf Kırmızı pantolon Şu ağaç Beş elma Tüm insanlar ...

Devamını Oku »

Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)

Edebi sanat, söz sanatları, edebi sanatlar nelerdir, söz sanatları nelerdir, edebi sanat örnekleri, söz sanatları örnekleri

“Edebi sanatlar ya da söz sanatları”nın mantığını anlayabilmek için öncelikle edebiyatın amacını iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Edebiyatın genel amacı duygu ve düşüncelerin başkalarına etkileyici ve güzel bir şekilde aktarılmasıdır. Bu amaçların gerçekleşmesi için anlatımlarında sanatçılar bazı söz sanatlarından yararlanırlar. Ancak edebi sanatların şiir içinde kullanılabilmesi büyük bir yetenek gerektirmektedir.  Edebi Sanatlar Nedir? Anlatımda etkiyi arttırmak, anlatımı zenginleştirmek, güçlendirmek ve ...

Devamını Oku »