10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı Şairleri

halk edebiyatı, halk edebiyatı şairleri, halk edebiyatı sanatçıları ve eserleri, halk edebiyatı şairleri eserleri, aşık tarzı halk edebiyatı şairleri, dini tasavvufi halk edebiyatı şairleri, halk şairleri, halk şairleri özellikleri, halk edebiyatı şairleri ayt edebiyat

“Halk Edebiyatı Şairleri” konusu özellikle AYT Edebiyat testine hazırlık yapan öğrenciler için önemli bir başlık olmakla birlikte temelini İslamiyet öncesi döneme kadar götürebildiğimiz halk edebiyatının kavranabilmesi içinde kilit konulardan birisidir. Geçmişe baktığımızda binlerce yıllık bir serüveni olan halk edebiyatı, kendi içerisinde de farklı geleneklere sahip olduğundan halk şairlerini de iki ayrı başlıkta ele alacağız. HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ Uzun bir geçmişi ...

Devamını Oku »

Anonim Halk Edebiyatı (Özellikleri, Nazım Biçimleri, Şiiri, Ürünleri)

Anonim Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı özellikleri, Anonim Halk Edebiyatı nedir, Anonim Halk Edebiyatı örnekleri, Anonim Halk Edebiyatı nazım biçimleri, Anonim Halk Edebiyatı temsilcileri

Halkın yaşamını bizlere yansıtan anonim halk edebiyatı, söyleyeni belli olmayan sözlü ürünlerden oluşmaktadır. Bu ürünler başlangıçta tabii ki birine aittir ancak zamanla halk tarafından benimsenmiş ve halkın ortak malı olmuşlardır. Anonim halk edebiyatı geleneğinin ürünleri karşımıza nazım (şiir), nesir (düz yazı) ve bir kısmı da nazım-nesir karışık olarak çıkabilmektedir. Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri Bu edebiyat geleneğinde ürünler adından da anlaşılabileceği ...

Devamını Oku »

Halk Edebiyatı

halk edebiyatı, halk edebiyatı nedir, halk edebiyatı çeşitleri, halk edebiyatı özellikleri, halk edebiyatı nazım biçimleri, halk edebiyatı ayt, ayt edebiyat halk edebiyatı, halk edebiyatı deniz hoca

Halk edebiyatı, halk kültüründen oluşmuş ve kapsamı oldukça geniş olan bir edebiyat geleneğidir. Bu nedenle “Halk Edebiyatı nedir?” sorusunun cevabını kısa bir şekilde vermemiz mümkün değildir. Halk edebiyatının kökeni İslamiyet öncesine kadar gidebildiğinden aslında edebiyatımızdaki en eski ve milli gelenek olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Bu edebiyatın temelini halkın kendi kendine oluşturmuş olduğu sözlü ürünler oluşturmaktadır. Türk Halk Edebiyatı kültürü ...

Devamını Oku »

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nedir, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı özellikleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında bilgi, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı şairleri, Dini Tasavvufi Halk şiiri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı PDF, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Video

“Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı” dini yönü ağır basan ve özellikle de tasavvufi düşünce sahibi şairlerin oluşturduğu bir gelenektir. Aynı zamanda tekke edebiyatı olarak da adlandırılan bu şiir geleneği İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmuştur.  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 12.yüzyılda Ahmet Yesevi ile birlikte Türkistan’da “Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı”nın başladığı kabul görmektedir. Yani kültürümüzde önemli bir yeri olan tasavvufun kurucusu ...

Devamını Oku »

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Sözlü Dönem, İslamiyet Öncesi Sözlü Dönem, Sözlü Dönem Edebiyatı, Sözlü Dönem ürünleri, Sözlü edebiyat

İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, edebiyatımızın başlangıcından xı. yüzyılına kadar olan bölümü kapsamaktadır. Sözlü bir geleneğin yaygın olmasından dolayı bu dönem hakkında pek fazla bilgimiz yoktur. Bu dönem şiirlerini özellikle Divanü Lugati’t-Türk adlı eserden, destanlarını ise sözlü gelenekte günümüze kadar gelmesiyle inceleyebilmekteyiz. Bu dönemi genel anlamda sözlü ve yazılı dönem olmak üzere iki başlıkta incelemekteyiz. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk ...

Devamını Oku »

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri hakkında bilgi vermeden önce şunu bilmemiz gerekir ki edebiyat, duygu ve düşüncelerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak şekilde aktarılması sanatıdır. İnsanın olduğu her yerde binlerce yıldır edebiyat sanatı kültür hayatının en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Türklerin tarih boyunca içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat ve yaşam biçimi aynı şekilde edebiyatı da dönem dönem farklı özelliklere büründürmüştür. Türk Edebiyatı ...

Devamını Oku »