Murabba, Murabba Nedir? Murabba Özellikleri

Kelime anlamı dörtlük olan Murabba, dörtlüklerden oluşan ve daha çok aşk ile felsefi ve dini olmak üzere düşünce temelli yazılan Divan Edebiyatı nazım şekillerinden biridir. 15. yüzyılda Divan Edebiyatı’nda Ahmet Paşa tarafından kullanılmıştır. Murabbalarıyla ünlü şairimiz Tanzimat Dönemi’nde yaşamış olan Namık Kemal’dir. 

Murabbanın Özellikleri

  1. Divan Edebiyatı’nda dörtlüklerle oluşan nazım şekillerinden biridir.
  2. Murabbaların kafiye şeması çoğu zaman “aaaa, bbba, ccca…”şeklindedir.
  3. Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir.
  4. Her konuda yazılabildiği gibi çoğunlukla düşünce ve din üzerine yazılmıştır.
  5. Aruz ölçüsüyle yazılır.
  6. 19. yüzyıldan sonra yazılan murabbaların büyük bestelenmek amacıyla söylenmiştir.
  7. Dörtlüklerin son dizeleri aynen tekrar edilir. Bu bestelenen şarkılarda nakarat olarak kullanılır.
  8. Özellikle 19. yüzyıldan sonra bestelenen şiirlerin büyük bir bölümünü murabbalar oluşturur.

Şarkı-Murabba Arasındaki Farklar

  1. Şarkılarda aşk ve güzellik konuları işlenirken murabba şiir türünde ise din ve didaktik konular ağırlıklı olarak işlenmiştir.
  2. Şarkılar 3-5 dörtlük arasında yazılırken murabbalar 3-7 dörtlük arasında değişir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.