Anlatımın Özellikleri

İyi bir anlatım için dilin kurallarına uymak, anlatımın planını oluşturmak önemlidir. Anlatımın planı iyi hazırlanması, anlatımın amaca uygun hazırlanması ve oluşturulması, hazırlık aşamalarının sağlıklı yapılması kadar dilin kurallarına da uymak önemlidir.

Anlatımda dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Açıklık: Anlatımın ya da metnin kolay bir şekilde anlaşılabilmesi açıklıkla ilgilidir. Bunun için kelimelerin anlamlarına uygun kullanılması, dil bilgisi kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulması gerekir. Açıklık kuralına uymayan anlatımlarda, anlatım bozukluğu meydana gelir. Açıklığa uygun bir cümlede belirsizliğe yer yoktur. Bir cümlede herkes aynı manayı çıkartabiliyorsa o cümle açıklık ilkesine uygundur.
  2. Akıcılık: Metnin hiçbir engele takılmadan, rahatlıkla okunması akıcılıkla ilgilidir. Metnin kolay okunabilmesi için, telaffuzu zor sözcüklerin kullanılmaması ve gereksiz söz tekrarlarından kaçınmayla sağlanabilir.
  3. Duruluk: Gereksiz sözcük ve eklerin kullanılmaması duruluğu ifade eder. Duruluk kuralına uymayan ifadeler, anlatım bozukluğuna yol açar. “ Gereksiz fuzuli insanları hayatından çıkar.” “Gereksiz” ve “Fuzuli” kelimeleri aynı anlama geldiğinden anlatım bozukluğu vardır.
  4. Yalınlık: ifadenin süsten uzak, gösterişsiz bir şekilde oluşturulmasıdır.

Bu maddelerin dışında “Doğallık, tutarlılık, özgünlük, ilginçlik, etkileyicilik” gibi niteliklerde bir anlatımda olması gereken özelliklerdendir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.