12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı konuları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı konu anlatımı 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı çalışma kağıdı 12. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı 12. sınıf edebiyat 1.dönem 2. yazılı soruları 12. sınıf edebiyat 1.dönem 1. yazılı soruları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı test

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

MEB 2023-2024 yeni senaryolara göre hazırlanmış “12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları” ile sınava en iyi şekilde hazırlanabilir ve sınava hazırlık videosu ile konuları iyice pekiştirebilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

     Çoklu Senaryo 4 
 

 

  Uyarılar

·          Senaryolar …… Ölçme Değerlendirme Merkezinden Alınmıştır.

·          Aşağıda birçok kazanımla ilgili soru yer almaktadır.

·          Her kazanımla ilgili mümkün olduğu kadar soru çeşitliliği ekledim.

·          Baz aldığınız senaryonun kazanımlarına göre soruları seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.

·          Metinleri değiştirebilirsiniz.

 

Korkuyorum. Çünkü buradan gitmek istiyorum. Bakkal daha veresiyeyi kesmedi. Fakat bu durum artık bir süre daha bile süremez. Bakkaldan utandığım için soramadım, bir zamanlar -bir süre önce- aynı çekingenlik yüzünden kundura tamircisine de soramamıştım: Bir mektup yazmak istiyordum ama adres bilmiyordum. Yani hiçbir adres bilmiyordum. Bana inanmazlardı, bunun için utanıyordum. “Bana herhangi bir adres söyler misiniz”? diyemezdim. Oysa herhangi bir adres yeterliydi benim için. Bir zorluk daha vardı o zamanlar. Şimdi de var -yani bir süre geçtiği hâlde. Kendi adresimi de bu mektupta yazmak sorunu beni düşündürüyor.

Soru 1) Yukarıdaki metin hangi hikaye anlayışıyla yazılmıştır? Bu anlayışın 2 özelliğini belirtiniz.

Bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla yazılmıştır.

Psikoloji ön plandadır.

Ruhsal betimleme yapılır.

Soru 2) Cumhuriyet Dönemi hikaye anlayışlarını yazarak her anlayışta iki sanatçının ismini yazınız.

Milli ve dini değerleri ön plana çıkaran anlayış: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çocuk

Toplumcu gerçekçi anlayış: Sabahattin Ali ve Sadri Ertem

Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış: Peyami Safa, Tarık Buğra

Modernist-Postmodernist: Oğuz Atay, Ferdi Edgü

 

Birçok türde eser veren sanatçı, eserlerinde toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işledi. İnce alay ve ironinin iç içe olduğu hikâyelerinde yalnızlık, isyan, iletişimsizlik, yabancılaşma, toplum eleştirisi gibi konuları ele aldı. Modernleşme sürecindeki bireylerin yaşamlarını, toplumdan kopuşlarını ve özellikle iç çelişkilerini başarılı bir şekilde eserlerinde yansıttı. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken adlı eserinde toplamıştır

Soru 3) Yukarıda bahsedilen sanatçıyı yazınız.

Oğuz Atay

Antep Fıstığı, en sevdiğim kuru yemişlerdendir. Gel görki Karadeniz Bölgesi’nde yetişmemektedir. Bunu bilmiyen komşumuz Ahmet, dört dönüm tarlasına Antep Fıstığı diki vermiş. Buda yetmezmiş gibi Hikmet’te ondan esinlenip donatıvermiş tarlayı fıstıklarla. Şimdi bu duruma gülermisin ağlar mısın?

Soru 4 ) Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını bulunuz ve düzeltiniz.

Antep Fıstığı, en sevdiğim kuru yemişlerdendir. Gel görki Karadeniz Bölgesi’nde yetişmemektedir. Bunu bilmiyen komşumuz Ahmet, dört dönüm tarlasına Antep Fıstığı diki vermişBuda yetmezmiş gibi Hikmet’te ondan esinlenip donatıvermiş tarlayı fıstıklarla. Şimdi bu duruma gülermisin ağlar mısın?

 

Soru 5) Aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılmış sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını karşısına yazınız. ( gerçek-mecaz-yan-terim vs.)

Balkona astığı çamaşırlar henüz kurumamış: Gerçek anlam

Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu: Gerçek anlam

Birazdan ikinci perde başlayacak: Terim anlam

Bu işi yapmanın bir yolu vardır: Mecaz anlam

Kapının kolu oynayınca korkudan ayağa fırladık: Yan anlam

Cumhuriyet Dönemi Şiir Anlayışları Tablosu

        Şiir Anlayışı                      Şairler
 

Saf (öz) şiir

Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Umran…
 

1923-1960 arası toplumcu şiir

Nâzım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Ercüment Behzat Lav, Hasan İzzettin Dinamo, Attilâ İlhan…
 

Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir

Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan…
Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir 

Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt…

1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiir 

İsmet Özel, Süreyya Berfe…

 

1980 sonrası şiir

Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Hüsrev Hatemi, Enis Batur, Ahmet Erhan…
 

Cumhuriyet sonrası halk şiiri

Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Mahzuni Şerif, Âşık Feymâni…

 

 

Soru 6) Hikayenin yapı unsurlarını (ya da şiirin ahenk unsurlarını) kullanarak ………… temalı bir hikaye/şiir kesiti yazınız. Puanlama aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

Ölçütler1 Puan2 Puan3 Puan4 PuanPuan
Temaya uygunluk     
Dil ve anlatım özelliklerini doğru kullanma     
Metnin yapı unsurlarını kullanma (Olay, zaman, mekan, kişi)     
İmla ve noktalamayı doğru kullanma     
Toplam puan 

 

Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken,
Söylenmemiş bir masal gibi Anadolumuz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken,
Sana uğurlar olsun.. Ayrılıyor yolumuz!

Soru 7) A) Yukarıda verilen şiirin ahenk unsurlarını yazınız.

Nazım Birimi: Dörtlük
Ölçüsü: 7+7= 14’lü ölçü
Kafiye ve Redifi: -urken ve -muz redif / -ur tam kafiye,
Uyak Örgüsü: abab çapraz kafiye

B) Yukarıdaki şiirde yer alan söz sanatlarını yazınız.

Masal gibi Anadolu derken teşbih, arkadaş diye seslenirken nida sanatı vardır.

 

Bir zafer müjdesi burada her isim
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Soru 8) Yukarıdaki şiirden hareketle saf şiir hakkında bilgi veriniz.

Şiir dili kapalıdır.

Ahenk, uyak ve kafiye önemlidir.

Anlamdan çok kelimenin ses değeri ve şiir biçimi önemsenir.

Sanat sanat içindir.

Soru 9) Yukarıdaki şiirde hangi edebi akım etkili olmuştur? Türk edebiyatındaki temsilcilerini yazınız.

Sembolizm etkilidir. Temsilcileri “Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar”dır.

 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,
Biçare gönüller!
Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

Soru 10) Yukarıdaki şiirin teması nedir?

Ölüm, çaresizliktir.

Soru 11) Yukarıdaki şiirde altı çizilen sözcüklerin anlamlarını metinden yola çıkarak yazınız.Biçare: Çaresiz
Hicran: Ayrılık acısı

Ben diyorum ki ona:
— Kül olayım
Kerem
gibi
yana
yana.
Ben yanmasam
sen yanmasan
biz yanmasak,
nasıl
çıkar
karan-
-lıklar
aydın-
-lığa..

Soru 12 ) Nazım Hikmet’in yukarıdaki dizelerinden hareketle şairin ait olduğu edebi topluluğun özelliklerini belirleyiniz.

Nazım Hikmet öncülüğünde oluşmuştur.

Toplumsal sorunlar dile getirilmiştir.

Sanat toplum içindir.

Şiir biçimden çok içeriğe önem verilmiştir.

Söylev üslubu vardır.

Ahenk ses ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır.

 

Soru 13) Bu şiir üzerinden Nazım Hikmet kimlere, nasıl seslenmektedir?

Halka seslenip herkesin sorunların çözümü için sorumluluk almasını söylüyor.

 

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hattâ çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi.
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allahın adını,
Günahkâr da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

Orhan Veli

Soru 14) Yukarıdaki şiirden hareketle Garip şiiri hakkında bilgi vererek sanatçılarını yazınız.

Ölçü ve kafiyeye karşı çıkmışlardır.

Halkın dilini kullanmışlardır.

Sıradan ve basit şeyleri şiire yansıtmışlardır.

O güne kadar işlenmemiş konular işlenmemiştir.

Şairanelikten uzak bir görüntü çizmiştir.

 

Soru 15) Aşağıdaki bilgilerden hareketle özellikleri verilen Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarını ve iki temsilcisini yazınız.

I) Duygu ve hayalleri ön plana çıkaran bu anlayış imgesel bir şiir dili oluşturmuştur. Gelenekten kopmuşlardır ve akıl dışına çıkmışlardır. Basit şiir anlayışına tepki gösteren bu şairleri şiiri soylu bir uğraş olarak ele almıştır. Dili kapalı olan bu anlayışta kafiyeye karşı çıkılmış ve ahenk aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır.

İkinci Yeni Şiiri / Cemal Süreya, İlhan Berk

II) Bu anlayıştaki şiirlerde şairler vatan, millet, tarih gibi kavramları ele almıştır. Duyguların yanında milliyetçilik düşüncelerini de şiire katmışlardır. Sade bir dille yazılan eserlerde okuru heyecanlandırmak için söylev üslubundan faydalanılmıştır. Bu anlayışın temelinde 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde yazan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem yer almaktadır.

Milli Edebiyat Anlayışı / Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay

III) Bu anlayışta din, inanç, mistisizm ve metafizik gibi konular şiirde işlenmiştir. Aynı zamanda milli-manevi duyarlılıkları da şiirde kendine yer bulmuştur.

Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir / Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt…

IV) Yüzlerce yıllık bir geleneğin Cumhuriyet sonrasındaki devamıdır. Genel olarak saz eşliğinde şiirlerini söylemeyi savunmuşlardır. Geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir. Genellikle şairler usta-çırak ilişkisi içinde yetişmiştir.

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri / Âşık Veysel, Mahsuni Şerif

 

Soru 16) Birinci ve İkinci Yeni şiir anlayışlarını kısaca karşılaştırın.

Birinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
Şiiri basitleştirmiştir.Şiiri basitleştirmeye karşıdırlar.
Her şeyi şiir konusu yapmışlardır.Duygu ve hayalleri konu olarak işlemiştir.
Ahenge karşıdırlarAhengi kelime ve ses tekrarlarıyla sağlamışlardır.
Anlam kapalılığını terk etmişlerdir.Şiir dili kapalıdır.

 

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

Soru 17) Yukarıda verilen dizelerde öne çıkan milli ve manevi değerimizi yazarak yorumlayınız.

Vatan ve şehitlik.

 

Soru 18) Aşağıdaki eserleri veren şairleri ve ait oldukları şiir anlayışlarını yazınız.

EserSanatçıŞiir Anlayışı
Fahriye AblaAhmet Muhip DıranasSaf Şiir
ÜvercinkaCemal Süreyaİkinci Yeni
Yer Çekimli KaranfilEdip Canseverİkinci Yeni
Kuvayimilliye DestanıNazım HikmetToplumcu Gerçekçi
DuvarAttila İlhanMavici
Mona RosaSezai KarakoçDini Değerleri
Mataramda Tuzlu Suİsmet Özel1960 Sonrası Toplumcu Eğilimci

 

Soru 19) Aşağıdaki bilgileri verilen sanatçıları yazınız.

I) Birçok edebi anlayıştan etkilendikten sonra Mavi dergisi etrafında kendi şiir geleneğini oluşturdu. Son dönemlerde klasik şiirin biçim özelliklerini kullandı. Roman ve senaryo da yazan şair “Cebbaroğlu Mehemmed” şiiriyle ödül alınca üne kavuşmuştur.

Attila İlhan

 II) Sanat anlayışında hocası olan “Yahya Kemal”in izi vardır. Roman, hikaye, deneme ve şiir türlerinde eser verse de kendisini şairlik yönüyle ön plana çıkarmayı tercih etmiştir. Şiirlerinde zaman, rüya, aşk, ölüm ve tarih gibi kavramları ön plana çıkaran şair saf şiir anlayışıyla şiir yazmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar

12 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
12.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.