12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı konuları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı konu anlatımı 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı çalışma kağıdı 12. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı 12. sınıf edebiyat 1.dönem 2. yazılı soruları 12. sınıf edebiyat 1.dönem 1. yazılı soruları 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı test

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem 2.sınavı“nda sorumlu olunan konuları içeren arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

Yukarıdaki bağlantılardan 12.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını indirebilir ve sınav çalışmalarında kullanabilirsiniz. Sizi sadece kağıt üstünde çalışmayla sınava yollamak istemediğimden paylaştığım soruların cevaplarını çözümlediğim ve aynı zamanda konuları tekrar ettiğim videoyu da buraya ekliyorum. Yani yukarıdaki soruları çözerek tekrar yapacak, aşağıdaki videoyu seyrederek çalışmalarını pekiştirmiş olacaksınız.

Sınav döneminde çalıştığınız gibi ayrıca üniversite hayalleriniz gerçekleştirmek için gireceğiniz AYT-TYT sınavlarında yine kanalımda yaptığım sınava hazırlık çalışmalarından faydalanabilirsiniz. Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız beni desteklemek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. ❤️

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1940’lı yıllarda ve 50’li yılların başlarında açık ve aydınlık şiirler yayımlayan İlhan Berk, 1958’de yayınlanan Galile Denizi’nde çağrışımlara ve soyut bir şiir anlayışına yöneldi. 60’lı yıllara doğru Fazıl Hüsnü Dağlarca soyutlamayı ön plana çıkardı. Sonradan – – – – diye adlandırılacak olan şiir anlayışıyla yazan Cemal Süreya, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Kemal Özer, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç vb. daha genç şairler 50’li yılların sonunda bu anlayışta kitaplar çıkardı.
1) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Mavi hareketi
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiir
C) Toplumcu gerçekçi şiir
D) Saf şiir (Öz şiir)
E) İkinci Yeni

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır
2) Bu dizelerden yola çıkarak Âşık Veysel ile ilgili,
I. Hece ölçüsünü kullanır.
II. Biçim onun için ön plandadır.
III. Anlatımı soyut ve kapalıdır.
IV. Tabiat konusunu da işlemiştir.
yargılarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) III ve IV.

3) Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                                                           A) Orhan Veli – Kitabe-i Seng-i Mezar
B) Attila İlhan – Ben Sana Mecburum
C) Ahmet Hamdi Tanpınar – Bursa’da Zaman
D) İsmet Özel – Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
E) Nazım Hikmet – Kerem Gibi

Bir garip rüya rengiyle
Uyumuş gibi her şekil
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil
4) Yukarıdaki dörtlükten hareketle öz (saf) şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?;
A) Milli konuların işlenmesi
B) Şekilden çok içeriğe önem verilmesi
C) Edebi sanatlardan, imgelerden yararlanılması
D) Şiirde ahenge önem verilmez.
E) Şiirdeki amacın toplumsal bir mesaj vermek olması

5) Aşağıdaki ifadelerin hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” ile ilgili olamaz?
A) Söz oyunları ve süs
B) Vatan övgüleri
C) Hece ölçüsü
D) Sade bir dil
E) Kahramanlar

6) Aşağıdakilerden hangisi Toplumcu Gerçekçi Şiir özelliği olamaz?
A) Serbest ölçüye bağlıdır.
B) Emek, sömürü, başkaldırı, baskı gibi konuları işleme
C) Ağır ve süslü bir dil kullanmaları
D) Rus şair Mayakovski ve Fütürizm’den etkilenme
E) Amaç halkın sorunlarını ve duygularını şiire yansıtmaktır.

7) Aşağıdaki dizelerden hangisinin Arif Nihat Asya’ya ait olduğu söylenemez?
A) Süslemişler yurdu yer yer…
Ki çocuğun geçer gider
B) Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
C) Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın
D) Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
E) Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Eski şiirin temellerini yıkarken bazı ilkeler ortaya koymuşlar, geleneğin getirdiği kalıplara ve edebi sanatlara sırt çevirmişler, hayal ve tasviri yok saymışlardır. Aynı zamanda şairane söyleyişe karşı olmuşlar, ölçü ve kafiyeyi kapı dışarı etmişler, şiiri İnsanın beş duyusuna değil kafasına hitap eden yani tamamen manadan ibaret’’ basit bir söz sanatı haline getirmek istemişler.
 8) Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini ifade etmektedir?
A) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
B) Saf Şiir
C) Toplumcu Şiir
D) İkinci Yeni
E) Garipçiler

“Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…”
9) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Düz uyak örgüsüne sahiptir.
B) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
C) Milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtır.
D) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.
E) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.

10) Saf şiir anlayışı, hangi edebiyat akımından etkilenmiştir?

A) Dadaizim B) Sürrealizm C)Sembolizm
D) Romantizm   E) Parnasizm

Şehir kan kıyametti ayaklarımızda
Gökyüzünü katlayıp bir köşeye koymuştuk
Yıldızlar kaldırımlara dökülmüştü bütün
Hamza bütün parmaklarını ortaya dökmüştü
11) Bu dizeler, İkinci Yeni Şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Kapalı bir anlatıma başvurma
B) İmgesel anlatımı benimse.
C) Sürrealizmin etkisi
D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma
E) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma

12) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “İkinci Yeni Şiiri” şairlerinden değildir?
A) Ece Ayhan     B) İlhan Bilge     C) Cemal Süreya
D) Edip Cansever      E) Sezai Karakoç

Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek…
13) Biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu şiir kime ait olabilir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Nazım Hikmet Ran
C) Cemal Süreya
D) Arif Nihat Asya
E) Necip Fazıl Kısakürek

23 yıllık öğretmenlik hayatında çeşitli illerde görev yaptıktan sonra köşe yazarlığı yapmıştır. Şiirlerinde vatan, kahramanlık ve tarih bilinci gibi temaları sıklıkla işleyen şair “Bayrak Şairi” olarak anılır.
14) Yukarıda bahsedilen şairimiz kimdir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Necati Yıldırım Gençosmanoğlu
C) Arif Nihat Asya
D) Bekir Sıtkı Erdoğan
E) Necip Fazıl Kısakürek

Varlık dergisinde yazdığı şiirleriyle dikkat çekti. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullansa da daha sonraları şiirde geleneğe karşı çıkmıştır. Şiir dilini ve konusunu sıradanlaştırıp günlük yaşamı şiire sokmuştur. Şiiri o kadar sıradanlaştırmış ki bir şiirinde Süleyman Efendi adında birinin nasırını bile şiire dahil etmiştir.
15) Yukarıda bahsedilen şair kimdir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Orhan Veli Kanık
C) Cemal Süreya
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Necip Fazıl Kısakürek

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
16) Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Mani tipi uyak örgüsü vardır.
B) Didaktik şiirin özelliklerini taşımaktadır.
C) Milli Edebiyat anlayışını yansıtır.
D) Süslü, sanatlı ve kapalı bir anlatım vardır.
E) Kelime halinde redife yer verilmiştir.

Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… ayrılıyor yolumuz
17) Yukarıdaki şiirle ilgili hangi çıkarım yapılamaz?
A) Hece ölçüsünü kullandığı
B) Konu olarak Anadolu’yu işlediği
C) Yerli kaynaklara yöneldiği
D) Süslü ve ağrı bir dili savunduğu
E) Toplumsal bir sanat anlayışını savunduğu

I.Bayrak şairi
II.Kaldırımlar şairi
III. Yerçekimli Karanfil şairi
Üvercinka Şairi
18) Hangisi yukarıda adlandırılan şairlerden birisi değildir?
A)Necip Fazıl Kısakürek
B) Arif Nihat Asya
C) Cemal Süreya
D) Edip Cansever
E) İlhan Berk

19) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası halk şairlerinden değildir?
A) Mahzuni Şerif
B) Neşet Ertaş
C) Murat Çobanoğlu
D) Sezai Karakoç
E) Şeref Taşlıova

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiş.
B) Öğretmenler, beş öğrenciye 5’er kitap verdi.
C) Kitabımın son halini dün yayın evine verdim.
D) Son günlerde artarda gerçekleşen depremler canını sıkmıştı.
E) Garip akımı sürrealizmden etkilenmiştir.

Eğer eserlerim bu kadar çok okunduysa nedeni süte su katmamış olmamdır.
21) Bu cümlede geçen “süte su katmamak” sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hayatın kötülüklerini aktarmamak.
B) Hiçbir şeyin doğallığını bozmamak.
C) Çıkarları için eser yazmak.
D) Dostlarından beklediği ilgiyi görmemek.
E) Bugüne engelleri aşarak gelmek.

22) Aşağıda çizili sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?
A) Belediye tarafından mahallemize yol yapılıyordu.
B) Ünlü yazarın bu oyunu dört perdeden oluşuyordu.
C) Edebiyat dersinden aklımda kalan tek sanat teşhis olmuştu.
D) Meseleyi kökten halletmeden kurtulamazsın.
E) Tahtaya bir doğru çizerek geometri dersine başladık.

23) “Yüzmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamdadır?
A) Evin salonu toz içinde yüzüyordu.
B) Bu güzel hayaller içinde yüzüyordu.
C) Karşıya geçmek için derede yüzmek zorunda kalıyorduk.
D) O dönemlerde yoksulluk içinde yüzüyorduk.
E) O kadar zengindi ki para içinde yüzüyordu.

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu kararın sendeki etkisini görmemek mümkün değildi.
B) Sınav kağıtlarını okuldaki dolabımda unutmuşum.
C) Madem ki biz ikna edemiyoruz, sen ısrar edersin.
D) Evdekini bir ara tamire götüreceğim.
E) Uyumuyor ki güne güzel başlasın.

25) Hangi seçenekte büyük harf yanlış kullanılmıştır?
A) Kentin Doğu’sunda daha çok yüksek binalar, Batı’sında gecekondular göze çarpıyordu.
B) Doğrusu, Batılılaşma politikası Tanzimat ile başlamıştır.
C) Orhan Bey bugün işe gitmedi.
D) Kedilerle köpeklerin nasıl dostluk kurabildiklerini Maviş’le Karabaş’ın oynaşmalarına bakarak görebilirler.
E) Hukukla ilgili sorunlarınız için Sayın Avukat Hüseyin Can size yardımcı olacak.

12 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
12.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.