10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı full tekrar, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı çalışma kağıdı, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı konuları, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test, 10. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılıya hazırlık, 10 edebiyat 1 dönem 2 yazılı soruları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

MEB yeni yaptığı bir değişiklikle sınavları senaryolara göre ayarlamaktadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları da işte güncel MEB senaryolarına göre ayarlanmış ve aşağıda sizlere sunulmuştur. Ayrıca aşağıdaki videolardan yazılı sorularının çözümlerine ulaşabilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

10.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

Yukarıdaki bağlantılardan 10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını indirebilir ve sınav çalışmalarında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki videoyu seyrederek sınav öncesinde hem soru tiplerini görür hem de genel anlamda sınava tekrar etmiş olacaksınız.

10.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

     Çift Senaryo (……. Ölçme Değerlendirme Merkezi)
 

 

  Uyarılar

·         Senaryolar İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezinden Alınmıştır.

·         Aşağıda birçok kazanımla ilgili soru yer almaktadır.

·         Her kazanımla ilgili mümkün olduğu kadar soru çeşitliliği ekledim.

·         Baz aldığınız senaryonun kazanımlarına göre soruları seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.

·         Metinleri değiştirebilirsiniz.

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 1-2-7) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türk yazı dilinin ilk bölümü olan ve içerisinde Göktürk ve Uygur Türkçesini barındıran 6 ile 11. yy. arasını kapsayan Türkçe dönemi hangisidir?

 

 

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 1-2-7) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türkiye Türkçesinin Anadolu sahasındaki tarihî gelişimini sıralayınız.

 

 

Giriş Ünitesi Okuma (Senaryo 5) (1 Soru gelecek)
Soru 1) Türklerin kullandığı alfabeleri yazınız.

 

 

A.2.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. (senaryo 1-2-7)

Bu sözün üstüne daha söz söylenmemiş. Oğuz beyleri bir bir atlanmışlar. Kazan Bey, yağız atını çektirip binmiş. Dün- dar Bey, alnı beyaz aygırına binmiş. Kara Göne, al atına atlamış. Şîr Şemsettin, büyük beyaz atına binmiş. Beyrek, boz atına sıçrayıp binmiş. Bey Yegenek, doru aygırına binmiş. Saymaya kalksak saymakla bitmez. Kudretli Oğuz beyleri atlarına binmişler. Bunların ardınca öteki yiğitler kalkmışlar. Büyük küçük, atlı yaya birbirine karışmış, ala asker olup Aladağ’a ava çıkmışlar.

Soru 2) Yukarıdaki metnin türünü belirleyerek üç özelliğini yazınız.

 

 

A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. (senaryo 1-2-7)

Soru 2) Olay ve durum hikayesini karşılaştırarak Türk edebiyatındaki temsilcilerini yazınız.

 

 

 

Kazanım: A.2.16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. (senaryo 4)

Soru 3) Aşağıda yer alan fiilimsileri bulup çeşidini yazınız.

Orada kaldığımız bir hafta, çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz, incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Yükseldikçe manzara güzelleşiyor, sıcaktan bunalan Selçuk Ovası, sıtma yuvası Cellat Bataklığı bile, taze boyalarla çizilmiş parlak bir tablo halinde iki yanımıza seriliyordu. Küçük Menderes, bir cıva şeridi gibi, kızgın güneşin altında buğulanarak, ta uzaklara, sislere gömülen denize uzanıyordu.

 

B.1. Farklı türde metin yazar.

Soru 3) Hikayenin yapı unsurlarını kullanarak ………… temalı bir hikaye kesiti yazınız. Puanlama aşağıdaki ölçütlere göre olacaktır.

Ölçütler1 Puan2 Puan3 Puan4 PuanPuan
Temaya uygunluk
Dil ve anlatım özelliklerini doğru kullanma
Metnin yapı unsurlarını kullanma (Olay, zaman, mekan, kişi)
İmla ve noktalamayı doğru kullanma
Toplam puan

 

Kazanım: A.2.3. Metnin tema ve konusunu belirler.

Soru 3) Aşağıdaki metnin tema ve konusunu yazınız.
Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı: Dayak… Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Ve falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası ise nisbetsiz ve mikyassız idi. Küçük Hoca’nın ağır tokadı… Büyük Hoca’nın uzun sopası… ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa Büyük Hoca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Ve kıpkırmızı idi. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük Hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi, ve yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit Büyük Hoca: “Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı.

Akşam üstü, okul dağılırken dayağı yiyen çocuğu tuttum:
– Niçin beni yalancı çıkardın? dedim. Musluğu sen koparmamıştın…
– Ben koparmıştım.
– Hayır, sen koparmamıştım. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm.
Direnmedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya. söylemeyeceğime yemin edersem, saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen meraklanıyordum: – Niçin olacak. Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta, ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte.

Tema:

Konu:

A.2.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Soru 4) Yukarıdaki metinde geçen kelimelerin anlamını bağlamdan yola çıkarak yazınız.
İltimas etmek:

Kemikten elleriyle:

 

A.1.3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır
Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

Soru 5) Yukarıdaki beytin gazelin hangi beyit olduğunu belirleyiniz.

 

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

Soru 6) Kasidenin özelliklerini yazınız.

 

 

 

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

Soru 7) Aşağıda verilen nazım türlerinin açıklamasını yazınız.

Tevhid:
Naat:
Hicviye:
Fahriye:
Mersiye:


Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

A.1.7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.


Soru 8) Yukarıda verilen dizelerde öne çıkan milli ve manevi değerimizi yazarak yorumlayınız.

 

A.1.5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.

Soru 9) Yukarıda altı çizi sözcüklerde kullanılan sanatları yazınız.

Hilal:

Güneşler:

 

Kömür gözlüm ne salının karşımda,

Gündüz hayalimde, gece düşümde.

Bir güzelin sevdası var başımda,

Yar sevdası çetin olur yaradan.

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

Soru 10) Yukarıda verilen dörtlükten hareketle koşmanın üç özelliğini yazınız.

 

 

A.1.4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

Soru 11) Yukarıdaki dörtlük koşmanın hangi nazım türüyle yazılmıştır?

 

 

A.1.2. Şiirin temasını belirler.

Soru 12) Yukarıdaki dörtlüğün temasını belirleyiniz.

 

A.1.13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

Soru 13) Divan ve halk şiirini kısaca karşılaştırınız.

 

 

 

 

 

A.1.13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.

Zihni dert elinden her zaman ağlar
Vardım ki bağ ağlar bağıban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.

Soru 14) Yukarıda verilen şiirin ahenk unsurlarını yazınız.

Nazım Birimi:
Nazım Biçimi:
Kafiye ve Redifi:
Uyak Örgüsü:

A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Soru 15) Yukarıdaki şiirde altı çizili isim tamlamasının türünü yazınız.

 

 

A.2.15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Soru 16) Geçiş Dönemi eser ve sanatçılarını yazınız.

10 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 10.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
10.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

3 yorum

  1. Yine Deniz hoca ve yine mükemmel sınav

  2. Süme DH Ck 🐥

    Teşekkür ederiz Hocam

  3. çok iyi bir hazırlık sınavı olmuş hocam emeğiniz için teşekkürlerr

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.