9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soru, 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları, 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test, 9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı soru çözümü, 9.sınıf edebiyat sınavı 2.dönem 1.yazılı soruları, 9. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı 2023 test, edebiyat 1. dönem 2. yazılı, 9 edebiyat 1 dönem 2 yazılı soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

MEB’in 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulamaya başladığı senaryolu sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları çalışmasını aşağıdan indirebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki videoda 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı ortak sınavın çözümlerine ve hazırlık çalışmasına ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

9.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

Yukarıdaki bağlantılardan 9.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevaplarını indirebilir ve sınav çalışmalarında kullanabilirsiniz. Sizi sadece kağıt üstünde çalışmayla sınava yollamak istemediğimden paylaştığım soruların cevaplarını çözümlediğim ve aynı zamanda konuları tekrar ettiğim videoyu da buraya ekliyorum. Yani yukarıdaki soruları çözerek tekrar yapacak, aşağıdaki videoyu seyrederek çalışmalarını pekiştirmiş olacaksınız.

Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız beni desteklemek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. ❤️

9.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Babası hediye aldığını söylediğinde çocuk gülümsedi.
1) Bu cümlede iletişim ögelerinden hangisi yoktur?
A) Gönderici B) Alıcı C) İleti D) Dönüt E) Bağlam

Türkçenin metinlerle takip edilemeyen dönemlerinden kendisinden ayrılmış Çuvaşça ve Yakutçada ses, şekil ve kelime farklılıklarını görebilmekteyiz.
2) Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız B) Jargon C) Lehçe D) Standart Dil E) Şive

3) Aşağıdakilerden hangisi yazı diline örnek olamaz?
A) Bu sınavda başarıya ulaşarak herkesi şaşırttı.
B) Bugün okula gelmiyen öğrencilerin velileri arandı.
C) Başarı sizce nedir?
D) Sınavda ses bilgisinden sorular vardı.
E) Edirne’de 4 yıl yaşamıştım.

4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretici metinlerde öznellik ağır basar.
B) Edebi metinlerin amacı estetik zevk oluşturmaktır.
C) Sanatsal metinlerde mecaz kelimeler kullanılır.;
D) Öğretici metinlerde gerçeklik vardır.
E) Edebi metinlerde gerçeklik kurmacadır.

5) Edebiyatın güzel sanatlardan ayrılan yönü nedir?
A) Amacının estetik değer oluşturmak olması.
B) Duygu ve istekleri anlatması.
C) Öznel bir oluşturma süreci olması.
D) Malzemesinin farklı olması.
E) Toplumdan etkilenmesi.

6) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her edebi eser döneminden izler taşır.
B) İnsanın iç dünyası anlatılırken psikolojiden yararlanılır.
C) Felsefi metinler edebiyatın dil gücünden faydalanır.
D) Edebi eserler üzerinden tarihi çıkarım yapılabilir.
E) Bilinç akışı tekniği sosyolojiden edebiyata geçmiştir.

 

İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hamid’in “Kürsü-i temaşa”sı yerine geçerdi. Yabancı memleketlerde bir kasabaya sokulup uzun müddet yaşamaktaki azabın ne olduğunu bilir misiniz? Beş on gün çarşı sokak gezdikten sonra, tanıdık çehre, alışabileceğiniz yer bulamamaktan bezer, odanıza girer, yalnızlığın içine sinersiniz. Çam dallarında sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın içi mütemadiyen, gece gündüz kıvrılıp bükülen soğuk temaslı düşüncelerle dolu, hareketli, ağır, yüklüdür.
7) Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerden herhangi birinin açıklaması değildir?
A) Doğulan ve yaşanılan yerden uzakta olmak.
B) Huy, alışkanlık vb. iyice yerleşmek
C) Hiçbir belirtinin olmaması
D) Çaresizlik ve üzüntü durumlarının verdiği ruhsal sıkıntı.
E) Yüz, görünüş

Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. Bir gardiyan elindeki kağıda bakarak yoklama yaptı. Ondan sonra duvar kenarına dizilerek çömeldiler, konuşmadan bekleşmeye başladılar.
Kılıkları pek perişandı. Poturları parça parça sarkıyordu ve çoğunun ayağında kunduraya benzer bir şey bile yoktu.
8) Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Mekân B) Zaman C) Kişi D) Olay/Durum E) Anlatıcı

Çok konuşmaz, konuştuğu zaman da içindekilerden bize bir şey sezdirmezdi. Neler hisseder, neler düşünürdü? Onu bu dünyaya bağlayan şey neydi? Hiçbirimiz bilmezdik. Acaba birisini sevdiği için mi, yoksa hiç kimseyi sevemediği için mi, bu kadar yanık, bu kadar derinden çalıyordu?..
Ara sıra uzun müddet kaybolur, başka çergilerde dolaştığı, şehirlere inip büyük beylerin meclisine girdiği söylenirdi.
9) Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı vardır?
A) Kameraman bakış açısı
B) Hakim bakış açısı
C) Gözlemci bakış açısı
D) Kahraman bakış açısı
E) Tanrısal bakış açısı

 

Avlunun dört tarafını çeviren surlar kara tarafında kalın ve birbiri arkasına birkaç tane idiler. Bir zamanlar burası şehrin iç sarayı imiş ve şimdi sarı yüzlü, sakallı ve dünyadan uzak zavallıların dolaştığı bu bahçede asırlarca önce genç cariyeler, belki aynı hürriyet aşkıyla gözlerini yukarı çevirip denizi dinleyerek, dolaşırlarmış. Bu kalın surlar onları hem yabancı gözlerden, hem de düşmandan korumak için yapılmış.
Şimdi yer yer çöken ve üzerlerinde biten bin türlü ot altında taşları görünmez olan bu duvarların garp köşesindeki kısmının yıktırılmasına başlanmıştı. Buraya yeni münferit (hapishanede tek kişilik hücre) daireler yaptırılacağı söyleniyordu.
10) Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) İç çözümleme
B) Monolog
C) Öyküleme
D) Betimleme
E) Bilinç akışı

Türk edebiyatında Çehov tarzı hikayelerin en güzel örneklerini veren sanatçı aynı zamanda bireyin iç dünyasını esas alan anlayışta hikayeler yazmıştır. Mekan olarak hikayelerinde İstanbul ve adaların sokaklarını, balıkçı kahvehanelerini ve denizleri anlatmıştır. Burgazada’daki yaşantısından yola çıkarak gözlemlerini de bu adayı anlatarak hikayeleştirmiştir. Son Kuşlar, Mahalle Kahvesi ve Havada Bulut gibi meşhur hikayeleri vardır.
11) Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Kenan Hulusi Koray
C) Kemal Bilbaşar
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Sabahattin Ali

Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim, içimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim âleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında, her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu
12) Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Olay hikayesi tarzında yazıldığı
B) Kahramanın o anki mutluluğunun paylaşıldığı
C) Bir hayal kırıklığı ve beklentinin ifade edildiği
D) Diyalog tekniğiyle oluşturulduğu
E) Gelecekle ilgili heyecan verici duygular ifade edildiği

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük topluluk ismi değildir?

A) Depremde zarar gören sınıfı eski haline getirmek için herkes seferber olmuştu.

B) Koskoca orman, yeni bir yol yapabilmek umuduyla dümdüz edilmiş.

C) Jürinin karşısına çıkacak olan öğrencilerim heyecanda yerlerinde duramıyordu.

D) Takım, iç sahada tam üç senedir bir maç bile kaybetmedi.

E) Meclis, bu konuda ne karar alacağını yarınki toplantıdan sonra açıklayacak.

 

14) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok soyut isim kullanılmamıştır?

A) şk bir rüzgârdır yüzüne eser

Sevda gittiğin her yoldadır

B) Heyecandan bilemedi ne yapsın

Gönül ister ki hesap yarına kalsın

C) Duman duman olmuş gözlerin

Elimden tut yoksa düşeceğim

D) Rüya gibi birdenbire oldu

Umut birdenbire

E) Üzüntüm annemi görememekti

Merhamet onun gözlerinde gizliydi

Usta sanatçımız Yaşar Kemal ( ) ( ) Kendimi bildim bileli

zulüm görenlerle ( ) hakkı yenenlerle ( )sömürülenlerle

birlikteyim ( ) ( ) der.

15) Bu parçada ayraçla ( ) boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (“) (,) (,) (.) (“)

B) (:) (“) (,) (,) (“) (.)

C) (:) (“) (,) (,) (.) (“)

D) (“) (:) (,) (,) (…) (“)

E) (:) (“) (.) (,) (,) (“)

Turna gidersen Mardin’e
Turna yâre selam eyle
Karlı dağların ardına
Turna yâre selam eyle
16) Yukarıdaki dörtlüğün teması nedir?
A) Gelecek beklentisi
B) Doğaya olan sevgi
C) Gurbet hasreti
D) Sevgiliye duyulan aşk
E) Sevgiliye özlem

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Delik demir çıktı mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
17) Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Tam kafiye kullanılmıştır.
C) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Kafiye düzeni aaab biçimindedir.
E) Şiir epik özellikler gösterir.

Doğayı, çobanları ve köy yaşamını anlatan şiirlerdir.
II. Bir konuda bilgi vermek, öğretmek ve nasihat vermek için yazılan şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
18) Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıylaverilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Pastoral – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik
E) Lirik – Pastoral – Didaktik

Beni tanımadın mı dedi
Bir sözcük bir sözcüğe
Çevir zamanın yapraklarını
Belleğini iyi yokla
19) Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanatlar vardır?
A) Teşhis – teşbih B) Kinaye – teşhis
C) Teşbih – intak   D) Kinaye – teşbih
E) Teşhis – intak

20) Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
B) Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
C) Kış gününde güller bitmez
Dalında bülbüller ötmez
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zul olur
E) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler

21) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “teşbih” sanatı yoktur?
A) Kaloriferleri yakınca içerisi fırın gibi sıcak oldu.
B) Cennet vatanın hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Sesi, keman gibi işliyordu içimize.

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun
22) Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Kafiye vardır.
C) 4+4 sekizli kalıpla yazılmıştır.
D) Çapraz uyak ile yazılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.

Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan,
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
23) Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Sarma uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden ayrılmam
Götürseler asmaya
24) Yukarıdaki dörtlükte hangi kafiye çeşidi vardır?
A) Yarım Kafiye
B) Tam Kafiye
C) Zengin Kafiye
D) Cinaslı Kafiye
E) Tunç Kafiye

Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar; ondan çıkıp başkasına dalmışlar, ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış, bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba?
25) Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir?
A) Öbür
B) Sözleri
C) Arkalarına
D) Sürü
E) Memleketin

26) Aşağıdakilerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Yanık sesiyle hepimizi hüzne boğmuştu.
B) Bir gün bu dertlerinden kurtulmayı amaçlıyordu.
C) Bu okulun öğrencileri üniversiteye yerleşme konusunda başarılıydı.
D) Tüm parasını yanlış bir yatırımla kaybetti.
E) Hangi üniversitede okumak isterdin?

I.Şiir:
Yel ile geldi bile bil dört heves
Oldurur kizb û riyâ tizlik nefes

II.Şiir:
Hep kendini çektin naza
Yok bahara yahut yaza
Bıktım gayrı yaza yaza
Gelsen de bir gelmesen de

27) Yukarıda verilen iki şiir karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I. şiirin dili ağır, II. şiirin dili sadedir.
B) I. şiirin nazım birimi beyit, II. şiirin ise dörtlüktür.
C) I. şiirin uyak örgüsü aa, II. şiirin ise aaab’dir.
D) İkisi de didaktik değildir.
E) I ve II. şiirde zengin kafiye vardır.

Efendim almış züğürtlük
Kaşa beni göze beni
Sürükler yıl cepte dörtlük
Yaz bahar kış güze beni
28) Bu dizelerde ifade edilen duygu hangisidir?
A) Baharın gelişi
B) Toplumsal bozulma
C) İletişimsizlik
D) Yoksulluk
E) Vefadan yoksunluk

9 Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yukarıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 2.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Lütfen sınav sonuçlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayınız. ❤️

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
9.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe Notları PDF
AYT Edebiyat Notları PDF

9 yorum

  1. hocam çok saolunn..

  2. Elinize sağlık Hocam

  3. Emeğinize sağlık hocam

  4. Çok şey söylemeye gerek var mı ki? En iyi, en kaliteli, en anlaşılır…

  5. Elinize sağlık hocam

  6. Emeğinize sağlık hocam

  7. Cevapları verir misiniz

  8. Helal olsun hocammmmmmmmm sağolunnnnnnnnn

  9. Elinize emeğinize sağlık hocam çok yardımcı oldu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.