Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri

Anadolu’da ortaya konan var olma mücadelemiz Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması ve akabinde yeni bir Türk devletinin kurulmasının verdiği heyecanla edebiyatımızda köklü değişiklikler yaşanmış ve yaklaşık 60 yıllık yeni bir edebiyat anlayışı çizgisinde birikim yaşayan edebiyatımız cumhuriyetle birlikte yeni bir kimlik kazanmıştır.

Milli olma kavramının önemini fark eden sanatçılarımızla memleketçi bir edebiyat artık tam anlamıyla oluşmuştur. Konuşma ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmış, sanat toplum içindir anlayışı ortaya konmuş, hece ölçüsü şiirlerde tercih edilmeye başlanmıştır. Okur-yazar sayısındaki ciddi artış, ülkenin bir çok kurumunun çağdaş bir görünüme ulaşması, iletişimin daha yaygınlaşması sonrasında kısa dönemler içinde farklı edebiyat anlayışları da ortaya çıkmıştır.Genel olarak cumhuriyet edebiyatının özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Cumhuriyet Edebiyatının Özellikleri

1. Dilde sadeleşme büyük bir ölçüde sağlanmıştır. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Türkçedeki sadeleşme hareketinin başlangıcı 1911 yılında Genç Kalemler dergisiyle birlikte başlamış ve cumhuriyet dönemi edebiyatında bu hareket başarıya ulaşmıştır. Türk Dil Kurumu da bu konuda önemli bir rol oynamıştır.

2. Bu dönemde halka yönelik eserler ortaya konulmuştur. Uzun bir süredir tartışılan toplumcu edebiyat, gözleme dayalı bir gerçeklik anlayışı sonrasında gerçekleştirilmiştir.

3. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü yerine tercih edilir hale gelmiştir.(Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi sanatçılar aruz veznini kullanmaya devam etmişlerdir.) Aruza karşı hece ölçüsünün egemenliğini ilan etmesinde Beş Hececilerin büyük bir katkısı vardır. Ancak daha sonra serbest vezin tercih edilmiştir.

4. Özellikle şiir, roman ve tiyatro türlerinde büyük bir gelişme görülmüştür.

5. Türk edebiyatının dünya edebiyatları arasındaki yeri hızla yükselmeye başlamıştır.

6. Artık edebiyatta sadece İstanbul değil Anadolu ve Anadolu halkı da konu olarak işlenmeye başlanmıştır.

7. Edebiyat anlayışı olarak birbirinden farklı edebi topluluklar ortaya çıkmıştır.

8. Birinci Dünya Savaşı ve akabinde Kurtuluş Mücadelesi Türk toplumunu derinden etkilediğinden bunun etkileri edebiyata da aynı şekilde yansımıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen eserlerde Milli Mücadelemiz konu olarak işlenmiştir.

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketçi edebiyat anlayışı hakim iken 1940’lı yıllardan sonra bireysel konulara yönelim başlamıştır.

10. Halk edebiyatının nazım türleri şairler tarafından tercih edilmiştir.

Cumhuriyet Edebiyatının Özellikleri Slayt İNDİR

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.