Katibi Kimdir ?

Kuloğlu’nun muasırı olup gerek şöhreti gerek kıymeti itibariyle çok kuvvetli bir rakibi sayabileceğimiz Katibi hakkında bildiklerimiz daha azdır.

4. Murat hakkındaki medhiye ve mersiye mahiyetindeki bazı şiirleri, Evliye Çelebi’nin ifadesi, muasırlarının manzumelerinde tesadüf edilen bazı kayıtlar zamanını kesin olarak anlatmakla beraber hayatı hakkında bize fazla bir şey vermez. Bu şair muhtemelen 4. Murat devrinde padişahın saz şairlerine karşı gösterdiği teveccüh ve himayeden hissesini almış ve bu devirde büyük bir şöhret kazanmış olmalıdır. Aruzla yazdığı bazı sınırlı manzumelerde hiçbir muvaffakiyet göstermemekle beraber heceyle yazdığı koşma ve semaileri klasik edebiyata büsbütün yabancı olmadığını anlatmaktadır.

Dilinin o devir saz şairlerinde genellikle gördüğümüz kötü bir temayül neticesi olarak gereksiz yabancı unsurlarla ve hatta yabancı terkiplerle bozulmamış olmasına rağmen hece vezninin tekniğine son derece vakıf olduğunu da görmekteyiz. Yine de devrinin bu gibi müşterek kusurlarından kurtulamamış olmakla beraber şiirlerinde kuvvetli bir lirizm, ince bir hassasiyet ve bir ahenk bulunmaktadır. Halk edebiyatından aldığı unsurları adeta tazeleştirerek, şahsileştirerek büyük bir başarıyla kullanmıştır. Didaktik mahiyette bazı şeyler yazmış olmakla beraber özellikle aşk şairidir. Yalnız muasırları üzerinde değil, 17. Hatta 18.asrın birçok  saz şairi üzerinde tesirini görmek mümkündür. Katibi’yi 17.asrın ilk yarısındaki saz şairlerinin en meşhuru, edebi bakımdan en çok şahsi olanı, kısaca en kıymetlisi saymak yanlış olmaz.

Katibi

Katibi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.