Kul Mehmet

           16.asra mensup olarak tanıdığımız saz şairleri arasında hayatı hakkında az çok bilgi sahibi olduğumuz saz şairlerinden biridir. 16.asır Osmanlı devlet adamlarından Üveys Paşa’nın oğlu olan Mehmet Paşa, Aydın muhassıllığında bulunmuş ve 1. Ahmet zamanındaki celali isyanları sırasında 1605’te kendisine vezaret rütbesiyle birlikte serdarlık vazifesi verilmişse de Aydın-Güzel Hisarı’ndaki sarayından ayrılmamış ve yine o yıl vefat etmiştir. Babasından kendisine çok büyük bir servet kalmış hayatını refah içinde geçirmiştir. 

                Bir numaralı manzumesini eski bir mecmuada Üveys Paşazade Mehmet Paşa’ya air olarak bulduğumuz için bu şairin saz şairleri tarzında şiirler yazan biri olduğuna hükmedebiliyoruz. 16.asrın son yarısında ve 17.asırda yüksek tabakalara mensup böyle birtakım insanların bu tarzda şiirler yazdıklarını bildiğimiz için Mehmet Paşa’nın da Kul Mehmet gibi yarı sofiyane bir mahlasla böyle mahsuller meydana getirmesini tabii buluruz. 17.asır ortalarında Kul Mehmet isminde başka bir saz şairi daha olduğunu, hatta bu şairin 4. Mehmet’in tahta çıkışı sırasında Girit’te olduğunu bildiğimiz için mevcut manzumelerin bu ikinci saz şairine ait olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.