Cümle Çeşitleri için arama sonuçları:

Durum Zarfı Nedir? Durum Zarfı Örnekleri

Durum zarfları fiilleri adı gibi durum yönüyle belirten ve niteleyen, bir hareketin oluşma biçimini gösteren sözcüklerdir. Eğer bu sözcükler bir fiili değil de ismi nitelerse sıfat olmaktadır. Bu nedenle durum zarfı sözcükleri aynı zamanda sıfat görevinde de kullanılabilmektedir.  Bu türdeki zarflar aynı zamanda fiilin oluş ve kılış bakımından durumu da göstermektedir. Bu tür zarfları bulmak için fiile “Nasıl?” sorusunu yöneltmemiz ...

Devamını Oku »

Özne Nedir? Özne Nasıl Bulunur? Özne Örnekleri

Dil bilgisi derslerinde öğrencilerin belki de en çok ilgilendikleri konuların başında “Özne nedir? Cümlede özne nasıl bulunur? Sözde özne nedir?” gibi sorular gelmektedir. Yargının oluşması için cümle içinde yüklemle birlikte işi gerçekleştiren öge olan özne en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Özne Nedir? Cümle içinde yüklemlerin bildirdiği eylemi, işi yapan insanları ya da varlıkları belirten cümle ögesine özne denir. Her ...

Devamını Oku »

Birleşik Fiiller Nedir? (Kurallı Birleşik Fiiller, Yardımcı Fiiller)

En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle bir eylemi karşılayacak şekilde kurulan eylemlere “Birleşik Fiiller” denir. Birleşik eylemler; bir isim ile yardımcı fiilin, iki farklı fiilin ya da birden çok sözcüğün kalıplaşarak bir fiil bildirmesi şeklinde oluşmaktadır. Birleşik fiiller yapılarına göre yani oluşturulma şekillerine göre üç başlıkta incelenmektedir: Yukarıda da belirtiğimiz gibi birleşik fiiller üç farklı başlıkta incelenmektedir. Şimdi bu ...

Devamını Oku »

Sözcük Türleri, Sözcük Türleri Nelerdir? Sözcük Türü

İnsanoğlu dil ile iletişim kurarken cümlelerden yararlanır. Cümlelerin temelinde ise sözcükler yer almaktadır. İşte cümleyi oluşturan bu sözcüklerin her birinin ayrı bir türü vardır. “Sözcük türleri” kelimenin cümle içinde yüklendiği göreve göre oluşmaktadır. Örneğin “Çok” sözcüğünü ele alarak kaç farklı görevde kullanılabileceğini görelim: Çok istemişti. -> Zarf Çoğu bize bakıyordu. -> Zamir Çok eski bir tarihe sahipti. -> Sıfat Sözcük türleri ...

Devamını Oku »

Teşbih Nedir? – Teşbih-i Beliğ

Teşbih, Teşbih nedir, Teşbih örnekleri, Teşbih sanatı, Teşbih özellikleri, benzetme sanatı, Teşbihi Beliğ, Teşbihi Beliğ nedir, Teşbihi Beliğ örnekleri

Bir dilin anlatım gücünü geliştirmek ve etkileyiciliği arttırmak için kullanılan söz sanatlarından teşbih ile ondan türeyen bir sanat olan teşbih-i beliğ, benzetmeye dayalı sanatlardır. Aynı zamanda benzetme sanatı olarak da bilinen Teşbih, yüzyıllarca edebi eserlerde yoğun olarak kullanılmıştır. Teşbih Nedir? (Benzetme Sanatı) Anlatımı daha güçlü kılmak amacıyla iki varlık arasında güçlü bir yön üzerinde benzetme yapılmasına teşbih ya da benzetme ...

Devamını Oku »

İsim Tamlaması Nedir? İsim Tamlamaları Örnekleri

isim tamlaması, ad tamlaması, isim tamlaması nedir, ad tamlamaları nelerdir, isim tamlaması özellikleri

İsimler herhangi bir canlı ya da cansız varlığın karşılığı olan sözcüklerdir. Ancak bazen tek bir sözcük varlıkların anlamlarını karşılamakta zorlanır ve bir ad başka isimle anlam bağı kurarak kelime grubu oluşturur. İşte burada “İsim tamlaması nedir?” sorusunun cevabı ortaya çıkar. En az iki ismin bir araya gelerek kendi aralarında oluşturdukları anlam ilgisi isim tamlaması – ad tamlaması olarak adlandırılır. İsim tamlamalarını ...

Devamını Oku »