Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile birlikte yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Yeni devlet yenilikler ile gelişmeye başlayacaktı. Her alanda değişim, inkılap, reform yapılıyordu. Yeni devlet, yeni politikalar, yeni kavramlar, ulusal hareket gibi unsurlar edebiyatı derinden etkiledi. Edebiyatımız Cumhuriyete paralel olarak değişmeye, gelişmeye ve tarihte yer edinmeye başladı. Milli Edebiyat akımındaki yenileşme hareketleri, Türkçeleşme çabaları hız kazanır. Yeni devlette batıya özgü değişimler olunca bu dönemin edebiyatında da batı sık sık görünür ancak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı millileşme, yenileşme açısından büyük ilerleme kaydetmiştir. Beş Hececiler ile hız kazanan sadeleşme çabaları Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı oluşumuna büyük katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda yeni eserler yazılmıştır.

Okunma Sayısı: 8

3 Ekim 2015 Saat : 9:09
deniz
devamını oku

Yunus Emre

Yunus Emre

Orta Anadolu havzasında yaşamış, edebiyat tarihimizin en önemli şair ve erenlerinden, Türkçe şiirin öncüsü, Türk-İslam düşünürüdür. Doğduğu yer hakkındaki tartışmalar günümüzde de sürse de Yunus Emre nereli sorusuna en iyi yanıt Eskişehir’in Mihalıççık köyüne bağlı Sarıköy denilir. Yunus Emre’nin hayatı Selçuklu Devleti’nin dağıldığı, büyük ve küçük çapta Türk Beyliklerinin kurulmaya başladığı dönemde geçmiştir. Anadolu Türklerine Moğol baskılarının olduğu, yağmalamaların, iç kavga ve otorite zayıflığının olduğu bu yıllar Yunus Emre’nin olgunlaşmasına vesile olmuştur.

Okunma Sayısı: 9

21 Eylül 2015 Saat : 6:52
deniz
devamını oku

Burs Başvuruları ve Burslar Hakkında Bilgi

Burs Başvuruları ve Burslar Hakkında Bilgi

Burs özellikle öğrencilere verilebileceği gibi ihtiyaç sahiplerinin de faydalanabileceği genel olarak özel kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan kişilere ‘karşılıksız’ olarak verdiği maddi yardımdır. Burs ülkemizde öğrenci yoğunluklu verilir. Hiçbir kurum ve kuruluşun burs verme gibi bir zorunluluğu olmamakla birlikte istekleri doğrultusunda sağlanabilen faaliyetlerdir.
Her öğrenci burs başvurusu yapamamakla birlikte burslardan faydalanacak öğrenciler (KYK ve bazı kurumlar için)

Okunma Sayısı: 193

10 Eylül 2015 Saat : 7:17
deniz
devamını oku

Tanzimat Edebiyatı ve Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı ve Özellikleri

             Edebiyatta bazı değişiklilere gidilmesi gerekilen dönemlerde, yeni bir arayış içinde olanların kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucunda doğmuş köklü bir değişimdir. Tanzimat Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde 3 Kasım 1839 yılında yenileşme amaçlı oluşturulmuş fermandır. İçindeki tüm detaylar yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı nasıl olmalıdır konusunu kapsar. Halkın yenileşme çabaları diye adlandıracak bu olaylar Tanzimat Fermanı diye tarihin tozlu defterlerine işlenecektir.Bu fermanın kabulü Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyıllarda gerileme yaşamasına bağlıdır. Devletin göz göre göre çöküşe gitmesi kabul edilmemiştir ve özellikle askeri alanda olmak üzere tüm alanları kapsayacak bir yenileme hareketi başlamıştır. O dönemim yükselen gücü Avrupa örnek alınmaya başlamıştır. Türkçe eğitime önem verilmesi, gazetecilik ve milliyetçiliğin öne çıkması, askeri alandaki büyük çaplı değişimler devleti çökmekten kurtarmıştır. En azından belli bir süre idare edecek değişiklikler yapılmıştır.

Okunma Sayısı: 9

7 Eylül 2015 Saat : 9:16
deniz
devamını oku

Edebiyat Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Edebiyat Dersine Nasıl Çalışılmalı?

Bir ders olarak edebiyat öğrencilerin genel olarak pek sevemediği, kolay ders olarak gördükleri ancak sınav zamanı zorlandıkları bir branş olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenciler genel olarak edebiyat dersi konularını ezber olarak görmekte, dersi dinlemenin önemli olduğu konusunu göz ardı etmekte, edebiyat sınavı sorularını gördüklerinde de sanki hiç bilgileri yokmuş izlenimine kapılmaktadırlar.

Okunma Sayısı: 81

5 Eylül 2015 Saat : 8:02
deniz
devamını oku

2015-2016 Pedagojik Formasyon Başvuruları

2015-2016 Pedagojik Formasyon Başvuruları

2014-2015 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyonda farklı gelişmeler olmuş, başvurular ÖSYM üzerinden yapılıp atamalar duyurulmuştu. Bununla birlikte 2015 Şubat ayında da mezun ve son sınıf öğrencilere 40 bin ek kontenjan daha verilmişti. Böylece 2014-2015 eğitim-öğretim yılında YÖK ÖSYM yoluyla iki ayrı yerleştirmede bol kontenjan kullanarak formasyon almak isteyenler mezunların sayısını azaltmış bulunmaktadır. YÖK 2014 yılının Nisan ayında aldıkları kararlarla formasyon konusunda birtakım değişikler yapmıştır. YÖK’ün aldığı kararlar neticesinde:

Okunma Sayısı: 1.192

2 Eylül 2015 Saat : 2:40
deniz
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed