11.sınıf edebiyat sınav, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları, 11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.sınav soruları, 11.sınıf edebiyat 1.sınav, 11.sınıf edebiyat 1.yazılı soruları, 1.dönem 1.yazılı soruları 11.sınıf edebiyat

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 11.sınıfın ilk sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

11.Sınıf Edebiyat Tüm Sınav Soruları

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Edebiyat ve toplum ilişkisi hakkında bilgi veriniz.

Edebiyat, diğer sanat dalları gibi toplumsaldır.

Toplumun her türlü özelliği edebiyata sirayet eder.

Bu nedenle edebiyat toplumun ifadesidir, aynasıdır.

Aynı zamanda edebiyat toplum üzerinde etki göstererek onun şekillenmesinde rol oynar.

 

“İhsan bir tiyatro okuyor. Okuduğu tiyatroda görücü usulü evlilikten bahsediliyor. Tiyatrodaki olaylar, 19.yy’ın son çeyreğinde geçiyor. Tiyatronun dil ve üslubundaki kusursuzluk, onun dikkatini çekiyor. Bu tiyatro eserinde, aklın ve sağduyunun ön plana çıktığını görüyor.”

 

2) İhsan’ın okuduğu bu tiyatro eseri, edebi akımlardan hangisi ile yazılmıştır? Türk edebiyatındaki temsilcileri kimlerdir?

Bahsedilen tiyatro eseri “Klasisizm” akımıyla yazılmıştır. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa edebiyatımızdaki temsilcileridir.

Haber verdim, falakaya konacaktı. İnkâr etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahatli olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük hoca: “-Niçin yalan söylüyorsun, bu zavallıya iftira ediyorsun?” diye kulağıma yapıştı; yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım; çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam azadından da dayağı yiyen çocuğu tuttum:
—Niçin beni yalancı çıkardın, dedim. Musluğu sen koparmamıştın.
—Ben koparmıştım.
—Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm.
Israr etmedi, yüzüme baktı, bir an durdu ve eğer hocaya söylemeyeceği me yemin edersem saklamayacaktı, anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim, merak ediyordum.

 

3) Yukarıdaki hikâyenin hangi hikâye türüne ait olduğunu belirterek iki hikaye türünü kısaca karşılaştırınız.

Olay hikayesidir.

→ Olay hikayelerinde merkezde bir olay varken durum hikayelerinde hayatın herhangi bir bölümünden alınmış bir durum, kesit okuyucuya aktarılır.

→ Olay hikayelerinde anlatım boyunca okuyucuda bir merak ve heyecan duygusu oluşturulmak istenirken durum hikayelerinde daha çok bir duygu oluşturulmak amaçlanır.

→ Olay hikayelerinde “Serim, düğüm ve çözüm” bölümleri bulunurken durum hikayelerinde bu bölümler yoktur.

→ Olay öyküleri belirli bir sonla biterken durumda son okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

→ Klasik hikayede olaylar gözlem yoluyla nesnel bir şekilde anlatılırken durum hikayelerinde kişisel duygular ve yorumlar ön plana çıkarılır.

Guy de Maupassant / Ömer Seyfettin

Anton Çehov / Sait Faik Abasıyanık

 

4) Yukarıdaki hikaye hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

Kahraman bakış açısı

 

5) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Dünya edebiyatında, hikâye türünün ilk örneğini İtalyan yazar Boccaccio vermiştir.
Türk edebiyatında, olay hikayesinin öncüsü ÖMER SEYFETTİN, durum hikayesinin öncüsü SAİT FAİK ABASIYANIK’tır.
Hikayelerinde Ege ve Akdeniz insanlarından bahseden hikâyecimiz HALİKARNAS BALIKÇISI ’dır.
Edebiyatımızdaki ilk yerli hikaye LETAİF-İ RİVAYAT ’dir.
Durum hikayesine ÇEHOV tarzı hikaye de denir.

6) Romantizm, realizm ve sembolizm akımı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Romantizm:

 • Klasisizme tepki olarak doğmuştur.
 • Duyguları ön plana çıkarır.
 • Toplumun her kesiminden kişiye yer verilir.
 • En önemli temsilcilerinden birisi Victor Hugo’dur.

Realizm:

 • Romantizme tepki olarak doğmuştur.
 • Gerçekçi gözleme önem verilmiştir.
 • Roman ve hikaye türünde etkili olmuştur.

Sembolizm:

 • Parnasizme tepki olarak doğmuştur.
 • Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.
 • Semboller aracılığıyla anlatım söz konusudur.
 • Şiirde müzikaliteye önem verilir.
 • Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar

 

7) Aşağıdaki boşlukları uygun akımla doldurunuz.

 1. REALİZM akımında gözleme dayanılarak yaşam, nesnel bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.
 2. NATÜRALİZM akımında toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilim adamı sayılmıştır.
 3. KLASİSİZM akımı akıl ve sağduyuya dayanır.
 4. ROMANTİZM akımında ak-kara, iyi-kötü çatışması vardır. Yazarlar eserlerinde kişilikleri gizlememişlerdir.
 5. SEMBOLİZM akımında müziğe önem verilmiş, dış dünya olduğu gibi değil hissedildiği gibi anlatılmıştır.
 6. KLASİSİZM akımında Eski Yunan ve Latin edebiyatlarından ve mitolojiden yararlanılmıştır. Kişiler soyludur.
 7. DADAİZM akımında sanatta dil, şekil, kafiye uyumuna hiç önem vermemişler, şiirin bu uyumlardan uzaklaştıkça değer kazanacağını savunmuşlardır. Kuralsızlığı kural olarak benimsemişlerdir.
 8. EMPRESYONİZM Tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimler ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı amaç edinmişlerdir.
 9. FÜTÜRİZM akımına göre yaşam sürekli ve hızlı bir değişim içindedir. Makinelere, trenlere övgüler dizmişlerdir.
 10. SÜRREALİZM akımında bilinçaltına önem verilmiş; sanat bilinçaltının otomatik verileri olarak kabul edilmiştir.

Antep Fıstığı, en sevdiğim kuru yemişlerdendir. Gel görki Karadeniz Bölgesi’nde yetişmemektedir. Bunu bilmiyen komşumuz Ahmet, dört dönüm tarlasına Antep Fıstığı diki vermiş. Buda yetmezmiş gibi Hikmet’te ondan esinlenip donatıvermiş tarlayı fıstıklarla. Şimdi bu duruma gülermisin ağlar mısın?

8) Yukarıdaki paragrafta yer alan yazım yanlışlarını bulunuz ve düzeltiniz. (10p)

Antep Fıstığı, en sevdiğim kuru yemişlerdendir. Gel görki Karadeniz Bölgesi’nde yetişmemektedir. Bunu bilmiyen komşumuz Ahmet, dört dönüm tarlasına Antep Fıstığı diki vermiş. Buda yetmezmiş gibi Hikmet’te ondan esinlenip donatıvermiş tarlayı fıstıklarla. Şimdi bu duruma gülermisin ağlar mısın?

 

Tanpınar  ( , ) şiirin yapısı için der ki ( : ) ( ) Şiirlerde kelimeler yepyeni biçimlerde bileşir( , ) bir fosfor ışığı içinde yıkanırlar ( . ) ( )

9) Parantez içindeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

 

10) Cumhuriyet Döneminin 1940-1960 döneminde yazılan hikayeler hangi eğilimleri yansıtmaktadır, yazınız.

Milli-Dini Duyarlılığı Yansıtan Hikayeler

Hüseyin Nihal Atsız

Toplumcu-Gerçekçi Hikayeler
Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikayeler
Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra
 

Modernist Hikayeler
Yusuf Atılgan, Oğuz Atay

 

11) Aşağıda verilen cümlelerdeki bilgileri doğru/yanlış şeklinde değerlendiriniz.

( Y ) Her edebi eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.

( D ) Bir hikâyenin yapı unsurları denince olay, kişi, mekân ve zaman akla gelir.

( Y ) Bilinç akışı anlatım tekniğinde anlatıcı, hikâyede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir.

( D ) Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Cumhuriyet Dönemi toplumcu-gerçekçi eğilime bağlı yazarlardan biri de Orhan Kemal’dir.

( Y ) Muallim Naci, Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından biridir.

 

12) Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili ifadeler cümlenin hangi ögesiyse, altına yazın.

Öğretmenlik mesleğimi yaparken / Ağrı’nın Patnos ilçesinde / yazmıştım / bu şiiri.

Zaman Zarfı/Dolaylı Tümleç/Yüklem/Belirtili Nesne

 

Dün akşam, / lig tarihinin en hızlı golü / atıldı.

Zaman Zarfı/Sözde Özne/Yüklem

 

Eyüp, / proje ödevini / otobüste / unutmuş.

Özne/Belirtili Nesne/Dolaylı Tümleç/Yüklem

 

13) Aşağıda parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini ekleyiniz.

Hiç sen bir su değirmeninin içini dolaştın mı adaşım(?)Yamulmuş duvarlar, tavana yakın ufacık pencereler ve kalın kalasların üstünde simsiyah bir çatı() Ya o seslere ne dersin adaşım(,) her köşeden ayrı ayrı makamlarda çıkıp da kulağa hep birlikte kocaman bir dalga halinde dolan seslere(?)

Eltisinin evine gitti(;) bu(,) Seyit’in ağasının karısıydı. Kocasını daha on beş gün kadar evvel maktulün akrabaları avda vurmuşlardı(.) Dudu Seyit’e götürmek için bir kaz isteyince yeni dul bağırdı(:)

() Git şuradan(,) git(!) O Seyit olacak gidinin yüzünden kocamı elimden aldılar(.) Damlarda sürünsün de çıkamasın inşallah(!)

14) Hangi seçenekte büyük harf yanlış kullanılmıştır?
a) Kentin Doğu’sunda daha çok yüksek binalar, Batı’sında gecekondular göze çarpıyordu.
b) Doğrusu, Batılılaşma politikası Tanzimat ile başlamıştır.
c) Orhan Bey bugün işe gitmedi.
d) Kedilerle köpeklerin nasıl dostluk kurabildiklerini Maviş’le Karabaş’ın
oynaşmalarına bakarak görebilirler.
e) Hukukla ilgili sorunlarınız için Sayın Avukat Hüseyin Can size yardımcı olacak.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki videoyu seyrederek 11.sınıf edebiyat 1.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
Çalışma Kağıdı
Sınav Soruları ve Cevapları (Word Dosyası)
11.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.