Battalname (Battal Gazi Destanı)

8. yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılarla yaptıkları mücadelerlerde ve özellikle İstanbul’un kuşatılması sırasında büyük kahramanlık gösteren bir Arap komutanı daha sonradan Araplar arasında Battal Gazi unvanıyla anılır ve hikayeleri kuşaklar boyunca anlatılır. 

11. yüzyılda Anadolu’da Bizanslılar ile mücadele içerisine giren Türkler de bu hikayelerden etkilenir ve bu anlatılan hikayelerin devamıymış gibi Battal Gazi ile ilgili kahramanlıklar ilave edilerek anlatılır. Buradaki önemli nokta Anadolu’daki Türklerin de Bizanslılar ile mücadele içerisine girmelerinden dolayı Battal Gazi’nin mücadelelerini sahiplenmiş olmalarıdır. Battal kelimesi anlam olarak kahraman manası taşır.

Anadolu’da Bizanslılar ile mücadele eden Türkler 8. yüzyılda yaşamış bu halk kahramını yücelterek onu bir destan kahramanı haline getirmiştir. Battalname‘de Hristiyanlarla, Bizanslılarla yapılan savaşlar ön plandadır. Battal Gazi hikayelerine Danişmentlilerin katkı yapmasında dolayı savaşın merkezleri genelde Malatya ve çevresi olmuştur. Danişmentlilerin Hristiyanlarla olan mücadeleleri de birleştirilir ve 12-13. yüzyılda Battal Gazi Destanı nesir olarak yazıya aktarılır. Battal Gazi bu destanda Danişmentlilerin Hristiyanlarla olan sınırlarında kahramanlık gösteren bir yiğit olarak anlatılmıştır. Battal Gazi’nin mezarı İstanbul surlarındadır.

Battalname’nin Özellikleri

1. Battaname’de anlatılan kahraman 8. yüzyılda yaşamış bir Arap kahramanıdır.

2. 8. yüzyılda yaşayan bu kahraman 12. yüzyılda Danişmentlilerde yaşamış gibi anlatılmıştır.

3. Battal kelimesi Arapça kahraman manasına gelir.

4. Battalname destanının 12-13. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilir.

5. Seyit Battal Gazi’nin yiğitlik, cömertlik ve yardımseverliği ön plana çıkarılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.