Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Ölçeği ve Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı 28 Ekim 2016 tarihinde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini yakından ilgilendirmektedir. Çünkü yönetmeliklerde değişen bir maddeyle “Dil ve Anlatım” derslerinde uygulama sınavı getirildi.

Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği 16. maddeye eklenen değişiklik şu şekilde:

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri konuyla ilgili kafa karışıklığı yaşarken MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi bir yazı gönderdi okullara ve konuya açıklık getirdi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün uygulama sınavıyla ilgili açıklaması:

“İlgi (b) Kurul Kararlan gereği, ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan “Dil ve Anlatım” dersi ile “Türk Edebiyatı ” dersi birleştirilerek “Türk Dili ve Edebiyatı ” dersi olarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak okutulmaya başlanmıştır.
Bu nedenle, ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 45/1 -(h) maddesinin “Dil ve Anlatım” ile ilgi (b) Kurul Kararlarıyla uygulamaya konulan “Türk Dili ve Edebiyatı” dersini kapsayacağından bu ders için de yazılı ve uygulamalı olmak üzere en az iki sınav yapılması esastır.
Aynca, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ”… en az iki yazılı sınav…” ifadesinden, programın özelliğine göre yazılı ve uygulamalı dersler için yazılı ve uygulamalı olmak üzere en az iki sınavın yapılması gerektiği anlaşılmalıdır.
Sınavların nasıl yapılacağı ve öğrenci başarısının nasıl ölçüleceğine ilişkin hususlar ise “Zümre öğretmenler Kurulu “nda belirlenerek karar altına alınacaktır.” 
Bu yazıyla birlikte şu noktalar kesinleşmiştir:
a. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve 10, 11 ve 12. sınıf Dil ve Anlatım derslerinde uygulamalı sınav yapılacak.
b. Uygulamalı ya da yazılı sınav sayısı en az iki olacak. (Buradan toplamda 2 manası çıkmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı uygulama sınavı da bu kapsamdadır.)

Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Hakkında

Dil ve Anlatım derslerinde yapılacak uygulama sınavı “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle yapılacak olan dil ve anlatım uygulama sınavı bu 4 beceriyi de kapsaması gerekmektedir. Ölçülmesi istenen dört beceriyle ilgili şu şekilde uygulama sınavı yapılabilir:

1.Dinleme

Öğrencilere bir metin dinletilerek verilen metin ile ilgili aşağıdaki ölçütleri vermesi istenir. Burada kolay olanı daha önceden hazırlanmış ses kaydı şeklindeki metni öğrencilere dinletmek ya da öğretmenin belirlediği bir metni okumasıdır.
ÖlçütlerPuanlama12345
Dinlediği metnin temasını belirler.
Metinde geçen yer,zaman,kişi unsurlarını açıklar.
Metni  yorumlar ve kısaca özetler.
Metnin türünü belirler.
Metindeki anlatım türlerini belirtir.

2.Konuşma

Öğrencilerin konuşma ile ilgili becerilerini ölçerken öğrenciye birkaç dakika verilerek bir metin okuması istenir ve devamında o metinle ilgili düşüncelerini aktarması istenir. Ya da öğrenciye sorular sorarak konuşmasıyla ilgili beceriler ölçülür.

ÖlçütlerPuanlama12345
İstanbul Türkçesi konuşma,ağız özelliklerini resmi konuşmada terk etme.
Telaffuz ve vurgulamalara uyma.
Aynı ses tonunda konuşmama, ses tonunu ayarlayabilme.
Jest ve mimiklerden faydalanma.
Konuşmasını güncel örneklerle,alıntılarla  ve etkileyici örneklerle süsleyebilme. (Konuya Hakimiyet)

3.Okuma

Öğrencilere sınıfın sayısına göre ayarlanabilecek uzunlukta metinler okutularak okuma becerisi ölçülür. Okuma becerisi öğrenciye şiir okutularak da yapılabilir.

ÖlçütlerPuanlama12345
OKUMA AKICILIĞI – OKUMA HIZI
SESLERİN TELAFFUZU ( DİKSİYON )
VURGU VE TONLAMA
ANLAŞILIRLIK
DURAKLAMA

4.Yazma

Burada öğrencilere ortak bir konu verilerek ilgili konularda kompozisyon yazması istenir. Öğrenciden kompozisyon yazmasını istemenin yanı sıra; mektup, dilekçe yazması ve verilen bir metinle ilgili özet çıkarması da istenebilir.

ÖlçütlerPuanlama12345
Konu dışına çıkmama,metni sınırlayabilme.
Kâğıt düzeni
Yazı planı( giriş, gelişme, sonuç)
Yazım kurallarına uyma
Noktalama işaretlerine uyma

Dil ve Anlatım Uygulama Sınav Ölçeği

Dil ve Anlatım dersi uygulama sınavı puanlama ölçeğini aşağıdan indirebilirsiniz:

Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Ölçeği İNDİR

Ayrıca Bkz >

Uygulama Sınavı Konuşma Konuları

☞  Uygulama Sınavı Dinleme Metin Örnekleri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.