Eğitimin Amacı Nedir?

Bireyler, toplumsal yaşam biçimini ve mensubu oldukları toplumun kültürel değerlerini, yine o topluma uygun bir şekilde hazırlanan eğitim ile öğrenebilirler.

Eğitimin temel ve en önemli olarak kabul edilen görevi ise kültürel değerleri yeni nesillere aktarıp, toplumsal devamlılığı, bütünlüğü sağlayarak bilimsel teknolojik gelişmelere bağlı kalıp kültürün gelişimini sağlayacak yeni bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda eğitim amaç olarak, bireyin kendisinde var olan yetenekleri üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, bireylere yeni yetenekler kazandırarak çağa uygun olmalarını sağlamaya çalışır. Aynı zamanda eğitimin, milletin toplumsal karakterine, yetişen neslin gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi de toplumsal devamlılığın sürdürülebilmesi için zorunlu bir ihtiyaçtır.

Eğitimin işlevlerini bu konuda önde gelen araştırmacılar dört başlığa ayırmıştır.
Bunlar;

Eğitimin Toplumsal İşlevi

Eğitim toplumsal işlevi yani bir nevi amacı, bireylere kültürün zaten var olan birikimlerini aktarmak, toplumun sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak bireyler yetiştirmek, toplumsallaşmayı sağlamak, toplumun kültürünü geliştirecek yenilikçi bireyler yetiştirmek ve bu bireylerin toplumsal değişime uyum sağlamasıdır.

Eğitimin Siyasal İşlevi

Bu başlık altına ise, mevcut anayasal ve siyasal düzeni korumak, iyi bir vatandaş yetiştirmek, demokratik yaşamın gerektirdiği davranışları sergileyen bireyleri yetiştirmek, lider yetiştirmek, bilinçli seçmen yetiştirmek, vatandaşlık haklarını bilen ve kullanan bireyler yetiştirmek gibi maddeleri sıralamamız mümkündür. 

Eğitimin Ekonomik İşlevi

Eğitimin ekonomik yönden işlevi esasında en önemli işlevlerinden biridir; Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını ve gelişmesini sağlayarak bireyleri tüketiciden üretici konumuna getirmek, endüstri, tarım, sanayi ve hizmet alanlarında toplumun gereksinimlerini karşılayacak kadar insan gücünü yetiştirmek ve bilinçli tüketici yetiştirmektir.

Eğitimin Bireyi Geliştirme İşlevi

Bu madde altında ise bireyle ilgili olarak; Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yönlerini geliştirmek, bireyin ilgi ve gereksinimlerine cevap verebilmek, bireyin kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlayarak onu kullanmasını sağlamak başka bir deyiş ile bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak ve bir mesleğin gerekli niteliklerini kazandırmak olarak eğitimin işlevlerini sıralamamız mümkün olacaktır.

Ancak eğitimin, temel işlevleri olarak adlandırdığımız bu dört başlık dışında sıralayabileceğimiz daha birçok işlevi olduğunu da söylemek gerekir.

2 yorum

  1. Selamunaleyküm “eğitimin amacı” yazınızı sunu ödevimde kullanabilir miyim ?

  2. Tabii, kullanabilirsiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.