Eş Anlamlı Kelimeler Listesi (Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu)

Aşağıda yer alan tabloda Türkçede yer alan tüm “Eş Anlamlı Kelimeler” karşılıklarıyla birlikte yer almaktadır. Eş anlamlı sözcükler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu – Eş Anlamlı Sözcükler Listesi

AAma-körAmel-işAyakkabı-pabuçAksi-ters
Ana-anneAdalet-hakArka-geriAçıkgöz-kurnaz
Anlatım-ifadeAmade-hazırAferin-bravoAta-cet
Aleni-açıkArzu-istekAnı-hatıraAra-fasıla
BBağışlamak –affetmekBaş-kafaBuhran-bunalımBiricik-tek
Bilhassa-özellikleBeyanat-demeçBellek-hafızaBaşvuru-müracaat
Basımevi-matbaaBiçare-zavallıBilinç-şuurBirdenbire-aniden
CCins-türCiddi-ağırbaşlıÇare-devaÇağ-devir
Cahil-bilgisizÇizelge-cetvelCerrah-operatörÇeviri-tercüme
Çığlık-feryatÇehre-yüzCömert-eli açıkCilt-ten
DDahil-içDargın-küsDoğu-şarkDiğer-başka
Defa-kezDost↔arkadaşDüzyazı:nesirDil-lisan
Duygu↔hisDize↔mısraDevre-dönemDevamlı-sürekli
EEbedi↔sonsuzEmir↔buyrukEgoist↔bencilEsas↔temel
Edebiyat↔yazınEylem↔fiilEv: konutEkonomi : iktisat
Endişe↔kaygıEntari↔giysiEvvel: önceEtki: tesir
FFaaliyet: etkinlikFayda-yararFena-kötüFiil- eylem
Fare-sıçanFeza-uzayFasıla-araFaiz-nema
GGarp-batıGökyüzü-semaGüçlü-kuvvetliGezmek-dolaşmak
Gözlem-rasatGövde-bedenGizli-saklıGıda-besin
HHal-durumHadise-olayHasret-özlemHiddet-öfke
Harp-savaşHudut-sınırHayat-yaşamHususi-özel
Hatıra-anıHane-evHediye-armağanHür-özgür
IIrak-uzakIrmak-nehirIrk-soyIlıca-kaplıca
İİcat-buluşİhtiyaç-gereksinimİlgeç-edatİç-dahil
İlave-ekİhtiyar-yaşlıİtibar-saygınlıkİsim-ad
İmkan-olanakİmtihan-sınavİdare-yönetimİzah-açıklama
JJeoloji-yer bilimi
KKabiliyet-yetenekKılavuz-rehberKişi-şahısKeder-acı
Kanıt-delilKonuk-misafirKutsal-mukaddesKir-pislik
Karşıt-zıtKomik-gülünçKuşku-şüpheKalp-yürek
LLisan-dilLüzumsuz-gereksizLaf-sözLider-önder
MMabet-tapınakMektup-nameMani-engelMektep-okul
Misafir-konukMesafe-araMühim-önemliMükafat-ödül
Mana-anlamMilletvekili-mebusMeslek-işMahluk- yaratık
Mağlup-yenikMatem-yasMenfaat-çıkarMacera-serüven
NNadir-enderNehir-ırmakNeşe-sevinçNeden-sebep
Nutuk-söylevNesil-kuşakNesir-düzyazıNem-rutubet
Nakliyeci-taşımacıNasihat-öğütNispet-oranNetice-sonuç
OOlay-vakaOnay-tasdikOtlak-meraOnarım-tamir
Olanak-imkanOnur-şerefOzan-şairOlası-mümkün
ÖÖnder-liderÖneri-teklifÖzgün-orijinalÖdün-taviz
Öteki-diğeriÖğrenci-talebeÖdlek-korkakÖzel-hususi
PPasif-edilgenPinti-cimriPolitika-siyaset
Problem-sorunRağmen-karşınRüya-düşRastlantı-tesadüf
SSade-yalınSürekli-devamlıSon-nihayetSözcük-kelime
Sözlük-lügatSoylu-asilSınıf-derslikSaldırı-hücum
Sima-yüzSene-yılSulh-barışSıhhat-sağlık
ŞŞeref-onurŞöhret-ünŞahit-tanıkŞekil-biçim
Şehir-kentŞaka-latifeŞart-koşulŞüphe-kuşku
TTabii-doğalTedbir-önlemTane-adetTüm-bütün
Tekrar-yineTebrik-kutlamaTartışma-münakaşaTabiat-doğa
Tutsak-esirTaraf-yanTesir-etkiTercüme-çeviri
UUfak-küçükUlu-yüceUnsur-öğeUyarı-ikaz
Uyum-ahenkUlus-milletUçak-tayyareUğraş-iş
ÜÜleş-payÜnlü-meşhurÜlkü-idealÜrün-mahsul
VVakit-zamanVaziyet-durumVücut-gövdeVazife-görev
Vasıta-araçVaka-olayVatan-yurt
YYan-tarafYüzyıl-asırYemek-aşYıl-sene
Yetenek-kabiliyetYapıt-eserYazım-imlaYel-rüzgar
Yaşlı-ihtiyarYitik-kayıpYargıç-hakimYanıt-cevap
ZZaman-vakitZıt-karşıtZengin-varlıklıZorunlu-mecburi
Zeybek-efeZor-güçZiyan-zararZırnık-metelik

Eş anlamlı kelimeler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve cümle içinde örnek kullanımlar için “Eş Anlamlı Kelimeler” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.