Eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelime listesi, eş anlamlı kelime sözlüğü, eş anlam sözlüğü

Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler Listesi – Tablosu, Örnekler)

Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları birebir aynı olan, aynı durumu ve kavramı karşılayan, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Örneğin “Ad” ile “İsim” kelimelerinin yazılışları farklı olsa da anlamlarının aynı olmasına eş anlam denilmektedir.

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.

UYARI 2 ⇒ Cümle içerisinde sözcüklerden biri gerçek anlamının dışında kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Arkadaş dediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

A ⇐
Ab ⇔ Su
Abartı ⇔ Mübalağa
Abece ⇔ Alfabe
Abes ⇔ Gereksiz
Abide ⇔ Anıt
Abluka ⇔ Kuşatma
Acayip ⇔ Garip

Acele ⇔ Çabuk
Acemi⇔ Amatör
Acil ⇔ İvedi
Aciz ⇔ Güçsüz
Acıklı ⇔ Dokunaklı
Acıma ⇔ Merhamet
Ad ⇔ İsim
Adale ⇔ Kas
Adalet ⇔ Hak
Adap ⇔ Töre
Aday ⇔ Namzet
Adet ⇔ Sayı
Âdet ⇔ Gelenek
Adi ⇔ Sıradan
Adıl ⇔ Zamir
Aferin ⇔ Bravo
Afet ⇔ Facia
Affetmek ⇔ Bağışlamak
Afiyet ⇔ Sağlık
Ağ ⇔ File
Ağı ⇔ Zehir
Agresif ⇔ Saldırgan
Ah ⇔ Beddua
Ahali ⇔ Halk
Ahenk ⇔ Uyum
Aheste ⇔ Yavaş
Ahir ⇔ Sonra
Ahmak ⇔ Budala
Ahu ⇔ Ceylan
Aidat ⇔ Ödenti
Ait ⇔ İlişik
Ajan ⇔ Casus
Ak ⇔ Beyaz
Akide ⇔ İnanç
Akil ⇔ Akıllı
Akis ⇔ Yankı
Akit ⇔ Sözleşme
Akıbet ⇔ Sonuç
Akıl ⇔ Us
Akım ⇔ Cereyan
Akort ⇔ Düzen
Akşam ⇔ Gece
Aksi ⇔ Huysuz
Akva ⇔ Kuvvetli
Al ⇔ Kırmızı
Âlâ ⇔ İyi
Alaka ⇔ İlgi
Alamet ⇔ Belirti
Alçak ⇔ Adi
Alelacele ⇔ Çabucak
Aleni ⇔ Açık
Alev ⇔ Alaz
Alfabe ⇔ Abece
Âlîm ⇔ Bilgin
Alıştırma ⇔ Egzersiz
Ama ⇔ Fakat
Âmâ ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Amaç ⇔ Gaye
Amade ⇔ Hazır
Amatör ⇔ Acemi
Ambar ⇔ Depo
Amiyane ⇔ Sıradan
Ambulans ⇔ Cankurtaran
Amca ⇔ Emmi
Ampul ⇔ Lamba
An ⇔ Dakika
Ana ⇔ Anne
Anamal ⇔ Sermaye
Anane ⇔ Gelenek
Anarşi ⇔ Kargaşa
Ani ⇔ Birden
Anımsamak ⇔ Hatırlamak

Anı ⇔ Hatıra
Anıt ⇔ Abide
Anket ⇔ Soruşturma
Anlam ⇔ Mana
Anlamdaş ⇔ Eş Sesli
Anlaşmak ⇔ Bağdaşmak
Anma ⇔ Yad
Anons ⇔ Duyuru

Ant ⇔ Yemin
Antipatik ⇔ İtici
Apse ⇔ Çıban
Araba ⇔ Otomobil
Araç ⇔ Vasıta
Arbede ⇔ Patırtı
Argüman ⇔ Kanıt, Tez
Aristokrat ⇔ Soylu
Arı ⇔ Saf
Armada ⇔ Donanma
Armağan ⇔ Hediye
Artist ⇔ Sanatçı

Arzu ⇔ İstek
Aş ⇔ Yemek
Aşama ⇔ Basamak
Aşikar ⇔ Belli
Aşina ⇔ Bildik
Aşık ⇔ Ozan
Aşk ⇔ Sevda
Asa ⇔ Baston
Asabi ⇔ Sinirli
Asaletli ⇔ Soylu
Asayiş ⇔ Emniyet
Asgari ⇔ En az
Asistan ⇔ Yardımcı
Asıl ⇔ Temel
Asır ⇔ Yüzyıl
Askılık ⇔ Vestiyer
Asla ⇔ Katiyen
Asparagas ⇔ Uydurma
Asuman ⇔ Gökyüzü
At ⇔ Beygir
Ata ⇔ Cet
Atak ⇔ Saldırı
Atak ⇔ Girişken
Atama ⇔ Tayin
Ateş ⇔ Od
Ati ⇔ Gelecek
Atik ⇔ Çevik
Atılgan ⇔ Girişken
Atkı ⇔ Eşarp
Avam ⇔ Halk
Avare ⇔ Serseri
Avuç ⇔ Aya
Avuntu ⇔ Teselli
Ayakkabı ⇔ Pabuç
Ayar ⇔ Derece
Aygıt ⇔ Alet
Ayıp ⇔ Kusur
Aylık ⇔ Maaş
Aynı ⇔ Özdeş
Ayraç ⇔ Parantez
Ayrıcalık ⇔ İmtiyaz
Ayrılık ⇔ Hicran
Ayrım ⇔ Fark
Ayrıntı⇔ Teferruat
Aza ⇔ Üye
Azami ⇔ En çok
Azap ⇔ Eziyet
Azat ⇔ Özgür
Azık ⇔ Besin
Azılı ⇔ Korkunç

B ⇐
Baba ⇔ Peder
Babacan ⇔ Sevimli
Bacanak ⇔ Dost
Bacı ⇔ Kız kardeş
Bad⇔ Rüzgar
Bade ⇔ Şarap
Badiye ⇔ Çöl
Bağdaşmak ⇔ Anlaşmak
Bağımlı ⇔ Tabi
Bağımsız ⇔ Hür
Bağımsızlık ⇔ İstiklal
Bağırma ⇔ Nida
Bağış ⇔ Armağan
Bağışlama ⇔ Affetme
Bahane ⇔ Mazeret
Bahçe ⇔ Bostan
Bahir ⇔ Deniz
Bahis ⇔ Konu
Bahtiyar ⇔ Mutlu
Bakan ⇔ Nazır
Bakış ⇔ Nazar
Bala ⇔ Çocuk
Balans ⇔ Denge
Balçık ⇔ Çamur
Baldız ⇔ Görümce
Bandaj ⇔ Sargı
Banko ⇔ Kesinlikle
Baran ⇔ Yağmur
Barbar ⇔ İlkel
Bariz ⇔ Açık
Barış ⇔ Sulh
Baş ⇔ Kafa
Başarı ⇔ Muvaffakiyet
Basit ⇔ Kolay
Basık ⇔ Alçak
Basın ⇔ Matbuat
Basınç ⇔ Tazyik
Başka ⇔ Öbür
Başkan ⇔ Reis
Baskı ⇔ Zor
Baskın ⇔ Sel
Baskül ⇔ Kantar
Başvuru ⇔ Müracaat
Başyapıt ⇔ Şaheser
Batarya ⇔ Pil
Batı ⇔ Garp
Batıl ⇔ Asılsız
Bay ⇔ Erkek
Bayağı ⇔ Sıradan
Bayan ⇔ Kadın
Bayat ⇔ Kart
Baz ⇔ Temel
Bazı ⇔ Bazen
Beceri ⇔ Maharet
Becerikli ⇔ Usta
Bed ⇔ Kötü
Bedava ⇔ Ücretsiz
Bedbin ⇔ Kötümser
Beddua ⇔ Lanet
Bedel ⇔ Değer, Karşıklık
Beden ⇔ Vücut
Belde ⇔ Kasaba
Beden ⇔ Vücut
Belge ⇔ Doküman
Belirti ⇔ Gösterge
Belki ⇔ Muhtemelen
Bellek ⇔ Hafıza
Bencil ⇔ Egoist
Beraat ⇔ Aklanma
Berceste ⇔ Güzel
Bereket ⇔ Bolluk
Beşer ⇔ İnsan
Besin ⇔ Gıda
Beste ⇔ Melodi
Betimleme ⇔ Tasvir
Beyanat ⇔ Demeç
Beyaz ⇔ Ak
Beygir ⇔ At
Beyin ⇔ Dimağ
Bez ⇔ Çaput
Bezmek ⇔ Usanmak
Bezirgan ⇔ Tüccar
Bilakis ⇔ Tersine
Bildik ⇔ Tanıdık
Bilge ⇔ Hakim
Bilgin ⇔ Alim
Bilinç ⇔ Şuur
Bilye ⇔ Misket
Birader ⇔ Kardeş
Birey ⇔ Fert
Bismillah ⇔ Besmele
Bitap ⇔ Yorgun
Boğaz ⇔ Kursak
Bonkör ⇔ Cömert
Bravo ⇔ Aferin
Buçuk ⇔ Yarım
Budun ⇔ Millet
Buğu ⇔ Buhar
Buluş ⇔ İcat
Büro ⇔ Ofis
Buse ⇔ Öpücük
Buyruk ⇔ Emir
Büyü ⇔ Efsun
Büyücü ⇔ Sihirbaz
Buzdolabı ⇔ Soğutucu

Ç ⇐
Cahil ⇔ Bilgisiz
Caka ⇔ Gösteriş
Camekan ⇔ Vitrin
Canan ⇔ Sevgili
Candan ⇔ Samimi
Cani ⇔ Acımasız
Casus ⇔ Ajan
Caymak ⇔ Vazgeçmek
Cebir ⇔ Zor, Kuvvet
Cefa ⇔ Sıkıntı
Celal ⇔ Öfke
Celse ⇔ Oturum
Cenk ⇔ Savaş
Cenup ⇔ Güney
Cephe ⇔ Taraf
Cereyan ⇔ Akım
Cevap ⇔ Yanıt
Ceza ⇔ Müeyyide
Cihan ⇔ Dünya
Ciklet ⇔ Sakız
Cilt ⇔ Ten
Cilve ⇔ Naz
Cimri ⇔ Pinti
Cins ⇔ Tür
Cömert ⇔ Eli açık
Cümbüş ⇔ Eğlence
Cümle ⇔ Tümce
Cüret ⇔ Cesaret
Çaba ⇔ Gayret
Çabuk ⇔ Acele
Çağ ⇔ Asır
Çağdaş ⇔ Modern
Çağlayan ⇔ Şelale
Çağrı ⇔ Davet
Çare ⇔ Deva
Çamur ⇔ Balçık
Çanak⇔ Kase
Çaput ⇔ Bez
Çaylak ⇔ Acemi
Çeşit ⇔ Tür
Çeşme ⇔ Pınar
Çeviri ⇔ Tercüme
Çile ⇔ Dert
Çivi ⇔ Mıh
Çıra ⇔ Lamba
Çulsuz ⇔ Parasız

D ⇐
Daha ⇔ Henüz
Daimi ⇔ Sürekli
Daire ⇔ Çember
Dakika ⇔ An
Dam ⇔ Çatı
Dandik ⇔ Düzmece
Dans ⇔ Raks
Dantel ⇔ Nakış
Dargın⇔ Küs
Darp ⇔ Vurma
Data ⇔ Veri
Davet ⇔ Çağrı
Dayak ⇔ Kötek
Debi ⇔ Akım
Dede ⇔ Cet
Defa ⇔ Kere, Kez
Defo ⇔ Bozuk
Değer ⇔ Kıymet
Değnek ⇔ Sopa
Dekor ⇔ Görünüş
Deli ⇔ Mecnun
Deney ⇔ Tecrübe
Depar ⇔ Çıkış
Deprem ⇔ Zelzele
Depresyon ⇔ Bunalım
Dere ⇔ Çay
Derece ⇔ Aşama
Dergah ⇔ Tekke
Derman ⇔ Çare
Dert ⇔ Çile
Derya ⇔ Deniz
Despot ⇔ Zorba
Destur ⇔ İzin
Deva⇔ Çare, İlaç
Devir ⇔ Çağ
Devran ⇔ Çağ
Deyim⇔ Tabir
Didar ⇔ Yüz
Dil ⇔ Lisan
Dilek ⇔ İstek
Dilsiz ⇔ Lal
Dimağ ⇔ Beyin
Dinç ⇔ Sağlam
Direk ⇔ Sütun
Direnç ⇔ Mukavemet
Diri ⇔ Zinde
Divan ⇔ Kanepe
Diyar ⇔ Ülke
Diyet ⇔ Perhiz
Dize ⇔ Mısra
Dizi ⇔ Sıra, Seri
Dış alım ⇔ İthalat
Dış satım ⇔ İhracat
Doğa ⇔ Tabiat
Doğaçlama ⇔ İrticalen
Doğal ⇔ Tabii
Doğma ⇔ Mevlit
Doğu ⇔ Şark
Doktor ⇔ Hekim
Doküman ⇔ Belge
Dokunma ⇔ Temas
Döküntü ⇔ Enkaz
Donanım ⇔ Tesisat
Done ⇔ Veri
Dönek ⇔ Kaypak
Donuk ⇔ Mat
Dönüşüm ⇔ İnkılap
Döşek ⇔ Yatak
Dost ⇔ Arkadaş
Dövme ⇔ Dayak
Doyum ⇔ Tatmin
Doz ⇔ Miktar
Dram ⇔ Acıklı
Dublör ⇔ Benzer
Dünya ⇔ Cihan
Durağan ⇔ Sabit
Durum ⇔ Hal
Düşman ⇔ Hasım
Düşünce ⇔ Fikir
Düşünür ⇔ Mütefekkir
Duyarlı ⇔ Hassas
Duygu ⇔ His
Duyu ⇔ His
Duyum ⇔ İstihbarat
Düzen ⇔ Sistem
Düzenleme ⇔ Tertip
Düzyazı ⇔ Nesir

E ⇐
Ebat ⇔ Boyut
Ebe ⇔ Nene
Ebedi ⇔ Sonsuz
Ecdat ⇔ Ata
Eda ⇔ Naz
Edat ⇔ İlgeç
Edep ⇔ Terbiye
Eder ⇔ Değer
Edilgen ⇔ Pasif
Edip ⇔ Yazar
Efe ⇔ Zeybek
Efendi ⇔ Nazik
Efkar ⇔ Tasa
Efor ⇔ Çaba
Efsun ⇔ Büyü
Eğitim ⇔ Terbiye
Egoist ⇔ Bencil
Ehemmiyet ⇔ Önem
Ek ⇔ İlave
Ekip ⇔ Takım
Eko ⇔ Yankı
Eksen ⇔ Çizgi
Eksik ⇔ Noksan
El ⇔ Yabancı
Elem ⇔ Keder, Dert
Eleştiri ⇔ Tenkit
Elim ⇔ Acıklı
Elit ⇔ Seçkin
Elzem ⇔ Önemli, Gerekli
Emir ⇔ Buyruk
Emmi ⇔ Amca
Emniyet ⇔ Güvenlik
Emsal ⇔ Benzer
Emtia ⇔ Mal
Endişe ⇔ Kaygı
Enformasyon ⇔ Haberleşme
Engebe ⇔ Kabarık
Engel ⇔ Mani
Enkaz ⇔ Harabe
Enstrüman ⇔ Çalgı
Entelektüel ⇔ Aydın
Enteresan ⇔ İlginç
Entrika ⇔ Hile
Epey ⇔ Bayağı
Epope ⇔ Destan
Erdem ⇔ Fazilet
Ergin ⇔ Reşit
Erk ⇔ İktidar
Eş anlamlı ⇔ Anlamdaş
Esas ⇔ Ana, Temel
Eşek ⇔ Merkep
Esen ⇔ Selamet
Eser ⇔ Yapıt
Eşey ⇔ Cinsiyet
Esin ⇔ İlham
Esir ⇔ Tutsak
Eşkal ⇔ Biçim
Eşkıya ⇔ Harami
Espri ⇔ Nükte
Esrar ⇔ Gizem
Esvap ⇔ Giysi
Etki ⇔ Tesir
Etkin ⇔ Aktif
Etkinlik ⇔ Faaliyet
Edat ⇔ İlgeç
Evlat ⇔ Çocuk
Evrak ⇔ Belge
Evre ⇔ Aşama
Evren ⇔ Kainat
Evvel ⇔ Önce
Eylem ⇔ Fiil
Ezeli ⇔ Eski
Ezgi ⇔ Melodi
Eziyet ⇔ Zülum
Ezkaza ⇔ Kazara

F ⇐
Faal ⇔ Etkin
Facia ⇔ Afet
Fakat ⇔ Ancak
Fakir ⇔ Yoksul
Faktör ⇔ Unsur
Familya ⇔ Aile
Fani ⇔ Ölümlü
Fare ⇔ Sıçan
Farklı ⇔ Değişik
Fasıl ⇔ Bölüm
Fayans ⇔ Çini
Fayda ⇔ Yarar
Fazilet ⇔ Erdem
Felaket ⇔ Bela
Fen ⇔ Bilim
Fer ⇔ Işık
Feraset ⇔ Zeka
Ferda ⇔ Yarın
Fert ⇔ Birey
Feryat ⇔ Çığlık
Fesih ⇔ Bozma
Feza ⇔ Uzay
Fikir ⇔ Düşünce
Fiil ⇔ Eylem
File ⇔ Ağ
Filinta⇔ Yakışıklı, Güzel
Filtre ⇔ Süzgeç
Finans ⇔ Para
Firar ⇔ Kaçış
Firari ⇔ Kaçak
Fire ⇔ Eksik
Fiyat ⇔ Eder
Fonetik ⇔ Ses bilgisi
Fonksiyon ⇔ İşlev
Form ⇔ Biçim
Fos ⇔ Boş
Foya ⇔ Hile
Foto ⇔ Işık
Formül ⇔ Yöntem
Füsun ⇔ Büyü
Fuzuli ⇔ Gereksiz
Fukara ⇔ Yoksul
Füzyon ⇔ Birleşme

G ⇐
Gaddar ⇔ Acımasız
Gaf ⇔ Yersiz hareket
Gaflet ⇔ Dikkatsizlik
Galat ⇔ Hata
Galeyan ⇔ Coşma
Galip ⇔ Kazanan
Gam ⇔ Çile
Gammaz ⇔ İspiyoncu
Gani ⇔ Çok
Garp ⇔ Batı
Gaye ⇔ Amaç
Gayret ⇔ Çaba
Gazap ⇔ Öfke
Gebe ⇔ Hamile
Gecikme ⇔ Rötar
Geciktirme ⇔ Tehir
Genç ⇔ Toy
Genel ⇔ Umumi
Gereç ⇔ Malzeme
Gereksinim ⇔ İhtiyaç
Gergin ⇔ Sinirli
Getiri⇔ Kazanç
Gezgin ⇔ Seyyah
Gezi ⇔ Seyahat
Gider ⇔ Masraf
Girişim ⇔ Teşebbüs
Giysi ⇔ Kıyafet
Gizem ⇔ Sır
Gizlilik ⇔ Mahremiyet
Gıda ⇔ Besin
Gıybet ⇔ Kötülemek
Göçmen ⇔ Muhacir
Gocuk ⇔ Kürk
Göçük ⇔ Çökme
Göğüs ⇔ Sine
Gök ⇔ Feza
Gökyüzü ⇔ Sema
Gömüt ⇔ Mezar
Görenek ⇔ Adet
Görev ⇔ Vazife
Görgü ⇔ Terbiye
Görkem ⇔ İhtişam
Görümce ⇔ Baldız
Gövde ⇔ Vücud
Gözcü ⇔ Gözetmen
Gözdağı ⇔ Tehdit
Gözlem ⇔ Müşahede
Gözlemevi ⇔ Rasathane
Gramer ⇔ Dil bilgisi
Güç ⇔ Kuvvet
Güfte ⇔ Söz
Güldürü ⇔ Komedi
Gülümseme ⇔ Tebessüm
Güncel ⇔ Şimdiki
Günlük ⇔ Jurnal
Gür ⇔ Bol
Gürültü ⇔ Hengame, Patırtı
Güven ⇔ İtimat
Güveyi ⇔ Damat
Güz ⇔ Sonbahar
Güzide ⇔ Seçkin

H ⇐
Hab ⇔ Uyku
Haber ⇔ Havadis
Habip ⇔ Sevgili
Had ⇔ Sınır
Hadise ⇔ Olay
Hafakan ⇔ Sıkıntı
Hafıza ⇔ Bellek
Hafriyat ⇔ Kazı
Haiz ⇔ Sahip
Hak ⇔ Adalet, Hukuk, Doğru
Hakeza ⇔ Böyle
Hakikat ⇔ Asıl
Hakiki ⇔ Gerçek
Hakim ⇔ Baskın, Egemen
Hakir ⇔ Değersiz
Hal ⇔ Durum
Halbuki ⇔ Oysa
Halel ⇔ Bozukluk
Hamaset ⇔ Kahramanlık
Hamile ⇔ Gebe
Hane ⇔ Ev, Konut
Har ⇔ Sıcak, Kızgın

Irk ⇔ Soy
Issız ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Nehir
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak
İlgi ⇔ Alaka
İktisat ⇔ Ekonomi
İl ⇔ Şehir

Kanıt ⇔ Delil
Konuk ⇔ Misafir

Kuşku ⇔ Şüphe

Mesafe ⇔ Ara
Macera ⇔ Serüven
Matem ⇔ Yas
Medeni ⇔ Uygar
Merkep ⇔ Eşek
Müşteri ⇔ Alıcı
Müsait ⇔ Uygun
Mağlup ⇔ Yenik
Mana ⇔ Anlam
Matem ⇔ Yas

Menfaat ⇔ Çıkar
Muhtelif ⇔ Çeşitli
Misal ⇔ Örnek
Millet ⇔ Ulus
Mani ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Ünlü

Nesil ⇔ Kuşak
Nem ⇔ Rutubet
Nadir ⇔ Ender
Nasihat ⇔ Öğüt
Netice ⇔ Sonuç
Nutuk ⇔ Söylev
Nitelik ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Kuşak
Nefes ⇔ Soluk

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Nispet
Ozan ⇔ Şair
Olay ⇔ Vaka
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Tasdik
Onarım ⇔ Tamir

Öğrenci ⇔ Talebe
Öneri ⇔ Teklif
Ötürü ⇔ Dolayı
Özlem ⇔ Hasret
Ödül ⇔ Mükafat
Özel ⇔ Hususi
Özverili ⇔ Fedakar
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Hikaye

Politika ⇔ Siyaset
Problem ⇔ Sorun
Pabuç ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Pasif ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Saadet ⇔ Mutluluk
Savaş ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Sene ⇔ Yıl
Sözlük ⇔ Lügat
Sorun ⇔ Mesele
Sene ⇔ Yıl
Sınıf ⇔ Derslik
Sürekli ⇔ Devamlı
Söylev ⇔ Nutuk
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Sevinç ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Şart ⇔ Koşul

Taraf ⇔ Yan
Tesir ⇔ Etki
Tür ⇔ Çeşit

Ulus ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz
Us ⇔ Akıl

Ünlü ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Vaka ⇔ Olay
Vazife ⇔ Görev
Viraj ⇔ Dönemeç

Yapıt ⇔ Eser
Yurt ⇔ Vatan

Yanıt ⇔ Cevap
Yasak ⇔ Memnu

Zor ⇔ Güç
Zevk ⇔ Keyif

Zengin ⇔ Varlıklı

UYARI 4 ⇒ Normal şartlarda bir dilde aynı anlama gelecek iki farklı kelimenin varlığına pek rastlanmaz. Eğer bir dilde aynı anlama gelen iki sözcük varsa bunlardan birinin yabancı dilden alındığını unutmayınız. Örneğin “Ulus” sözcüğü Türkçe kökenli olmasına rağmen uzun bir komşuluk tarihimiz olan Araplardan “Millet” sözcüğünü de alıp dilimize transfer etmişiz. Türk Dil Kurumuna göre “Ödünçleme” adı verilen bu durum sonrasında Türkçemizde yüzlerce eş anlamlı kelime oluşmuştur.

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alan sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ayrıca anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç C D E F G H İ I J K L M N Ö O P R S Ş T U Ü V Y Z
There are currently 699 names in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries

Eş Anlamlı Kelime Örnekleri

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla aniden (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının etkisinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Doğanın (tabiatın) kanunları hiç değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) sürekli birikim yapıyordu.
 • Evdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste hikaye (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız çok da önemli (mühim) değildi.
 • Doğada ender (nadir) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (önce) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (sade) bir dille yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi İçin Ayrıca Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

6 yorum

 1. matem 2 kere kullanılmışş

 2. Mükemmel site

 3. Mükemmell

 4. Çocuklarımız için eş anlamlı kelimeler çalışmasını hep buradan yapıyoruz, teşekkürler…

 5. kelimeler için güzel bir liste olmuş teşekkürler sitenizi 100 kitap sitenizden duydum.

 6. Harika bir site olmuş tşk (teşekkürler)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.