Forum Nedir? Forum Özellikleri – Forum Örnekleri

Toplumu ilgilendiren bir konuda ve bir başkanın eşliğinde 3 ile 6 arasındaki katılımcının yanı sıra dinleyicinin de sorularıyla ve düşünceleriyle yapılan tartışmalara “forum” nedir. Forumun diğer tartışma türleri olan panel ve açık oturumdan farkı ise dinleyicilerin hem soruları hem de kendi düşünceleriyle tartışmaya dahil olmasıdır. Yani forumun en belirgin özelliği izleyicilerin de tartışmaya her anlamda dahil olabilmesidir. Forum konuları toplumu ilgilendiren herhangi bir durum üzerinden seçilebilir.

Forum nedir?” sorusuna sözcük anlamı bakımından cevap verecek olursak; bu kelimenin kökeninin Latince’ye dayandığını söyleyebiliriz. Eski Roma’da şehirlerin yönetimiyle ilgili sorunları görüşmek üzere halkın toplandığı yerlere bu isim verilmiştir. Edebiyat forum tartışma türü de Eski Roma’daki halkın bir araya gelip kamu işlerini görüşme geleneğinden bu ismi almıştır.

Forumlar geniş bir salonda ve 3-6 katılımcıyla birlikte bir başkan eşliğinde yapılmaktadır. İzleyicilerin de tartışmaya dahil olması nedeniyle bu süreci yönetecek başkanın varlığı son derece önemlidir. Katılımcılar başkan tarafından tanıtılır ve eşit söz hakkı verilir. Konuşmacıların sözlerinden sonra izleyiciler katılımcılara hem soru sorabilir hem de kendi düşüncelerini ifade edebilir. Yani burada tartışma katılımcılardan izleyicilere geçmiş olur.

Forum dinleyicisinin özellikleri tartışmanın amaca ulaşmasında belirleyici olmaktadır. Öncelikle dinleyicilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve tartışmayı önemsemeleri gerekmektedir. Bunun dışında izleyicilerin katılımcıların konuşmalarına saygı göstermeli ve kendi konuşmaları sırasında saygılı bir üslup kullanmaları gerekmektedir.

Başkanın Görevleri

1- Katılımcıları izleyicilere tanıtır.

2- Katılımcılara ve izleyicilere tartışmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir.

3- Katılımcılara ve izleyicilere eşit söz hakkı verir.

4- Tartışmayı yönetmeli, konu dışına çıkılmasını engellemeli, ara ara konuyu toparlamalıdır.

Forumun Özellikleri

  • Bir konu üzerine tüm katılımcıların ve izleyicilerin görüşlerini belirttiği bir tartışma türüdür.
  • Diğer tartışma türlerinden farklı olarak izleyiciler de tartışmaya katılır.
  • İzleyiciler katılımcılara soru sorabilir ya da konuyla ilgili kendi görüşlerini ifade edebilir.
  • Açık oturum ve panel tartışma türlerinden farkı izleyicilerin de aktif bir şekilde tartışmanın içinde yer almasıdır.
  • Katılımcı sayısı 3-6 arasında değişir.
  • Tartışmayı yönetecek bir başkan bulunur.
  • Amaç bir sonuca varmaktan ziyade bir konunun tüm yönlerinin ele alınmasıdır.
  • Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu üzerinde tartışılabilir.
  • İzleyicilerin konuyla ilgili farklı düşünceleri görmesi amaçlanır.

Forum hakkında bilgi edindikten sonra TV’de izlediğiniz bazı programların forum örnekleri olarak gözünüzün önüne gelmesi muhtemeldir. Özellikle Abbas Güçlü tarafından sunulan “Genç Bakış” adlı program forum örneği olarak gösterilebilir. Abbas Güçlü’nün başkan olarak yönettiği tartışmada 3-6 arası katılımcı bulunurdu ve üniversitelilerden oluşan izleyiciler de tartışmaya müdahil olurdu. Bu özellikler düşünüldüğünde program bu tartışma türünü karşılamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.