İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Türkler için yeni bir din olan İslamiyet kendini sadece inanç olarak hissettirmemiş, aynı zamanda kültür ve edebiyat hayatına da büyük etkilerde bulunmuştur. Bu dönem sadece edebiyatta değil sanatın her alanında çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

Örneğin, mimari sanatı İslam kültürüne oluşturulmuş, heykel ve resim sanatları gelişmemiş, İslamiyet’e özgü hat ve ebru sanatı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatlarından çok yoğun bir şekilde etkilenen Türk Edebiyatı, bu edebiyatlardan gelen yeni türlerle ve sanat anlayışlarıyla yaklaşık olarak sekiz yüzyıl bu özelliğini korumuştur. Bu yeni edebiyatta İslam medeniyetinin temaları işlenmiştir.

Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle yeni bir edebiyat anlayışı olan, Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçeyi karışık olarak kullanan Divan edebiyatı, Türk Edebiyatının en önemli ve en geniş bölümünü oluşturur.

Türk Edebiyatı’nın Arap ve Fars edebiyatları etkisine girmesiyle beraber ortaya konulan eserlerin ortak teması İslam kültürü olmuştur. O dönemlerde verilen ilk eserlerimiz, Arap ve Fars edebiyatında önemli yerleri olan eserlerin tercümeleri şeklinde olmuştur.

Bu dönem eserlerinin özellikleri:

  1. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde yeni bir oluşum sürecine girmiştir.
  2. Eserlerde ağır bir dil kullanılmaya başlanmıştır.
  3. Hece ölçüsü yerine aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır.
  4. Nazım birimi olarak beyit sık kullanılır hale gelmiştir.
  5. Arap ve Fars edebiyatlarından alınan yeni edebi türler kullanılmıştır.
  6. Din, eserlerde ağırlıklı olarak kullanılan tema olmuştur.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra ortaya koydukları ilk eserlere XI.yüzyılda rastlamaktayız. Karahanlılar döneminde verilen ilk eserler şunlardır.

  1. Kutadgu Bilig
  2. Divanü Lugati’t Türk
  3. Atabetü’l Hakayık
  4. Divan-ı Hikmet

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri konusunu slayt olarak indirmek için TIKLAYINIZ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.