Mülakat, herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle yapılan görüşme ve konuşmalardır.

Mülakat Nedir? Mülakatın Özellikleri

Mülakat, herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle yapılan görüşme ve konuşmalardır. Mülakatlar görüşme olarak da isimlendirilebilir. Bir yanlış kalıplaşma sonucunda günlük hayatta mülakat türünün isminin kullanması yerine röportaj sözcüğü kullanılır hale gelmiştir. Röportaj denildiğinde kastedilmek istenen aslında mülakattır.  Bu nedenle mülakat ve röportaj türünü birbirinden ayırt etmeliyiz.

Mülakatları yapan genellikle gazetecilerdir. Belirlenen bir konu üzerinde alanında tanınmış kişiyle yapılan soru-cevap şeklindeki konuşmalar yazıya dökülerek kamuoyuyla paylaşılır. Burada söz konusu konuşmanın daha resmi bir şekilde yapıldığı da unutulmamalıdır. Alanında tanınmış kişiyle yapılan konuşmalar genellikle planlanıp yapılır.

Mülakatların Özellikleri

1. Mülakat metinleri öğretici niteliktedir.

2. Anlatımın sade ve açık olmasına dikkat edilir.

3. Kişinin konuşmaları değiştirilmeden ve yorumlanmadan olduğu gibi aktarılır.

4. Söyleşmeye bağlı anlatım türünden yararlanılır.

5. Mülakatta sorulan sorulan daha önce belirlenir.

6. Üzerinde konuşulan konu toplumu ilgilendiren, toplumun ilgisini çekecek türde olur.

7. Üzerinde konuşulacak olan konunun uzmanlarıyla mülakat yapılır.

8. Mülakatı yapacak kişinin kibar ve nazik olması gerekir. Kişinin konuşma üslubu burada önem arz eder. Sorular karşı tarafı incitmeyecek bir şekilde kibarca sorulur.

9. Mülakatlarda asıl amaç bilgi vermek olduğundan genellikle dil göndergesel işlevde kullanılır.

Mülakatın Hazırlık Aşamaları

Başarılı bir mülakat, öncesinde iyi bir hazırlık gerektirir. Bu hazırlık aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mülakat konusunun belirlenmesi
  • Belirlenen konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılması
  • Konuşulacak kişinin belirlenmesi ve mülakatla ilgili kişiden gerekli izinlerin alınması
  • Konuşma yapılacak kişi hakkında bilgilerin toplanması
  • Mülakat konusuyla ilgili konuşulacak kişiye sorulacak soruların hazırlanır. Sorular büyük bir özenle belirlenmelidir. Mülakatı başarıya ulaştıracak en önemli etken doğru soruların konuşmacıya yöneltilebilmesine bağlıdır.
  • Yapılacak konuşmanın yerinin ve saatinin belirlenmesi
  • Daha önce belirlenen randevu detaylarına uymak.

Mülakat Çeşitleri

  • Yüz yüze yapılanlar
  • Telefonla yapılanlar
  • Mektupla yapılanlar

Türk Edebiyatında Mülakat

Türk edebiyatında ilk mülakat örneklerini döneminin ünlü sanatçılarıyla yaptığı görüşmeleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlayan Ruşen Eşref’dir. Dergi ve gazetelerde yayımlanan bu mülakatlar daha sonra kitaplaştırılmıştır. Bunun dışında Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Gavsi Ozansoy, Abdi İpekçi, Yaşar Kemal gibi isimlerin bilinen mülakatçılardandır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*