Tezkire Nedir?

Zikredilen manasına gelen Tezkire, şairlerin biyografisini içeren bir eserdir. Tezkire bir diğer adıyla da Tezkiretü’ş Şuara, şairlerin hayat hikayelerini, eser adlarını ve örnek eserlerini muhteva eder. Sanatçılar devirlerinde yaşamış ünlü şairlerin biyografilerini ve şiirlerini bir araya getirerek bir şiir antolojisi oluştururlardı. Böylelikle devrin ünlü şairlerinin tarih karşısında unutulmaması sağlanırdı. O dönemde yaşamış şairleri ve eserlerini bir arada topluca görebildiğimizden tezkirelerin önemi çok fazladır. Çünkü yazıldığı dönemki şairleri, o dönemin yaşam biçimini yani zihniyetini tezkirelerde net bir şekilde görürüz.

 

Türk Edebiyatında Tezkire

Türk edebiyatında yazılan ilk tezkire örneği olarak Ali Şir Nevai’nin “Mecalisü’n Nefais” adlı eseri kabul görür. Çağatay sahasında yazılan bu eserin tarihi ise 15. yüzyıldır. Anadolu’da yazılan ilk tezkire eseri ise Sehi Bey’in Heşt Behişt’idir.

Türk edebiyatı tezkireler bakımından oldukça zengindir. Bu tezkireler dışında Latifi’nin Latifi Tezkiresi, Aşık Çelebi’nin Meşair-üş-Şuara, Kınalızade Hasan Çelebi’nin Kınalızade Tezkiresi bilinen tezkirelerdendir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*