9.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı, 9.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, 9.sınıf edebiyat 2.dönem 1.sınavı, 9.sınıf edebiyat 2.dönem 1.sınav soruları, 9 edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem 1.yazılı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 1.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

9.Sınıf Edebiyat .Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı İNDİR

9.Sınıf Edebiyat Sınav Örnekleri

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 > Dünya edebiyatında  modern ilk roman İspanyol yazar CERVANTES ’in DON KİŞOT adlı eseridir. Bizde ise ilk yerli roman ŞEMSETTİN SAMİ’nin  TAAŞŞUK’I TALAT VE FITNAT adlı eseridir.  > Romanda kişilerin kendine özgü ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına KARAKTER; kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin  niteliklerini abartılı bir biçimde üzerinde toplayanlarına TİP denir.
> Modern tiyatroda, komedi ve trajedinin birleşmesiyle DRAM türü doğmuştur.
> Üç birlik kuralı: Olay, ZAMAN  ve  MEKAN birlik kuralıdır.
> Türk Edebiyatında modern tiyatronun ilk örneğini İbrahim Şinasi, Tanzimat ŞAİR EVLENMESİ adıyla yazmıştır.

2.Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklayınız.

Jest: Sahnede oyuncuların yaptıkları her türlü el, kol, ayak ve beden hareketleri.

Monolog: Sahnede yalnız kalan kişinin kendi kendine konuşarak duygu ve düşüncelerini seyirciye yansıtmasıdır.

Pandomim: Tiyatro oyununun sessiz şeklidir. Herhangi bir konuşma olmadan oyuncuların hareketleri, jest, mimik ve kostüm özellikleriyle duygu ve düşüncelerini aktarmasıdır.

Kostüm: Oyun esnasında sanatçıların rollerine uygun olarak giydikleri kıyafet.

Suflör: Sahne arkasında bekleyip oyunculara unuttukları repliklerini fısıldayan kişi.

                                                                                                                                                                        

3.Aşağıdaki boşluklara, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ yazınız.
(Y) Tiyatro ve roman anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir.
D) Tiyatro, dini törenlerden doğan ve tarihi çok eskilere uzanan bir sanattır.
(Y) Trajedi ve komedilerde üç birlik kuralına uyulmaz.
(Y) Türk edebiyatı, modern tiyatroyu ilk kez Cumhuriyet Dönemi’nde tanımıştır.
(Y) Romanlar dış dünyadaki gerçekliği olduğu gibi yansıtır.

4.Aşağıdaki eşleştirmeyi yaparak, parantez içine uygun harfi yazınız.
a) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz                                       (   B   ) Telemak
b) Türk edebiyatının ilk roman çevirisi                              (   E   ) İntibah
c) İlk realist roman yazarımız                                                (   A   ) Vatan yahut Silistre
d) İlk psikolojik romanımızın yazarı                                     (  C    ) Recaizade Mahmut Ekrem
e) İlk edebi romanımız                                                          (   D   ) Mehmet Rauf

5. Trajedi ile komedinin farklarını yazarak karşılaştırınız.

* Trajedi acıklı olayları işlerken komedi hayatın gülünç yönlerini ele alır.

* Trajedide kahramanlar seçkin kimselerden seçilirken komedi de sıradan insanlar seçilir.

* Trajedide argo sözlere ve öldürme-yaralama sahnelerine yer verilmez ancak komedide verilir.

* Trajedi konularını tarihten ve mitolojiden alır ancak komedi günlük olayları işler.

* Trajedi seçkin yani aristokrat çevreye hitap ederken komedi halkın tiyatrosudur.

Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı zorla zapt ederek geziniyor; rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum. Sergi bekçilerinin ve birçoğu her gün orada bulunan ressamların artık beni bellemiş bulunduklarını fark etmiştim. İçeri girer girmez yüzlerinde bir tebessüm dolaşıyor ve gözleri bu acayip resim meraklısını uzun müddet takip ediyordu. Son günlerde diğer tabloların önünde oynamaya çalıştığım rolü de bırakmıştım. Doğrudan doğruya kürk mantolu kadının önüne gidiyor, oradaki sıralardan birine oturarak gözlerimi bir karşıma, bir de, bakmaktan yoruldukları zaman, önüme çeviriyordum.’’
6. Kürk Mantolu Madonna romanından alınan yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği ve bakış açısı kullanılmıştır?

a) Anlatım tekniği: Öyküleme ve anlatma tekniği

b) Bakış açısı: Kahraman bakış açısı

7) Aşağıda bahsedilen tekniklerin ne olduğunu yazınız.

Bu teknikte karakterin iç dünyası tüm boyutlarıyla okuyucunun önüne serilir. Anlatıcı aradan çıkar ve bu akışı karakterin kendisi bizzat yapar. Bilinçteki duygu ve düşünceler hızlı ve düzensiz bir şekilde resmedilir. Bilinç akışı tekniği

Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım ile üslup özelliklerini taklit etmesine dayanan bir tekniktir: Pastiş

Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın eserinden örnek alarak oluşturmasına dayanan bir tekniktir: Parodi

Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi metin oluşturmasıdır: İroni

8.Aşağıda yer alan metindeki zamirleri bularak çeşitlerini yazınız.

Zaman bazıları için geçmek bilmiyordu . Orada sessizce yatan adam içimizi ürpertmişti . Üstü kapalı bu adam da kimdi ? Birçoğumuz için korkulacak biri olan bu adam kim bilir neler yaşamıştı ? Hiç kimse onu anlamaya çalışmış mıydı acaba ? O an burasının ürpertici olması mı daha fazla korkuttu bizi yoksa onu tanımamak mı bilemedim.

Bazıları – belgisiz zamir

Orada  – işaret zamiri

Birçoğumuz – belgisiz zamir

Kim – soru zamiri

Neler – soru zamiri

Hiç kimse – belgisiz zamir

Burasının – işaret zamiri

Onu – şahıs zamiri

Bizi – şahıs zamiri

9.Aşağıda yer alan metindeki zarfları bularak çeşitlerini yazınız.

Bugün okula mutlu gittim. Neden mutluyum? Bunu kendim de bilmiyordum. Dün okula hastalandığımdan gidememiştim. Şimdi en güzel kıyafetlerimle gittim. Okulda müdür öğrencileri dışarı çıkardı. Daha tören başlamadan kar yağdı.

Bugün – Zaman zarfı
Mutlu: Durum zarfı
Neden – Soru zarfı
Dün: Zaman zarfı
Hastalandığımdan – Durum zarfı
Şimdi – Zaman zarfı
En: Miktar zarfı
Dışarı: Yer Yön Zarfı
Daha: Zaman zarfı

10.Hikaye ile roman arasındaki farkları kısaca yazınız.

Hikayeler romanlara göre daha kısadır.

Hem kişi hem de mekan sayısı daha sınırlıdır.

Hikayede kişi mekan tasvirleri çok derinlemesine yapılmaz.

9 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
9.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.