10. Sınıf Dil ve Anlatım

Forum Nedir? Forum Özellikleri – Forum Örnekleri

Toplumu ilgilendiren bir konuda ve bir başkanın eşliğinde 3 ile 6 arasındaki katılımcının yanı sıra dinleyicinin de sorularıyla ve düşünceleriyle yapılan tartışmalara “forum” nedir. Forumun diğer tartışma türleri olan panel ve açık oturumdan farkı ise dinleyicilerin hem soruları hem de kendi düşünceleriyle tartışmaya dahil olmasıdır. Yani forumun en belirgin özelliği izleyicilerin de tartışmaya her anlamda dahil olabilmesidir. Forum konuları toplumu ...

Devamını Oku »

Sempozyum (Sempozyum Nedir? Sempozyumun Özellikleri)

Daha önceden belirlenmiş herhangi bir konuda alanlarında uzman kişilerin bir mekanda dinleyici karşısında hazırlıklı olarak konuşma yaptıkları bilimsel toplantılara “Sempozyum” denir. Aynı zamanda “Bilgi şöleni” olarak da adlandırılmaktadır. Sempozyumlar genellikle bilimsel konularda yapılmaktadır. Uzman kişiler belirlenmiş olan konunun çeşitli yönlerini ele alarak hazırlık yaparak konuşmasını yapar ve böylelikle konunun tüm yönleriyle ele alınması sağlanmış olur.  Genellikle bir günlük olarak planlanmakta ...

Devamını Oku »

Açık Oturum (Açık Oturum Nedir? Açık Oturum Özellikleri)

Geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek kültür, bilim, siyaset, edebiyat vb. alanlardaki herhangi bir konu üzerinde bir başkan eşliğinde bir masa etrafında toplanan alanlarında uzman kişilerin izleyici önünde derinlemesine konuşmasına “Açık oturum” denir. Bu tartışmalar daha önceleri geniş salonlarda çok sayıda izleyici önünde gerçekleştirilirken günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık televizyonda yapılarak geniş kitlelere ulaşabilmektedir.  Açık oturumun konu kapsamı oldukça geniştir ve önceden belirlenerek ...

Devamını Oku »

Düşsel (Fantastik) Anlatım

İnsan gerçekliğinin dışında doğaüstü olayların, gerçekliğin dışında tamamen hayal yoluyla oluşturulan olayların anlatıldığı anlatım türüdür. Bu anlatımda özel bir kurmaca dünya tasvir edilir. Böylelikle konu zenginliği sağlanmış olur. Düşsel anlatım çok eskiden beri destan, fabl ve masallarda gerçekliğin dışına çıkılarak kullanılmıştır. Özellikle fablda hayvanların düşünmesi, konuşması, birtakım olayların ortalarında kalmaları ancak ki düşsel bir anlatımla okuyucuya aktarılabilirdi. Fantastik anlatımlarda olayların ...

Devamını Oku »

Edat Tümleci Konu Anlatımı

Edatlar kendi başlarına bir anlam taşımayan ancak başka kelimelerle kullanıldığında bir anlam kazanabilen bir sözcük türüdür. Cümle içerisinde edatın kullanıldığı söz öbekleri “edat tümleci” olarak adlandırılır. Ancak bu konuda kaynaklarda farklı bir bilgi karşımıza çıkabiliyor. Çoğu dil bilgisi kaynağı edat tümlecini zarf tümleci içerisinde değerlendirmektedir. Biz de zarf tümleci konusunda bu konuya değinmiştik. Her ne kadar zarf tümleci içerisinde değerlendirilse ...

Devamını Oku »

Kanıtlayıcı Anlatım

Ortaya konulan düşüncenin, tezin ya da durumun okura ikna edilmesi üzerine kurulan anlatım türüdür. Okurun ikna edilmesi yani bir düşüncenin kanıtlanması sırasında inandırıcı belgelerin nesnel, tutarlı ve etkili bir şekilde ortaya konulması şarttır. Ortaya konulan düşüncenin kanıtlanamaması durumunda okurun ikna olması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yazar, ileri sürdüğü düşüncesini yani tezini ispatlamak adına; nesnel verilerden, deneylerden, gözlemlerden yararlanmalıdır. Kanıtlayıcı ...

Devamını Oku »