10. Sınıf Dil ve Anlatım

Düşsel (Fantastik) Anlatım

İnsan gerçekliğinin dışında doğaüstü olayların, gerçekliğin dışında tamamen hayal yoluyla oluşturulan olayların anlatıldığı anlatım türüdür. Bu anlatımda özel bir kurmaca dünya tasvir edilir. Böylelikle konu zenginliği sağlanmış olur. Düşsel anlatım çok eskiden beri destan, fabl ve masallarda gerçekliğin dışına çıkılarak kullanılmıştır. Özellikle fablda hayvanların düşünmesi, konuşması, birtakım olayların ortalarında kalmaları ancak ki düşsel bir anlatımla okuyucuya aktarılabilirdi. Fantastik anlatımlarda olayların ...

Devamını Oku »

Edat (İlgeç) Nedir? Edat Çeşitleri ve Edat Örnekleri

Edat nedir, İlgeç nedir, Edatlar, Edat örnekleri, Edat sözcükleri

Konuyu daha iyi anlayabilmek için “Edat nedir?” sorusunun cevabını iyice bilmek gerekmektedir. Tek başına cümle dışında kullanıldıklarında herhangi bir anlam taşımayan, ancak cümle içerisinde kullanıldıklarında diğer isimlerle ya da isim soylu kelimelerle bağlantılı bir şekilde anlam ilgisi kurulabilen sözcüklere “Edat” denir.  Tanımda da belirtildiği gibi edatların anlam kazanabilmeleri, öge oluşturabilmeleri için cümle içinde kullanılmaları gerekmektedir. Edatlar cümle içerisinde isimlerle, sıfatlarla, ...

Devamını Oku »

Edat Tümleci Konu Anlatımı

Edatlar kendi başlarına bir anlam taşımayan ancak başka kelimelerle kullanıldığında bir anlam kazanabilen bir sözcük türüdür. Cümle içerisinde edatın kullanıldığı söz öbekleri “edat tümleci” olarak adlandırılır. Ancak bu konuda kaynaklarda farklı bir bilgi karşımıza çıkabiliyor. Çoğu dil bilgisi kaynağı edat tümlecini zarf tümleci içerisinde değerlendirmektedir. Biz de zarf tümleci konusunda bu konuya değinmiştik. Her ne kadar zarf tümleci içerisinde değerlendirilse ...

Devamını Oku »

Kanıtlayıcı Anlatım

Ortaya konulan düşüncenin, tezin ya da durumun okura ikna edilmesi üzerine kurulan anlatım türüdür. Okurun ikna edilmesi yani bir düşüncenin kanıtlanması sırasında inandırıcı belgelerin nesnel, tutarlı ve etkili bir şekilde ortaya konulması şarttır. Ortaya konulan düşüncenin kanıtlanamaması durumunda okurun ikna olması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yazar, ileri sürdüğü düşüncesini yani tezini ispatlamak adına; nesnel verilerden, deneylerden, gözlemlerden yararlanmalıdır. Kanıtlayıcı ...

Devamını Oku »

Tartışmacı Anlatım

Tartışmacı anlatımında ön plana çıkan nokta yazarın okuyucunun bir konudaki düşüncesini değiştirmeye ya da bir fikri çürütmeye gayret etmesidir. Okuyucunun fikrinin değiştirilmek istenmesi tartışmacı anlatımın en önemli özelliği olarak karşımıza çıkar. Bu anlatım türünde okuyucunun ya da dinleyicinin düşüncesini yazar istediği herhangi bir fikre yöneltir. Herkesin üzerinde anlaştığı ya da anlaşabileceği bir konu bu anlatımın konusu olamaz. Tartışmacı anlatımda ele ...

Devamını Oku »

Dolaylı Tümleç Nedir? Dolaylı Tümleç Örnekleri

Dolaylı tümleç, yüklemde bildirilen işin yapıldığı yeri bildiren, yüklemle ilgili yönelme, yaklaşma, ayrılma durumlarını gösteren bir cümle ögesidir. Aynı zamanda yer tamlayıcısı olarak da adlandırılır. Bu kelime ya da kelime grupları ismin hal ekleri olan “-e, -de, -den” yi alarak yükleme çeşitli anlamlar kazandırırlar. Hiçbir sözcük “-e, -de, -den” eklerini almadan dolaylı tümleç görevinde kullanılamaz.  Hareket bildiren her cümlenin mutlaka bir mekanı ya ...

Devamını Oku »