AYT Edebiyat

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi, Şiir Bilgisi AYT, Şiir Bilgisi AYT Edebiyat, AYT Şiir Bilgisi, AYT Edebiyat Şiir Bilgisi, Şiir Bilgisi nedir, Şiir Bilgisi konu anlatımı, Şiir Bilgisi PDF, Şiir Bilgisi Video, Şiir Bilgisi hakkında bilgi

“Şiir Bilgisi” oldukça genel bir kavram olmakla birlikte adından da anlayabileceğimiz gibi şiirin genel olarak tüm özelliklerinin ifade edilmesine dayanır. Duyguların, düşüncelerin ve hayallerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak, onları coşturacak şekilde zengin sembol ve ritimli sözlerle dizeler halinde aktarılmasına “Şiir” denir. Dizeler halinde (nazım şeklinde) yazılmış metinlere genel olarak manzume denir fakat manzumelerin sanat değeri taşıyan örneklerine ise şiir ...

Devamını Oku »

Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri AYT, Sözlü Anlatım Türleri AYT Edebiyat, Sözlü Anlatım Türleri nelerdir, Sözlü Anlatım Türleri konu anlatımı, Edebiyat Sözlü Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri özet

Bir duygunun, düşüncenin, olayların, durumların ya da hayallerin söz ya da yazı ile aktarımına anlatım denir. Eğer bu anlatım öncesinde bir hazırlık yapılarak ya da yapılmayarak sözlü bir şekilde dile getirilirse buna “Sözlü Anlatım” denir. Bu anlatıma dayanan çeşitli tartışma ve konuşma türleri ise “Sözlü Anlatım Türleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Sözlü anlatımın alanı oldukça geniştir. Bazen bir evde, sınıfta ya da ...

Devamını Oku »

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler AYT Edebiyat, Kişisel Hayatı Konu Alan Metin türleri, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler PDF, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Slayt, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler nedir, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler video, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler konu anlatımı, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Deniz Hoca, Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler hakkında bilgi

“Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler“, metinlerin sınıflandırılması tablosunda öğreti metinler başlığında yer alan bir sınıflandırma olarak ele alınmaktadır. Kişinin kendi yaşamıyla ilgili olan, hayatından izler taşıyan metinlere kişisel hayatı konu alan metin türleri denilmektedir. Bu metin türlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Anı (Hatıra) Günlük Gezi Yazısı Biyografi Otobiyografi Mektup Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Anı (Hatıra) Bir kimsenin başından geçen ya ...

Devamını Oku »

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler AYT Edebiyat, AYT Gazete Çevresinde Gelişen Metinler, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler nedir, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler video, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler pdf, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler nelerdir, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler konu su, Gazete Çevresinde Gelişen Metinler deniz hoca

Öğretici Metinler, bilgi vermek ve adı gibi öğretmek amacıyla oluşturulan metinlere verilen genel bir isimdir. Öğretici metinler sınıflandırması içinde “Gazete Çevresinde Gelişen Metinler“, gazetelerde yayınlanan ve okurlarıyla buluşan metinlerden oluşmaktadır. Gazetenin ortaya çıkmasından sonra gazetelerde yayınlanarak gelişen bazı metin türleri şunlardır: Makale Fıkra Deneme Eleştiri Sohbet Röportaj Mülakat Haber Yazıları Gazete Çevresinde Gelişen Metinler Makale Bir gerçeği açıklamak, düşünceleri dile ...

Devamını Oku »

Göstermeye Bağlı Metinler

Göstermeye Bağlı Metinler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Göstermeye Bağlı Metinler tablosu, Göstermeye Bağlı Metinler pdf, Göstermeye Bağlı Metinler slayt, Göstermeye Bağlı Metinler tiyatro, Göstermeye Bağlı Metinler geleneksel Türk tiyatrosu, Göstermeye Bağlı Metinler nedir, Göstermeye Bağlı Metinler AYT, Göstermeye Bağlı Metinler AYT Edebiyat

Sanatlar metinlerinin merkezinde yer alan “Olay çevresin oluşan metinlerde” olayların okuyucuya aktarılması iki şekilde olmaktadır: Anlatmaya Bağlı ve Göstermeye Bağlı. Metin içerisinde anlatılan olayların sahnede oyuncular tarafından gösterilmesi esasına göre yazılan metinlere “Göstermeye Bağlı Metinler” denir. Amaç insanı insana, insanla anlatmak olan tiyatronun Türk edebiyatında gelişimi “Geleneksel Türk Tiyatrosu” ve “Modern Tiyatro” olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. 1) Modern Tiyatro ...

Devamını Oku »

Anlatmaya Bağlı Metinler

anlatmaya bağlı metinler, anlatmaya bağlı edebi metinler, anlatmaya bağlı metinler pdf, anlatmaya bağlı metinler ayt edebiyat, ayt edebiyat anlatmaya bağlı metinler, metin türleri anlatmaya bağlı metinler, metinlerin sınıflandırılması anlatmaya bağlı metinler, anlatmaya bağlı metinler hakkında bilgi, anlatmaya bağlı metinler roman, hikaye, destan, masal, fabl

⇒ Edebi metinlerin merkezinde yer alan “Olay çevresin oluşan metinlerde” olayların okuyucuya aktarılması iki şekilde olmaktadır: Anlatmaya Bağlı ve Göstermeye Bağlı. Anlatmaya bağlı edebî metin türleri şunlardır: Hikâye Roman Masal Fabl Destan Halk Hikâyeleri Mesnevi Manzum Hikâye ⇒ Anlatmaya bağlı edebi metinlerdeki olayların okuyucuya bir anlatıcı tarafından anlatılması durumu söz konusudur. Anlatıcı, olayları üç farklı bakış açısıyla okuyucuya aktarır: 1. ...

Devamını Oku »