Divan Edebiyatı

KASİDE (Kaside Nedir? Kasidenin Özellikleri – Kasidenin Bölümleri)

Kaside, Kaside nedir, Kasidenin bölümleri, Kasidenin özellikleri, Konularına göre kasideler, Kaside hakkında bilgi

Kaside nazım biçimi, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra oluşan “Divan Edebiyatı” içerisinde yer alan ve sevilen bir şiir türüdür. Arap edebiyatından edebiyatımıza geçen bu türle ilgili gelen “Kaside nedir? Kasidenin özellikleri nelerdir?” şeklindeki soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.  Kaside Nedir? Arapça bir kelime olan “Kaside”  kasıt, kastetmek, niyet etmek gibi anlamlar taşımaktadır. Genellikle din ve devlet büyüklerine övgüler dizmek için ...

Devamını Oku »

Şarkı Nedir? Şarkı Türünün Özellikleri

Şarkı, Şarkı nedir, Şarkı özellikleri, Şarkı ne demek, Şarkının özellikleri, Şarkı divan edebiyatı, Şarkı nazım biçimi

Divan şiirinin birçok nazım biçiminden olan “Şarkı“, Türklerin bu geleneğe kazandırdıkları bir nazım biçimidir. Bestelenmek amacıyla yazılmış olan bu şiirler hakkında gelen “Şarkı nedir? Şarkıların özellikleri nelerdir?” gibi birçok sorunun cevabını yazımızda bulabileceksiniz. Şarkı Nedir? Şarkı, Türkler tarafından Divan edebiyatına kazandırılan ve bestelenmek amacıyla dörtlükler halinde yazılan nazım biçimidir. Şarkı nazım şeklinde şiir yazan ilk şairimiz Naili’dir ancak şarkının en ...

Devamını Oku »

GAZEL Nedir?

Gazel, Gazel nedir, gazel özellikleri, gazelin özellikleri, gazel örneği, gazel ne demek

Arap ve Fars edebiyatlarının tesiri altında oluşturulmuş olan Divan Edebiyatı, özellikle 15 ile 19. yüzyıl arasında edebiyatımızda çok etkili olmuştur. Böylesine güçlü ve yaygın olan divan şiirinin en çok kullanılan nazım biçimi ise “Gazel” olmuştur. Bu yazımızda “Gazel nedir? Gazelin özellikleri nelerdir?” gibi sıklıkla karşılaştığımız soruların cevaplarını sizlere sunacağız. Gazel Nedir? Kelime anlamı olarak sohbet etmek, kadınlara aşk dolu sözler ...

Devamını Oku »

Divan Edebiyatı

Türk edebiyatının en geniş bölümünü oluşturan “Divan Edebiyatı“, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra izinden gittikleri Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle oluşmuş bir geleneği ifade etmektedir. “Divan Edebiyatı Nedir?” sorusunun cevabını kısa bir şekilde vermek mümkün olmadığından öncelikle bu edebiyatın oluşumunu ve özelliklerini bilmek doğru olacaktır. Divan Edebiyatı Nedir? Divan edebiyatı, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Anadolu’da 13-19. yüzyıllar arasında Müslümanlığın ...

Devamını Oku »

Mesnevi Nedir?

mesnevi, mesnevi nedir, mesnevi ne demek, mesnevi özellikleri, mesnevinin özellikleri, mesnevi 10.sınıf, mesnevi PDF, mesnevi hakkında bilgi, mesnevi video

Tür edebiyatında modern hikaye ve romanın ilk örnekleri 19.yüzyılda verilse de yüzyıllarca bu türlerin yerini tutan mesnevi ve halk hikayesi geleneği yoğun olarak işlenen türlerden olmuştur. İslamiyet’in kabul edilmesiyle İran ve Arap edebiyatlarından alınan “Mesnevi” türü, özellikle “Divan Edebiyatı” içinde sevilen bir tür olmuştur. Edebiyat tarihimizde önemli bir yeri olan bu türler ilgili “Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri Nelerdir?” gibi soruların ...

Devamını Oku »

Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bent Özellikleri

Terkib-i Bend; 3-17 bend arasında değişen, felsefi düşünceleri, toplum eleştirisi ve dini konuların işlendiği bir divan edebiyatı şiir biçimidir. Divan edebiyatında çokça kullanılan bir şiir türüdür terkib-i bend. Şiirin yapısı incelediğinde diğer divan şiiri türlerinden ayrı bir yapıda olduğu görülür: Beyitler bendleri, bendler ise terkibibenti oluşturur. Terkib-i Bendin Özellikleri Bentlerden oluşan bir nazım biçimidir. Beyitler bentleri, bentler ise şiiri oluşturur. ...

Devamını Oku »