Kaside Nedir? Kasidenin Özellikleri Nelerdir?

Arapça bir kelime olan “Kaside” kelime anlamı olarak kasıt, kastetmek anlamlarına gelir. Divan edebiyatında gazelle birlikte en çok kullanılan bir nazım şekli olan kasidelere devlet ve din büyüklerini övmek amacıyla yazılır.

13. Yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kullanılmaya başlanmıştır.

Kasidenin Özellikleri

 • Beyitlerle yazılır.
 • Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. (Ancak 33 beyitten az ve 99 beyitten fazla kasidelerde vardır.)
 • Kasidenin ilk beytine “matla”, kasidenin son beytine ise “makta” denir. Kasidenin en güzel beytine ise “Beytü’l Kasid” denir.
 • Bu türün en başarılı örneklerini “Nefi” vermiştir.
 • Şairin mahlasının geçtiği beyte ise “Taç Beyit” denir.
 • Kafiye şeması aa, ba, ca, da… şeklindedir.
 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Kaside 6 bölümden oluşur.
 • Divan edebiyatındaki en meşhur kaside Fuzuli’nin “Su Kasidesi“dir.

Kasidenin bölümleri

 1. Nesib (Teşbib) : Nesib bölümüyle kasideye giriş yapılır. Bu bölüm kasidenin en uzun bölümünü oluşturur. Beyit sayısı genellikle 15-20 arasında değişir. Bu bölümde övgü yapılmaz genellikle şair sevgilisini ya da başka dünya güzelliklerinden bahseder.
 2. Girizgah : Bu bölüm giriş bölümünden medhiye bölümüne geçerken söylenen beyitlerden oluşur. Giriş bölümünden sonra şair direkt olarak övgüye başlamaz. Birkaç beyitle övgüye hazırlık yapar.
 3. Medhiye : Kasidenin asıl konusu olan övgünün yapıldığı bölümdür. Burada şair övgüyü sunacağı kişiden bahseder ve onu över. Bu bölümde övülen kişi için çok abartılı bir şekilde benzetme ve sanat yapılır.
 4. Tegazzül : Bu bölüm gazelden oluşur. Övgüden sonra şair kasidesinde bir gazele yer verir.
 5. Fahriye : Şairin kendini övdüğü bölüme verilen addır.
 6. Dua : Kaside güzel dileklerle kapanır. Bu bölümde şair şiiri sunduğu kişi ve kendisi için Allah’a, Peygambere güzel dileklerde bulunur.

Bir yorum

 1. selamunaleyküm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*