Söz Sanatları

Tezat

Tezat, Tezat nedir, Tezat ne demek, Tezatlık örnekleri, Tezat örnekleri, Tezat sanatı nedir, Tezat sanatı örnekleri, karşıtlık sanatı

Söz sanatları içinde belki de anlaşılması en kolay sanatların başında “Tezat” gelmektedir. Zıtlık sanatı olarak da bildiğimiz tezat, birbirine karşıt olan kavramların bir arada kullanılmasıdır. Tezat Nedir? Birbirine zıt olan düşünce, duygu ve durumların; birbirleriyle ilgi kurarak edebi eserlerin aynı dizesinde, beyitinde ya da cümlesinde kullanılması sanatına “Tezat” denir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus edebi eserlerde sadece zıt anlamlı ...

Devamını Oku »

Telmih

Telmih, Telmih nedir, Telmih ne demek, Telmih sanatı nedir, Telmih örnekleri, Telmih video, Telmih konu anlatımı, edebi sanatlar Telmih

Edebi eserlerde tarihte yaşanmış bir olayın, herkesçe bilinen ünlü bir kişiliğin ya da bir hikayenin adının geçmesine yani okuyucuya hatırlatılmasına telmih denir. Edebi eserlerde anlatımın güçlendirilmesi ve daha etkili olması için sanatçılar tarafından telmih sanatına sıklıkla başvurulur. Telmih Nedir? Kelime anlamı hatırlatma sanatı telmihte, herkes tarafından bilinen ünlü bir kişi, olay, hikaye ya da bazen bir inanç okuyucuya hatırlatılır. Bu ...

Devamını Oku »

HüsnüTalil Sanatı

Hüsnütalil, Hüsnütalil nedir, Hüsnütalil ne demek, Hüsnütalil örnekler, Hüsnütalil açıklama

Herhangi bir olayı ya durumu, asıl bilinen sebebinden başka daha güzel, etkileyici ve ilgi çekici bir sebebe bağlamaya “Hüsnütalil” sanatı denir. Sanatçılar eserlerinde hüsnü talil sanatına anlatımı daha etkili ve güzel kılmak amacıyla başvurmaktadır. Hüsn-ü Talil Sanatı Bir edebi eserde anlatılan olay ya da durumların mutlaka gerçek bir sebebi vardır ancak sanatçı anlatımı güzelleştirmek için olayı başka bir sebebe bağlamaktadır. ...

Devamını Oku »

Tevriye

Tevriye, Tevriye sanatı, Tevriye nedir, Tevriye örnek, Tevriye örnekleri

Anlama ayrı bir incelik katmak amacıyla birden fazla anlamı olan herhangi bir sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kullanmaya “Tevriye” sanatı denir. Bu söz sanatında daha çok yakın anlam değil de uzak anlam kastedilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sözcükteki her iki anlamının da gerçek anlamda kullanılıyor olmasıdır. Tevriye Nedir? Tevriye, edebi eserler içerisinde bir kelimenin hem yakın hem de ...

Devamını Oku »

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı

Tenasüp, Tenasüp nedir, Tenasüp sanatı, Tenasüp sanatı nedir, Tenasüp örnekleri, Tenasüp sanatı örnekleri, Tenasüp hakkında bilgi, Tenasüp video

Tenasüp sözcüğünün anlamı sözlüklerde “Birbirine uyma, uygunluk” şeklinde yer almaktadır. Birbiriyle alakalı kelimelerin şiirlerde kullanılmasına da tenasüp sanatı denilmektedir. Özellikle divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir edebi sanat olmuştur. Tenasüp Nedir? Tenasüp sanatının gerçekleşmesi için şiirin dizelerinde birbirleriyle alakalı sözcüklerin kullanılması gerekir. Örneğin bir dizede “Öğretmen” kelimesi geçiyorsa bununla alakalı olan “öğrenci, kalem, silgi, tebeşir, tahta, silgi vb.” sözcüklerin kullanılması tenasüp ...

Devamını Oku »

Kinaye Nedir?

Kinaye, Kinaye nedir, Kinaye ne demek, Kinaye örnekleri, Kinaye hakkında bilgi, Kinaye slayt

“Kinayeli söyleyiş” dilimizde ve edebiyatta sıklıkla kullanılan, anlamı güzelleştiren bir sanat olarak gösterilir. Halk arasında; bir sözün üstü kapalı bir şekilde ifade edilmesi, alaya alınması, şakaya vurulması durumlarında “Kinaye yapmak” şeklinde kullanımı da mevcuttur. Peki kinaye nedir?  Kinaye Nedir? Çoğu zaman benzetme amacının dışında bir sözcüğün hem gerçek anlamına hem de mecaz anlamına gelecek şekilde çift anlamlı bir şekilde kullanılmasına ...

Devamını Oku »