Türkçe

Sözcükte Anlam (Sözcük Anlamı) Konu Anlatımı

Bu konumuza geçmeden önce “Sözcük nedir?” sorusunun cevabını bilmeliyiz. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşturan yapı birimine sözcük ya da kelime denilmektedir. Sözcüklerin oluşması ve günümüzdeki kullanım şekillerine ulaşması, uzun yıllar süren bir süreçten sonra meydana gelmiştir. Her dilde kelimeler, seslerin düzenli bir sistemle bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Bugün hava soğuk olacakmış. ...

Devamını Oku »

Orijinal mi? Orjinal mi? Hangisi Doğrudur?

Özgün olan, taklit olmayan manasına gelen orijinal kelimesi yazımı noktasında sıkça hata yaptığımız kelimelerin başında yer alır. Özellikle sınavlarda bu kelimeyle ilgili birçok soru çıkmaktadır. Kelimenin okunuşu da “orijinal” şeklindedir ancak r’den sonraki i’nin söylenişte pek vurgu almamasından dolayı hem söylenişte hem de yazımda “orjinal” şeklinde bir hata ortaya çıkmıştır. Orjinal -> Orijinal Orijinal fikirleri bu iş yerinde destekleriz. Yazım yanlışlarıyla ilgili ...

Devamını Oku »

“Birçok mu” Yoksa “Bir Çok mu” Doğrudur?

Yazımı karıştırılan ve genellikle de hatalı yazılan bitişik kelimelerden biri de “Birçok” sözcüğüdür. Oldukça çok manasında kullanılan “Birçok” sıfatının doğru yazımı bitişik halde yazılandır. “Bir çok” gibi birbirinden ayrı şekilde yazılırsa yazım yanlışı yapmış oluruz. Birçok insan tanıdım, hepsi birbirinden değerli… Bir çok = Birçok

Devamını Oku »

Hadi mi Haydi mi Doğrudur?

Türkçede yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşanan sözcüklerden biri de “Hadi” edatıdır. Türkçede çok eskiden beri kullanılan ve kökeni konusunda çeşitli fikirler bulunan “Hadi” sözcüğünün yazımı ve anlamı şu şekilde: Hadi ve haydi kelimelerinin ikisinin de yazımı doğrudur. Türkçede hem hadi hem de haydi edatları aynı anlamlarda kullanılır. “Haydi” edatı araştırmalara göre 17.yüzyıldan beri Türkçede kullanılmaktadır. Türkçeye Arapça “heyte” kelimesinden geçtiği ...

Devamını Oku »

Edat (İlgeç) Nedir? Edat Çeşitleri ve Örnekleri

Tek başına cümle dışında kullanıldıklarında herhangi bir anlam taşımayan, ancak cümle içerisinde kullanıldıklarında diğer isimlerle ya da isim soylu kelimelerle bağlantılı bir şekilde anlam ilgisi kurulabilen sözcüklere “Edat” denir. Tanımda da belirtildiği gibi edatların anlam kazanabilmeleri, öge oluşturabilmeleri için cümle içinde kullanılmaları gerekmektedir. Edatlar cümle içerisinde isimlerle, sıfatlarla, zamirlerle bir edat grubu oluşturabilir. Bu bakımdan isim ve fiil gibi sözcüklere ...

Devamını Oku »

Zarf Tümleci Konu Anlatımı

Cümlenin ögeleri içinde sıklıkla kullanılan tümleçlerin başında zarf tamlayıcısı olarak da adlandırılan zarf tümleci yer almaktadır. Fiilin anlam bakımından çeşitli özelliklerde sınırlama ya da tamamlama görevi taşıyan bir cümle unsurudur. Yüklemi durum, zaman, sebep, hal, miktar, yön gibi anlamlarla tamamlar. Zarf tümleçleri cümle içerisinde edatlarla da sağlanabilir. Bunun örneklerini aşağıda ayrıca vereceğiz. Zarf tümleçlerini bulmak için yükleme sorulan sorular şunlardır: ...

Devamını Oku »