Türkçe

Sıfat Tamlamaları (Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri)

Sıfat Tamlaması, Sıfat Tamlaması nedir, Sıfat Tamlamaları, Sıfat Tamlamaları nelerdir, Sıfat Tamlaması örnekleri, Sıfat Tamlaması çeşitleri, Sıfat Tamlaması konu anlatımı

Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Sıfatları oluşturan sözcüklerin bu özelliği kazanması için önüne geldikleri isimlerle birlikte oluşturmuş oldukları en az iki sözcükten oluşan söz öbeklerine ise “Sıfat Tamlamaları” denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi sıfatların olduğu her yerde mutlaka bir “Sıfat tamlaması” vardır. Geniş sınıf Kırmızı pantolon Şu ağaç Beş elma Tüm insanlar ...

Devamını Oku »

Örtülü Anlam : Örtülü Anlam Nedir? Örtülü Anlam Örnekleri

Örtülü anlam, Örtülü anlam nedir, Örtülü anlam ne demek, Örtülü anlam test, Örtülü anlam konu anlatımı, Örtülü anlam 7.sınıf

Cümleler oluşturulurken söylenmek ve belirtilmek istenen temel bir yargı, düşünce ön plana çıkarılır ancak her cümle temel düşüncenin yanında saklı bazı anlamlar da barındırır. Cümlede asıl söylenmek istenen yargının dışında cümlenin genel anlamından çıkarılabilecek saklı kalmış düşüncelere “Örtülü Anlam” denir. Örneğin “Bu sene de tatile gitmedik.” cümlesini ele alalım. Bu cümledeki temel yargı bu sene tatile gidilememiş olsa da biz ...

Devamını Oku »

Koşul-Sonuç Cümleleri (Koşul Sonuç Nedir?) Koşul-Sonuç Örnekleri

Koşul Sonuç, Koşul-Sonuç cümlesi, Koşul-sonuç cümleleri, Şart cümlesi, Şart-sonuç cümleleri, Koşul sonuç cümle örnekleri

Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelere “Koşul Sonuç Cümleleri” veya “Şart-Sonuç Cümlesi” denir. Yani bu tür cümlelerde asıl önemli olan temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır ve eğer o şart yerine getirilirse temel yargı da gerçekleşebilir. Bir olayın gerçekleşmesi için başka bir şeyin gerçekleşmiş olmasının zorunluluğuna “Şart” denir. Bir ...

Devamını Oku »

Ünsüz Benzeşmesi (Ünsüz Sertleşmesi) Nedir?

Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Benzeşmesi nedir, Ünsüz Benzeşmesi örnekleri, Ünsüz Benzeşmesi örnek kelimeler, ünsüz sertleşmesi, ünsüz sertleşmesi nedir, ünsüz sertleşmesi örnekleri

Türkçemizde bir kelimenin sonu eğer “FıSTıKÇı ŞaHaP” ünsüzleri olarak bildiğimiz sert ünsüzlerden biriyle biterse ve kendisinden sonra yumuşak ünsüzler olan “c, d, g” yumuşak harfleriyle başlayan bir ek gelirse bu ekin başında yer alan “c, d, g” yumuşayarak “ç, t, k“ye dönüşür. Dilimizde bu kurala “Ünsüz benzeşmesi” ya da bazı “Ünsüz sertleşmesi” denir. Ünsüz benzeşmesi sessiz harflerin yumuşaklık-sertlik özelliklerine dayalı uyumdan doğmuştur. Ünsüz benzeşmesi ...

Devamını Oku »

Eş Anlamlı Kelimeler 2.Sınıf

Okunuşları ve yazılışları farklı olan ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olduklarından dolayı cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Örneğin “Yıl ile Sene” kelimeleri her ne kadar farklı yazılsa da aynı anlama sahip olduklarından cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir: Bu okula iki yıl önce geldim. Bu okula iki sene ...

Devamını Oku »

Eş Sesli Kelimeler

Eş sesli kelimeler, eş sesli, eş sesli sözcükler, eş sesli nedir, eş sesli kelimeler nelerdir, eş sesli ne demek, eş sesli kelime örnekleri, eş sesli kelime hakkında bilgi

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde birbirinden çok farklı bir şekilde en az iki anlama sahip olan sözcüklere “Eş Sesli kelimeler” ya da bir başka ifadeyle “Sesteş kelimeler” denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi eş sesli kelimeler tamamen aynı yazılmasına yani aynı seslerden oluşmasına rağmen birbirinden uzak ve farklı anlamları karşılamaktadır. “Eş sesli – sesteş kelimeler” bir dilin zenginliğini ifade ...

Devamını Oku »