Türkçe

Edat (İlgeç) Nedir? Edat Çeşitleri ve Edat Örnekleri

Edat nedir, İlgeç nedir, Edatlar, Edat örnekleri, Edat sözcükleri

Konuyu daha iyi anlayabilmek için “Edat nedir?” sorusunun cevabını en iyi şekilde bilmek gerekmektedir. Tek başına  herhangi bir anlam taşımayan, ancak cümle içerisinde kullanıldıklarında diğer isimlerle ya da isim soylu kelimelerle bağlantılı bir şekilde anlam ilgisi kurulabilen sözcüklere “Edat”  ya da “İlgeç” denir. Tanımda da belirtildiği gibi edatların anlam kazanabilmeleri, öge oluşturabilmeleri için cümle içinde kullanılmaları gerekmektedir. Edatlar cümle içerisinde ...

Devamını Oku »

Ünlem Nedir? Ünlem Örnekleri ve Ünlem İşareti

Ünlem, ünlem nedir, ünlem ne demek, ünlem örnekleri, ünlem çeşitleri, ünlem konu anlatımı

Acı, üzüntü, korku, sevinç ve şaşma gibi aniden ortaya çıkabilen duyguları ifade eden kelimelere ünlem denir. Tek başına kullanıldıklarında pek bir şey ifade etmeyen ünlemlerden sonra çoğu zaman ünlem işareti (!) konulmaktadır. Birine seslenmede kullanılan sözcükler de ünlem olarak kabul edilir. Bu nedenle ünlemleri seslenme ve duygu ünlemleri diye iki başlıkta incelememiz mümkün olmaktadır. ÜNLEMLER Seslenme Ünlemleri Ey! Hey! Şist! ...

Devamını Oku »

Bağlaç Nedir? Bağlaçlar ve Örnekleri

Bağlaç nedir, Bağlaç örnekleri, Bağlaç çeşitleri, Bağlaç konuları

Tek başına bir anlam ifade edemeyen ancak cümle içinde şekil ve anlam yönüyle bağlantılı cümleleri, aynı görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan ve bunlar arasında anlam ilişkileri kurabilen sözcüklere “Bağlaç” denir. Bazı kaynaklar Türkçede bağlaçların aslında bulunmadığını ancak daha sonraki yıllarda yabancı dillerden bu sözcüklerin dile dahil edildiğini belirtilse de aslında eski metinler incelendiğinde bağlaç ihtiyacının başka şekillerde ...

Devamını Oku »

Sözcükte Anlam (Sözcük Anlamı) Konu Anlatımı

Sözcükte Anlam, Sözcükte Anlam nedir, Sözcükte Anlam konu anlatımı, Sözcükte Anlam örnekleri, Sözcükte Anlam YKS, Sözcükte Anlam soruları

Sözcükte anlam konusunu ele almadan önce “Sözcük nedir?” sorusunun cevabını bilmeliyiz. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle anlamlı bir birim oluşturan yapı birimine sözcük ya da kelime denilmektedir. Sözcüklerin oluşması ve günümüzdeki kullanım şekillerine ulaşması, uzun yıllar süren bir süreçten sonra meydana gelmiştir. Her dilde kelimeler, seslerin düzenli bir sistemle bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak kelimeler kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Bugün ...

Devamını Oku »

Yapım Ekleri

Yapım ekleri, Yapım ekleri nedir, Yapım ekleri nelerdir, Yapım ekleri hakkında bilgi, Yapım ekleri örnekleri, Yapım eki, Yapım eki nedir

Yapım eki, geldikleri kök, gövde ya da sözcüklerin anlatım gücünü geliştiren ve onlara farklı anlamlar kazandıran eklere denir. Türk dilinin zenginleşmesi ve yeni kavramları karşılayabilmesi için yapım ekleri, isim kök ve fiil köklerine getirilenler olarak birbirinden farklılık gösterir. Ayrıca bu ekler türettikleri yeni kelimenin isim ya da fiil olmasına göre da birbirinden ayrılır. Yapım eklerini türetme özelliklerine göre dört ayrı ...

Devamını Oku »

Ünlü Türemesi

Ünlü Türemesi, Ünlü Türemesi nedir, Ünlü Türemesi ne demek, Ünlü Türemesi hakkında bilgi, Ünlü Türemesi örnekleri, Ünlü Türemesi örnek

Türkçemize hakim olmak ve özellikle yazı dilinde herhangi bir hataya yer vermemek için ses bilgisine hakim olmamız gerekiyor. Ses olayları içinde yer alan ancak örnek ve kullanım açısından sınırlı olan “Ünlü Türemesi” şu şekildedir: Ünlü Türemesi Nedir? Türkçede bazı tek heceli sözcüklere küçültme ekleri olan “–cık, -cik, -cuk, -cük” getirildiğinde kök ile ek arasında yeni bir ünlü harf türeyebilir. Bu ...

Devamını Oku »