Fiilde çatı, fiil çatısı, fiilde çatı nedir, fiil çatısı nedir

Fiilde Çatı Nedir? Fiil Çatısı, Fiilde Çatı Örnekleri

Fiillerin çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıldığını başka konularda da görmüşsünüzdür. Fiillerin üstüne aldıkları özelliklere göre sınıflandırıldığı konulardan biri de “Fiil çatısı” olarak söylenebilir. Her ne kadar bu konu öğrencilere anlaşılması zor gibi gelse de üstüne biraz düşüldüğünde aslında basit bir konu olduğu anlaşılacaktır.  KPSS, ALES, YKS’de çoğu zaman fiilde çatı sorusu çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize fiilde çatı konu anlatımı içinde her açıklamayı-örneği dikkatle incelemelerini tavsiye ediyoruz. 

Fiilde Çatı (Fiil Çatısı)

Yüklem görevinde kullanılan fiillerin cümle içerisinde özne ve nesnelerle olan ilişkisine “fiilde çatı” denilmektedir. Bu ilişki sırasında fiiller bazı eklerle genişletilebilir ancak anlamlarında hiçbir değişiklik gerçekleşmez. Fiil çatısı bize fiilin cümle içerisinde işi yapan birine (yani özneye) veya işten etkilenen birine (yani nesneye) ihtiyacı olup olmadığını göstermekle beraber yapılan işi tek bir kişinin mi ya da çok sayıda kişinin ortaklaşa mı yaptığını bildirir. Dolayısıyla tanımdan da anlaşılacağı gibi fiiller “Özne ve Nesne” olmak üzere iki özelliğe göre incelenir:

Fiilde çatı konusunu daha iyi anlayabilmek ve karşınıza çıkacak sorularda yanlış yapmamak için şu hususlara dikkat etmeniz son derece önemlidir:

1. Bir cümlenin çatısı incelediğinde en başta yapılması gereken şey, cümlenin yükleminin fiil olup olmadığına bakmaktadır. Çünkü isim cümlelerinde kesinlikle çatı aranmaz.

2. Fiil konusunu iyi anlamış olmanız gerekir.

Fiilde çatı konusunun iki başlıkta incelendiğini daha önce söylemiştik. Şimdi sırasıyla bu çatı özelliklerini “Fiilde çatı örnekleri” ile inceleyelim.

A. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER

Bu başlık altında üzerinde duracağımız konu cümle içerisinde fiillerin nesnelerle olan bağlantısıdır. Türkçede kök halinde olan fiillerin bazıları üzerlerine nesne alabilirken bazı fiiller ise nesne alamamaktadır. Fiiller üzerlerine nesne alıp alamamasına göre geçişli-geçişsiz olarak tanımlanır. Örneğin; “Kaz” fiili geçişli bir fiildir. Bu fiile nesneyi bulmak için sorulan “neyi, kimi” sorularını sorabiliyoruz. Ancak “uyan” kelimesi geçişsizdir yani üzerine nesne alamaz. Dikkat ederseniz “Uyan” fiiline “Neyi, kimi” nesne sorularına cevap vermez. İşte cümle içerisinde fiiller, açıkladığımız gibi nesne alıp alamamasına göre dört başlıkta sınıflandırılır. Şimdi nesnesine göre fiilleri örnekleriyle görelim.

1) Geçişli Fiiller 

Bu başlıkta öğreneceklerimiz: Geçişli fiil nedir? Geçişli fiilin özellikleri nelerdir? Geçişli fiil örnekleri…

Yukarıda da belirttiğimiz gibi üzerlerine nesne alabilen yani “neyi, kimi, ne” gibi belirtili-belirtisiz nesneyi bulma sorularına cevap veren fiiller geçişli fiil olarak tanımlanır.

Geçişli yani üzerine nesne alabilen bazı fiiller şunlardır:

Aktar (neyi aktar?), böl (neyi böl?), postala (neyi postala?), sergile (neyi sergile?), sallamak (neyi sallamak), görmek(kimi görmek?), zorlamak (neyi zorlamak?), Sevmek (kimi sevmek?) vb.

Örnekler

Bugün sınıfça dersi çok zevkli işledik. (Neyi işledik = dersi -> belirtili nesne)

Gözlüğün camını sildi. (Neyi sildi = camı -> belirtili nesne)

Çarşıda gözlerim onu aradı. (Kimi aradı = onu -> belirtili nesne)

Amasya’dan gelirken elma getirdim. (Ne getirdim = elma -> belirtisiz nesne)

Yukarıda verdiğimiz örneklerde de gördüğünüz gibi yüklem olan fiiller üzerlerine nesne alabilmektedir. Bu nedenle bu fiiller geçişli olarak tanımlanır.

NOT: Geçişli fiille kurulan cümlelerde nesnenin bulunması şart değildir. Fiile “neyi, kimi ve ne” sorularını sorabilmemiz o fiilin geçişli olması için yeterlidir.

Gözümü hiç kırpmadan sabaha kadar düşündüm. (Neyi düşündüm =?)

Yukarıdaki cümlenin yüklemine yani fiiline(düşünmek) “neyi, kimi” sorularını sorabiliyoruz fakat cümle içerisinde sorunun cevabını alamıyoruz. Biz orada gizli bir nesne olduğunu düşünerek bu cümleye de geçişli dememiz gerekir.

2) Geçişsiz Fiiller

Konunun başında da belirttiğimiz gibi geçişsiz fiiller nesne alamayan fiillere verilen addır. Dolayısıyla geçişsiz fiillere “neyi, kimi ve ne” sorularını sorabilmemiz mümkün değildir.

Geçişsiz yani üzerine nesne alamayan fiillerin bazıları şunlardır:

Acıkmak, korkmak, öksürmek, yanmak, yatmak, yürümek, uyumak, imrenmek, göçmek, çalışmak, şaşmak, uslanmak, erimek…

Dikkat ederseniz yukarıdaki fiil örneklerine kesinlikle “neyi, kimi, ne” sorularını soramayız.

Geçişsiz Fiil Örnekleri

Dün gece deliksiz uyudu.

Hastalığından dolayı saatlerce titredi.

Köyden beklediği haber gelmeyince sinirlendi.

Başına gelen onca belaya rağmen uslanmadı.

Yukarıdaki cümlelerin yüklemlerine yani fiillerine “neyi, kimi, ne” sorularını soramadığımızdan bu cümleler geçişsizdir.

3) Oldurgan Fiiller

Buraya kadar fiillerin geçişli ya da geçişsiz oldukları gördük. Ancak bazı durumlarda geçişsiz olan fiiller  “-r (-er, -ar), -t, -tır” oldurgan fiil eklerini alarak geçişli hale getirilir. Geçişsiz fiillerin ekler yardımıyla geçişli hale getirilmesine “oldurgan çatılı fiiller” denilmektedir.

Oldurgan Fiil Örnekleri

Kana-mak    -> Kana-t-mak

Belir-mek     -> Belir-t-mek

Öl-mek         -> Öl-dür-mek

Bak-mak     -> Bak-tır-mak

Yat-mak       -> Yat-ır-mak

Gürültü gelince vaktinden önce uyandı. (Neyi-kimi-ne sorularını soramayız yani geçişli)

Okula geç kalınca onu uyandırdı. (Neyi-kimi-ne sorularını sorabiliriz yani geçişli)

4) Ettirgen Fiiller

Geçişli fiillere “-r (-er, -ar), -t, -tır” ettirgen fiil ekleri getirilmesiyle geçişlilik derecelerinin arttırıldığı fiillerdir.

Ettirgen çatılı fiillerde işin başkasına yaptırılma anlamı vardır.

Ettirgen Fiil Örnekleri

Kaşı-mak      -> Kaşı-t-mak

Isıt-mak        -> Isıt-tır-mak

Kaz-mak       -> Kaz-ıt-mak

Duy-mak      -> Duy-ur-mak

Onun tüm mektuplarını postalattı. (Postalamak geçişli bir fiil iken “-t” ekini alarak geçişlik derecesi arttırılmıştır.)

Ayakkabılarının bağcıklarını bana bağlattı. (Bağlamak geçişli bir fiil iken “-t” ekini alarak geçişlik derecesi arttırılmıştır.)

B) ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER

Bu başlıkta da fiilleri özne alıp almamasına göre ve fiili yapan öznenin taşıdığı özelliklere göre dört başlıkta inceleyeceğiz. Burada da dikkat edilmesi gereken husu fiilin; özne alıp almamasına, öznenin yapılan işten etkilenip  etkilenmediğidir.

1) Etken Fiiller

Türkçede kurulan tüm cümlelerin işi yapan bir özneye ihtiyacı vardır. Etken fiillerde cümlede belirtilen ve yapılan işi öznenin kendisinin yapması durumu vardır. Dolayısıyla etken fiilleri, yapılan işi gerçekleştiren gerçek öznenin bulunduğu cümlelerdir şeklinde tanımlayabiliriz.

Örneğin; “Berber, bebeğin saçlarını büyük bir özenle kesti.” saçların kesilme eylemini yapan ve özne olan berberin olması bu cümleyi etken fiil yapar.

Etken Fiil Örnekleri

Ali kitabını okulda unuttu.

Beni candan usandırdı yar cefadan usanmaz mı?

Aracı beş takla attıktan sonra uçurumun kenarında durmuş.

Başbakan, ekonomide büyük bir atılım gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

NOT: Öznesi gizli olan cümleler de etken çatılı fiil olarak kabul edilir.

(O) Ödevlerini yapmayı unutmuştu.

2) Edilgen Fiiller

 “-(I)l, -(U)l, -(I)n, -(U)n” edilgenlik eki alan fiillerle oluşturulan ve yapılan işin kimin tarafından gerçekleştirildiği bilinmeyen cümlelere “Edilgen çatılı fiiller” denir. Edilgen fiillerle kurulan cümlelerin öznesi “sözde özne” olur.

Örneğin;

Annesi bulaşıkları yıkadı.” cümlesinde yıkama eylemini yapan özne bellidir.

Ancak aşağıdaki cümlede gerçekleşen eylemi yapan özne belli değildir.

Bulaşıklar yıkandı. (yıkanan ne = bulaşıklar -> sözde özne)

Edilgen çatılı fiillerin bazıları şunlardır:

Sat-ıl-, sal-ın-, duy-ul-, sev-il-, sar-ıl-, göm-ül-, biç-il-, çiğne-n-, kes-il-, koru-n-, döv-ül-, bak-ıl-, at-ıl- vb.

Edilgen Fiil Örnekleri

Herkesin merakla beklediği derbi dün akşam oynandı.

Bu müze yıllarca korundu.

Öğrencilere kitaplar dağıtıldı.

Sular dün gece kesildi.

Suçlular cezaevine götürüldü.

3) Dönüşlü Fiiller

Dönüşlü çatılı fiillerle oluşturulan cümlelerde işin yapan ve işten etkilenen de aynı öznedir. Cümledeki fiilin kendi kendine yapılması anlamı vardır. Yani dönüşlü fiillerde işi yapan da işten etkilenen de aynı öznedir. Dönüşlü fiiller de edilgen çatılı fiiller gibi “-(I)l, -(U)l, -(I)n, -(U)n” dönüşlülük eki ile oluşturulur. Türkçede dönüşlü çatılı fiillerle oluşturulan cümle yapısı bir hayli fazladır.

Dönüşlü Fiil Örnekleri

Ahmet bütün yaz ek gıdalarla beslendi.

Köpek kimseye aldırış etmeden suyun altında yıkandı.

Trafik kazası geçiren kız yoldan geçenlerin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Başarılı olamayınca yarışmadan çekildi.

Bir titreme gelince kışlıklarını giyindi.

Yukarıdaki örnekleri incelerseniz yapılan işten etkilenen de bizzat öznenin kendisi olduğunu görürsünüz. Ancak aşağıdaki örnekte yapılan işten etkilenen öznenin kendisi değil, başkasıdır.

Şoför sinirlenince tüm yolcuları durakta bıraktı. (Etken fiil)

4) İşteş Fiiller

Fiile getirilen “-(U)ş, -(I)ş” isteş ekleriyle çekimlenen ve gerçekleşen eylemin en az iki kişi tarafından karşılıklı olarak yapıldığını belirten fiillere “İşteş çatılı fiiller” denir.

İşteş çatılı fiillerin bir kısmı şunlardır:

Döv-üş-, öde-ş-, tanı-ş-, payla-ş-, tanı-ş-, dertle-ş-, kokla-ş-, boğ-uş-, bak-ış-, at-ış-, did-iş-, bul-uş-, anla-ş-, vedala-ş- vb.

İsteş Fiil Örnekleri

Kız ile okul bahçesinde karşılaştılar.

Çalıştıkları yerden soru çıkınca sınavda bakıştılar.

Mete’nin bu haline gülüştüler.

Ay sonunda kasapla ödeştiler.

İşsiz dönemlerinde ekmeklerini bölüştüler.

3 yorum

  1. imrenmek geçişli bir fiil değil midir?

  2. Geçişli fiiller nesne alabilen yani “Neyi, kimi” sorularına cevap verebilen fiillerdir. “İmrenmek” bu sorulara cevap vermediğinden geçişli değildir.
    Geçişli fillere bakmak için linke tıklayabilirsiniz:
    https://www.edebiyatciyim.com/fiil-catisi-nedir-fiilde-cati-ornekleri/#2

  3. teşekkürler edebiyatciyim.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.