Fıkra Nedir? Fıkra-Makale Farkı?

Bir yazarın dergi ve gazete gibi yayınlarda, güncel olaylar hakkında görüşlerini fazla detaya girmeden ve kanıtlama çabası ortaya koyduğu fikir yazılarına fıkra denir. Fıkralar her konuda yazılabileceği gibi fıkralarda genellikle güncel konular işlenir. 

Fıkra, sözlü ürünler olan nükteli ve güldürücü hikayelerle karıştırılmamalıdır. Bu tür hikayelerin tek amacı okuyucuyu güldürmektir. Yazarı belli olmayan güldürü fıkralarıyla köşe yazısı olan fıkra karıştırılmamalıdır. Dil ve anlatım derslerinde köşe yazısı olan fıkra ele alınmaktadır.

Fıkranın özellikleri şunlardır:

  1. Gazete ve dergi köşelerinde yayımlanan düşünce yazılarıdır.
  2. Konular daha çok günlük olaylardan seçilir.
  3. Konular halkı ilgilendiren ve ilgi çekici olaylardan seçilir.
  4. Kanıtlama çabası gösterilmez. Düşünceler serbest bir şekilde ortaya konulur.
  5. Dil sade ve anlaşılırdır. Konuşma dili kullanılır.
  6. Fıkralarda sohbet havası vardır.
  7. Konular iğneleyici bir şekilde ele alınarak eleştiri yapılabilir.
  8. Konular işlenirken tarafsızlık ilkesi geçerlidir.
  9. Ele alınan konu işlenerek, yazarın konu hakkındaki düşünceleri etkili bir şekilde ortaya konulur.
  10. Fıkralarda ele alınan konu gerçekleri yansıtmalıdır. 

Türk Edebiyatında Fıkra Türünün Gelişimi

Tanzimat Edebiyatı’nda fıkra türünün ilk örnekleri gazetenin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. 1860 yılında Şinasi ile Agah Efendi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarması fıkra türünün ortaya çıkmasının ve gelişmesinin önünü açmıştır. Başlangıçta sosyal ve siyasi konularda yazılan fıkralar günümüzde hemen hemen her türde yazılabilmektedir. Türk Edebiyatı’nda Ahmet Rasim fıkralarıyla ünlüdür.

Ahmet Rasim: Eşkal-i Zaman

Ahmet Haşim: Bize Göre

Refik Halit Karay: Bir İçim Su

Aziz Nesin: Konuşa Konuşa

Makale-Fıkra Farkı

Makale de ciddi bir üslup kullanılırken fıkra da samimi bir üslup vardır.

Makale kanıt ve ispat üzerine kuruluyken fıkra da böyle bir zorunluluk yoktur.

Sohbet-Fıkra Farkı

Sohbet türünde yazar karşısında biri varmış gibi karşılıklı konuşma şeklinde yazısını yazarken fıkra da bu özellik yoktur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.