Nefi Kimdir? Nefi’nin Edebi Kişiliği

Divan şiirinin tanınmış şairlerinden olan Nefi, 17. yüzyılda Erzurum’da doğmuştur. Nefi’nin gerçek adı ise Ömer’dir. Hayatının bir bölümünü Erzurum’da geçiren şair daha sonraki yıllarda ise İstanbul’da yaşamıştır. Türk edebiyatında hicivleriyle tanınan Nefi’nin ölümüne de bu hicivler sebep olmuştur.

Tüm uyarılara rağmen sadrazamı da hicivlerinde sert bir şekilde eleştirmeye devam eden Nefi, sadrazamın emriyle öldürülmüştür.

Nefi’nin Edebi Kişiliği

  • Divan Şiirinde kasideleriyle tanınmıştır. Kasidenin en güzel örneklerini veren şairdir.
  • Nefi aynı zamanda hicivleriyle de ünlüdür.
  • Kasidelerinde zamanın devlet büyüklerine karşı sert eleştirilerde bulunan Nefi aynı oranda kendisini de övmüştür. Kasidelerde fahriye bölümünde kendisini abartılı bir şekilde öven şair, bu yönüyle de akla ilk gelen isimdir. Kendisini birçok şairden üstün görmüştür. 
  • Nefi’nin şiirlerindeki dil son derece pürüzsüzdür. Şiirlerde kullandığı dilin kusursuz olmasına çok dikkat etmiştir.
  • Hicivlerini Siham-i Kaza adlı eserinde toplamıştır. Bu eser onun ölümüne sebep olmuştur.
  • Şiirlerinde çok zengin bir ahenk ve musiki göze çarpar. Savaş sahnesini anlatan şiirlerini okuyanlar savaşın tüm seslerini duyar gibi olurlar.
  • Şiirlerinde tezat sanatını ustalıkla kullanmıştır.

Nefi’nin Eserleri

Nefi’nin çok fazla eseri yoktur. Her ne kadar eserleri sınırlı olsa da o, az bir eserle kendini ölümsüzleştirmeyi başarmıştır. Nefi’nin eserleri şunlardır:

Farsça Divan

Türkçe Divan

Siham-ı Kaza

Tuhfetü’l Uşşak

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.