11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, 11 edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 11.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 2.dönem 1.yazılı soruları 11.sınıf

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 11.sınıfın ilk sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı İNDİR

11.Sınıf Edebiyat Sınav Soruları

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Sohbet ve fıkra türünün farkını yazınız.

 • Sohbet türünde yazar karşısında biri varmış gibi davranır, sorular sorar ve kendi sorularını yanıtlar. Konuşma üslubu hakimdir. Fıkrada ise böyle bir durum söz konusu değildir.
 • Sohbet her konuda yazılabilir ancak genellikle kültürel edebi konular tercih edilir. Fıkrada ise ele alınan konular güncel olmak zorunluluğu vardır.
 • Sohbetler fıkralara nazaran daha kalıcı yazılardır. Fıkraların en büyük özelliği günübirlik yazılar olmasıdır. İşlenen konu güncelliğini yitirdikten sonra o konu hakkında yazılan fıkraların da ömrü geçmiş demektir.

Aşağıdaki cümleler doğruysa(D) yanlışsa (Y)yazınız.

Sohbet ve fıkra türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır.Y
Fıkrada karşılıklı konuşma havası içinde düşünceler ifade edilir.Y
Eskiden musahabe olarak adlandırılan tür sohbettir.D
Kişisel hayatı konu alan metinlerde bir tanesi de sohbettir.Y
Ahmet Rasim, sohbet denildiğinde akla gelen ilk isimdir.D
Fıkra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi’nde girmiştir.Y
Fıkra, günümüzde köşe yazısı olarak adlandırılmaktadır.D
Fıkralar genellikle güncel olayları ele alır.D
Sohbet yazıları daha sonra bir kitap haline getirilebilir.D

 

1950-1980 yılları arasında roman türü hangi eğilimlerle gelişimini sürdürmüştür?

 • Toplumcu gerçekçi romanlar
 • Millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan romanlar
 • Modernist romanlar
 • Bireyin iç dünyasını esas alan romanlar

Aşağıda tanıtılan sanatçıların kim olduklarını karşılarına yazınız?

Sanat hayatına Fecriati’de başlayan yazar daha sonra Milli Edebiyat anlayışına katıldı. Eserlerinde realizm akımının etkisiyle güçlü gözlemle Milli Mücadele, Anadolu, toplumun geçirdiği değişimi ele aldı. Yaban ve Kiralık Konak en meşhur eserlerindendir: Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk toplumunu yakından inceleyip ve gözlemleyip romanlar yazdı. Töreleri, köy düzeni ve sorunlarını, tarihi olayları konu olarak işledi. Yorgun Savaşçı romanıyla Milli Mücadele’yi anlattı. Bu romanı ile birlikte Devlet Ana eseriyle ödüller aldı: Kemal Tahir

Sanat hayatına şiirle başlayan yazar edebi anlayışında üniversiteden hocası Yahya Kemal Beyatlı’nın etkisinde kalmıştır. Hikaye ve romanlarında bireyin iç dünyasını ele almıştır. Bunun dışında doğu-batı çatışması en çok ele aldığı temalardan olmuştur. Huzur ile Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi önemli romanları vardır: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yaban romanındaki temel çatışmayı yazınız.

Yaban adlı romanda aydın-köylü çatışması ele alınır.

Aşağıdaki romanların yazarlarını yazınız.

1          Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar    

2          Küçük Ağa – Tarık Buğra   

3          Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu          

4          Tutunamayanlar – Oğuz Atay           

5          İnce Memed – Yaşar Kemal

6          Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

7          Devlet Ana – Kemal Tahir

8          Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar

9          Yılanların Öcü – Fakir Baykurt

10        Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal  

Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış̧ ise “Y” yazınız.

 • Cumhuriyet Dönemi’nde sanatta eski biçim ve içeriğe karşı oluşan, yenilikçi anlayış̧” da denen, modernizmi esas alan romanlar yazılmıştır. D
 • Kiralık Konak, Nur Baba, Ankara, Sodom ve Gomore, Yaban gibi romanların yazarı olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1960 – 1980 yıllarında eser veren bir sanatçıdır. Y
 • Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâye yazarlarından olan Oğuz Atay, şiir türünde de eser vermiş̧ bir sanatçıdır. Y
 • 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişen Türk romanında Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir. D
 • Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay gibi sanatçılar modernist tarzda romanlar yazmışlardır. D
 • Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında genel olarak ağır bir dil kullanılmıştır. Y
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk edebiyatında postmodernizm etkili olmuştur. Y

 

Modernist romanın özelliklerini yazınız.

→ Yenilikçi bir anlayışla “Modernist Roman” bir yönelim ortaya çıkmıştır.

→ Bilimsel gelişmeler, dünya savaşı, yıkımlar bu anlayışı güçlendirmiştir.

→ Bu romanlarda daha çok bireyin iç dünyası, bunalımları ve yalnızlığı ele alınır.

→ Geleneksel anlatımın ve yapının dışına çıkılmıştır.

→ İç konuşma, iç çözümleme ve bilinç akışı gibi teknikler bu tarzdaki romanlarda ön plana çıkmıştır.

 

Aşağıda bahsedilen tekniklerin ne olduğunu yazınız.

 • Postmodern romanlarda sıklıkla karşımıza çıkan bu anlatım tekniği, yazarın eserde kurgu içinde kurgu yapmasıdır. Örneğin roman içindeki karakterlerden birisinin bir roman okuması buna örnektir: Üstkurmaca
 • Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım ile üslup özelliklerini taklit etmesine dayanan bir tekniktir: Pastiş
 • Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın eserinden örnek alarak oluşturmasına dayanan bir tekniktir: Parodi
 • Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi metin oluşturmasıdır: İroni

 

Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozukluğunu düzeltiniz.

Onunla tanıştığında tam yirmi yaşlarında bir gençti.
Onunla tanıştığında yirmi yaşlarında bir gençti.

Bu konuda aldığı yanlış̧ kararlarla şirketin batmasını sağladı.
Bu konuda aldığı yanlış kararlarla şirketin batmasına neden oldu.

Delikanlı arkadaşlarına olanları anlatıyordu.
Delikanlı, arkadaşlarına olanları anlatıyordu.

Hastanın durumu kötüleşiyor, yerinden kalkamıyordu.
Hastanın durumu kötüleşiyor, hasta yerinden kalkamıyordu.

Özel ve kamu kurumlarında tatil bekleniyor
Özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında tatil bekleniyor.

Aşağıda yer alan yazım yanlışlarını düzeltiniz.

Tanzimat döneminde çıkarılan ilk gazete olan Tercüman-ı Ahval Gazetesi, yeni bir edebiyatın başladığını gösteriyordu. Bu dönemde yazılan önemli eserlerden olan Felâtun Bey İle Râkım Efendi romanında kültürel değişim ele alınmıştır. Bu eserin yanısıra birçok eserde bu konu işlenmiştir. Bu eserler 19. yy’nin önemli Türk romanlarıdır. Düşününki ilk defa tanıştığımız roman da başarılı örnekler vermişiz. Bu eserler keyifle okuna bilir.

Tanzimat Dönemi’nde
Tarcüman-ı Ahval gazetesi
Felâtun Bey ile Râkım Efendi
Yanı sıra
19. yy.ın
Düşünün ki
Romanda
Okunabilir

11 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
11.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Bir yorum

 1. Yasin Onur Ayhan

  Rehber Edebiyat

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.