Hikaye anlatım teknikleri, Hikayede anlatım teknikleri, Roman anlatım teknikleri, Romanda anlatım teknikleri

Romanda ve Hikayede Anlatım Teknikleri

Hikaye ve romanlar, olay çevresinde oluşturulan edebi metinlerdendir. Bu nedenle benzer özelliklere ve anlatım tekniklerine sahiptir. Yazarlar roman ya da hikayede olayları anlatırken okucuya daha etkili bir şekilde ulaşmak için anlatımda çeşitli teknikler kullanırlar. Olayların aktarılmasında kullanılan hikaye-roman anlatım teknikleri şu şekildedir:

Romanda Anlatım Teknikleri (Hikayede Anlatım Teknikleri)

 • Anlatma Tekniği
 • Gösterme Tekniği
 • İç Konuşma
 • İç Çözümleme
 • Bilinç Akışı
 • Diyalog
 • Özetleme Tekniği
 • Tasvir Tekniği
 • Geriye Dönüş Tekniği
 • Montaj Tekniği

1) Anlatma Tekniği

 • Eserde ele alınan olayların ve durumların okuyucuya anlatıcı tarafından aktarıldığı anlatım tekniğidir.
 • Okuyucu olayları ve durumları ancak anlatıcının aktardığı kadarıyla bilebilir. Yani olay ile okuyucu arasında anlatıcı bulunmaktadır.
 • Tüm dikkatler anlatıcının üzerindedir.

2) Gösterme Tekniği

 • Olaylar okuyucuya bir aracı tarafından değil direkt olarak sunulur.
 • Anlatıcı, olay ile okur arasından bizzat çekilmiş olur.
 • Okuyucunun tüm dikkati olaylar üzerindedir.

3) İç Konuşma Tekniği

 • Olayların merkezinde yer alan karakterlerin duygu ve düşüncelerinin bizzat karakter tarafından anlatılması tekniğidir.
 • Bu teknikte kahramanlar kendi kendine konuşuyor gibidir.
 • İç konuşma ile karakterin duygu ve düşüncelerini okuyucuyu net bir şekilde görebilmektedir.
 • Anlatıcı aradan çekilir, anlatım birinci ağızdan yapılır.

4) İç Çözümleme Tekniği

 • İç konuşmada olduğu bu teknikte de karakterin duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılır.
 • Ancak buradaki temel fark bu duygu ve düşünceler anlatıcı tarafından yani üçüncü ağızdan anlatılmasıdır.
 • Burada hakim bakış açısı söz konusudur.

5) Bilinç Akışı

 • Bu teknikte karakterin iç dünyası tüm boyutlarıyla okuyucunun önüne serilir.
 • Bilinçte yer alan duygu ve düşünceler hızlı ve düzensiz bir şekilde resmedilmeye çalışılır.
 • Anlatıcı aradan çıkar ve bu akışı karakterin kendisi bizzat yapar.
 • Bu anlatım adeta bir sayıklamayı andırır, ifade edilenler arasında mantıki bir bağ olmayabilir.

6) Diyalog Tekniği

 • Edebi eserde yer alan kişilerin karşılıklı konuşmalarına dayanan tekniktir.
 • Kahramanlar arasında iletişim sağlanır.
 • Böylelikle karakterlerin birbirleriyle olan çatışmalarını ve düşüncelerini okuyucu anlayabilmektedir.

7) Özetleme Tekniği

 • Roman ve hikayelerde sıklıkla başvurulan tekniklerinden birisi de özetlemedir.
 • Böylelikle olaylar dağılmadan ve tekrara düşmeden hikaye ilerlemiş olur.

8) Tasvir (Betimleme) Tekniği

 • Olayların geçtiği mekanlar ve kahramanlar kelimelerle tasvir edilerek okuyucunun zihninde bir resim çizilir.
 • Tasvirlerle anlatılan olaylar daha sağlam bir zemine oturtulur.
 • Romantizmle birlikte bu teknik gelişir.
 • Betimleme sadece fiziksel olarak değil, kişilerin ruhsal betimlemeleri de yapılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.