Etiket Arşivi: söz sanatları

Tezat

Tezat, Tezat nedir, Tezat ne demek, Tezatlık örnekleri, Tezat örnekleri, Tezat sanatı nedir, Tezat sanatı örnekleri, karşıtlık sanatı

Söz sanatları içinde belki de anlaşılması en kolay sanatların başında “Tezat” gelmektedir. Zıtlık sanatı olarak da bildiğimiz tezat, birbirine karşıt olan kavramların bir arada kullanılmasıdır. Tezat Nedir? Birbirine zıt olan düşünce, duygu ve durumların; birbirleriyle ilgi kurarak edebi eserlerin aynı dizesinde, beyitinde ya da cümlesinde kullanılması sanatına “Tezat” denir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus edebi eserlerde sadece zıt anlamlı ...

Devamını Oku »

Telmih

Telmih, Telmih nedir, Telmih ne demek, Telmih sanatı nedir, Telmih örnekleri, Telmih video, Telmih konu anlatımı, edebi sanatlar Telmih

Edebi eserlerde tarihte yaşanmış bir olayın, herkesçe bilinen ünlü bir kişiliğin ya da bir hikayenin adının geçmesine yani okuyucuya hatırlatılmasına telmih denir. Edebi eserlerde anlatımın güçlendirilmesi ve daha etkili olması için sanatçılar tarafından telmih sanatına sıklıkla başvurulur. Telmih Nedir? Kelime anlamı hatırlatma sanatı telmihte, herkes tarafından bilinen ünlü bir kişi, olay, hikaye ya da bazen bir inanç okuyucuya hatırlatılır. Bu ...

Devamını Oku »

HüsnüTalil Sanatı

Hüsnütalil, Hüsnütalil nedir, Hüsnütalil ne demek, Hüsnütalil örnekler, Hüsnütalil açıklama

Herhangi bir olayı ya durumu, asıl bilinen sebebinden başka daha güzel, etkileyici ve ilgi çekici bir sebebe bağlamaya “Hüsnütalil” sanatı denir. Sanatçılar eserlerinde hüsnü talil sanatına anlatımı daha etkili ve güzel kılmak amacıyla başvurmaktadır. Hüsn-ü Talil Sanatı Bir edebi eserde anlatılan olay ya da durumların mutlaka gerçek bir sebebi vardır ancak sanatçı anlatımı güzelleştirmek için olayı başka bir sebebe bağlamaktadır. ...

Devamını Oku »

Ad Aktarması (Mecazı Mürsel)

Mecazı Mürsel, Mecazı Mürsel nedir, Mecazı mürsel örnekleri, ad aktarması nedir, Ad aktarması örnekleri, Mecazı mürsel sanatı

Ad aktarması olarak da bilinen mecaz-ı mürsel, benzetme amacının dışında bir kelimenin başka bir sözcüğün anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasıdır. Pek farkında olmasak da günlük hayattaki konuşmalarımızda mecazı mürsel örneklerine bolca yer veririz. Örneğin günlük yaşamımızda kullandığımız “camı aç, ışığı yak, Antalya’ya indim, çaydanlığı yak, suyu aç” bu sanatın en güzel örnekleridir. Bu konuyla ilgili verdiğimiz açıklamalara ve örneklere biraz dikkat ...

Devamını Oku »

Teşbih Nedir? – Teşbih-i Beliğ

Teşbih, Teşbih nedir, Teşbih örnekleri, Teşbih sanatı, Teşbih özellikleri, benzetme sanatı, Teşbihi Beliğ, Teşbihi Beliğ nedir, Teşbihi Beliğ örnekleri

Bir dilin anlatım gücünü geliştirmek ve etkileyiciliği arttırmak için kullanılan söz sanatlarından teşbih ile ondan türeyen bir sanat olan teşbih-i beliğ, benzetmeye dayalı sanatlardır. Aynı zamanda benzetme sanatı olarak da bilinen Teşbih, yüzyıllarca edebi eserlerde yoğun olarak kullanılmıştır. Teşbih Nedir? (Benzetme Sanatı) Anlatımı daha güçlü kılmak amacıyla iki varlık arasında güçlü bir yön üzerinde benzetme yapılmasına teşbih ya da benzetme ...

Devamını Oku »