Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Batı etkisine giren Türk edebiyatının ilk aşamasını Tanzimat Edebiyatı oluşturur. Edebiyatımızın batılı bir kimlik kazanmasının başlangıcı olan Tanzimat Edebiyatı’nın özellikleri şu şekildedir:

Tanzimat Edebiyatı Özellikleri

 1. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem ve ikinci dönem olarak iki başlıkta incelenir.
 2. Tanzimat Edebiyatı ile birlikte batı edebiyatlarından yeni türler edebiyatımıza girmiştir. Batı edebiyatından Türk edebiyatına giren yeni türler şunlardır: Roman, hikaye, deneme, makale, tiyatro, eleştiri, anı, mektup…
 3. Tanzimat Edebiyatı’nın 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayımlanan Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başladığı kabul görür.
 4. Özgürlük, hak, hürriyet ve eşitlik gibi Batı’da yaygın olan kavramlar edebiyatta ilk kez kullanılmaya başlanmıştır.
 5. Romantizm, realizm ve klasisizm gibi edebi akımlar etkili olmuştur. 
 6. Bu dönemde şiir temasının çeşitlilik kazandığını görürüz. Günlük hayattaki her türlü durum şiirin konusu olmaya başlamıştır.
 7. Edebiyatı geliştirmek ve değiştirmek isteyen edebiyatçılar ilk başta Divan Edebiyatı’nın nazım biçimlerini kullanmış olsalar da bir süre sonra batıdan alınan yeni şiir türleri kullanılmıştır.
 8. Aruz ölçüsünün ağırlıklı olarak kullanıldığını görebiliriz.
 9. Tanzimat sanatçılarının çok yönlü aydınlar oldukları bilinir. O dönem sanatçıları; şairlik, yazarlık, devlet adamlığı, öğretmenlik ve gazetecilik yapmışlardır.
 10. Edebiyatın dilini halkın anlayabileceği bir şekilde sadeleştirmeye çalışmışlardır.
 11. Divan Edebiyatı’nda hakim olan beyit bütünlüğüne karşı şiirde konu bütünlüğüne önem vermişlerdir.
 12. 1. dönem sanatçıları toplumsal konuları işlerken 2. dönem sanatçıları ise bireyselliğe kaymıştır.
 13. 1. dönem tanzimatçılar “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimsemişlerdir. 2. dönem tanzimatçılar ise “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimsemişlerdir.
 14. 1. dönem sanatçılar; Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi gibi isimlerden oluşur. 2. dönem sanatçıları ise şu şekildedir: Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.