9.sınıf edebiyat sınav soruları, 9.sınıf edebiyat 2.dönem 2.yazılı soruları, 9 edebiyat sınav soruları, 9 edebiyat 2.dönem 2.yazılı soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.sınavı“nda çıkabilecek sorulardan oluşan arşivden soru hazırlarken yararlanabilir ve öğrencilerin sınava sorular üzerinden hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları 2023 İNDİR

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sınavı İNDİR

Yukarıda yer alan yazılı sınavın konuları şu şekildedir:

 • Tiyatro
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Tezkire
 • Mektup
 • Açık Oturum
 • Günlük
 • Zarflar
 • Fiiller
 • Anlamlarına Göre Fiiller
 • Ek Fiil
 • Fiilde Yapı
 • Çekimli Fiil

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1) Roman türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimleyici ve öyküleyici anlatım esastır.
B) Az sözle çok şey anlatmak esastır.
C) Konu ve üslup tarzı dikkate alınarak çeşitli türlerde değerlendirilir.
D) Kişilerin iç ve dış özellikleri ayrıntılı olarak verilir.
E) Kurgusal bir metin türüdür.

2) Roman ve hikâyede olmazsa olmaz olan ancak tiyatroda pek bulunmayan unsur hangisidir?
A) Anlatıcı B) Mekân C) Olay örgüsü D) Şahıs kadrosu E) Zaman

3) Türk edebiyatında ilk roman örnekleri aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde verilmiştir?
A) Destan Dönemi
B) Millî Edebiyat Dönemi
C) Servetifünun Dönemi
D) Tanzimat Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

4) Tiyatro ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte Avrupa’dan gelmiştir.
B) Modern tiyatro; trajedi, komedi ve dram türlerine ayrılır.
C) Eski Yunan’da en önemli komedi yazarı Aristofanes, en önemli trajedi yazarı ise Aiskhyloos’tur.
D) Tiyatro kelimesinin kökeni Yunanca ‘’seyir yeri’’ anlamına gelen ‘’theatron’’ dur.
E) Tiyatro anlatmaya bağlı sanatsal metinlerdendir.

5) Trajedi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Kahramanlar genellikle halktan kimselerdir.
C) Mitoloji ve tarihi olaylar işlenir.
D) Üç birlik kuralına uyulur.
E) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.

6) Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro içinde yer almaz?
A) Komedi B) Dram C) Melodram D) Meddah E) Trajedi

7) Aşağıdaki roman ilklerinden hangisi yanlıştır?
A) İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Telemak
B) İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Zehra
C) İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
D) İlk realist roman: R. Mahmut Ekrem/ Araba Sevdası
E) İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Eski edebiyatımızda biyografi türüne hâl tercümesi ya da – – – – denir. Bu türün Anadolu’da yazılmış ilk örneği ise – – – – tarafından yazılmış olan Heşt Behişt adlı eserdir.

8) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) tezkire – Sehi Bey B) nazire – Sehi Bey C) tezkire – Ali Şir Nevai D) cönk – Latifi E) tezkire – Latif

 

9) Biyografi ile otobiyografinin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Biyografiler nesnel, otobiyografiler ise özneldir.
B) Otobiyografilerde kişinin hafızası ön plana çıkarken biyografilerde belgeler ön plandadır.
C) Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.
D) Biyografi kişinin iç dünyasına, otobiyografi dış dünyasına yöneliktir.
E) Otobiyografi birinci ağızla, biyografiler üçüncü ağızla anlatılır.

10) Aşağıdakilerden hangisi anlatıcısı yönünden diğerlerinden ayrılır?
A) Gezi yazısı B) Otobiyografi C) Günlük  D)Hatıra E) Biyografi

Herhangi bir konuşmanın olmadığı bu oyunda anlatılmak istenen jest, mimik, el ve kol hareketleriyle izleyiciye aktarılır. Fikir ve hisler müzik, dans ve çeşitli eşyalar yardımıyla da izleyiciye ulaşır.
11)Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dram B) Pandomim C) Tuluat D) Komedi E) Fars

12) Aşağıdaki biyografi-otobiyografilerden hangisi yanlış sanatçıyla eşleştirilmiştir.
A) Atatürk – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Kısa Hayat Hikâyem – Abidin Dino
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
D) Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir
E) Avare Yıllar – Kemal Tahir

13) Mektupların şekil ve içerik özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A) Mektupların bir hitapla başlaması gelenektir.
B) Girişinde öncelikle yazılış amacı ifade edilebilir.
C) Mektubun sağ üst tarafında yer ve tarih yazar.
D) Sonuç bölümünde asıl anlatılmak istenenler verilir.
E) Mektubun sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzasına yer verilir.

14) Açık oturum ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Konuşmacılar alanında uzmanlaşmış kişilerdir.
B) Tartışmayı yöneten bir başkan vardır.
C) Konunun farklı yönleri detaylıca ele alınır.
D) Amaç doğru bir fikrin kanıtlanmasıdır.
E) Başkan haricinde üç ila altı konuşmacı bulunur.

Ramazan ayının 25.günündeyiz. Yavaş yavaş gelen hızlı hızlı gidiyor. Sınavları hazırlama telaşına kapıldım. 9.sınıf edebiyat sınavını hazırladım. Ama yorgunluk uykumu getirdi. Galiba uyu…
15)Yukarıdaki parça hangi edebi türden alınmıştır?
A)Otobiyografi             B)Anı               C)Günlük  D)Biyografi          E)Portre

Kişilerin karakteristik özellikleriyle tanıtılmasını amaçlayan yazılara …….. denir. Kişinin dış ve ruhsal özellikleri anlatılabilir.
16) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Biyografi B) Hâl tercümesi C) Monografi D) Otobiyografi E) Portre

Günlük türüne eski edebiyatımızda  …..……….. ve …………… gibi isimler verilmiştir.
17) Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) münşeat – hamse
B) vakayiname – ruzname
C) münşeat – ruzname
D) hamse – vakayiname
E) hamse – ruzname

18) Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden değildir?
A) Bir kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini günü gününe yazmalarına denir.
B) Hem yaşananlar hem de hissedilenler not edilir.
C) Kişi duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtır.
D) Anlatım özellikleri düşünüldüğünde nesneldir.
E) Diğer türler için belge niteliği taşıyabilir.

19) Aşağıdakilerden hangisi bir mektup türü olarak değerlendirilmez?
A) Ayrılık mektubu
B) Özel mektup
C) Resmî mektuplar
D) İş mektupları
E) Edebî mektup

20) Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Bunun için teşekkür ederim.
B) Sınıfı geçmek için çaba sarfetti.
C) Sabret, sınavlar bitecek.
D) Gönlüm ona düşeyazdı.
E) Lütfen, bu çiçekleri kabul et.

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?
A) Yine o şarkıyı söylüyordu.
B) Zor günümde âdeta can simidimdi.
C) Kapıyı açınca hava esmeye başladı.
D) Bu ödevleri zamanında bitirmek gerekiyor.
E) Bu saatten sonra kendini affettiremez.

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil basit yapıdadır?
A) O sizleri işitince donakaldım.
B) Belediye tüm çiçekleri suladı.
C) Beklenen kişiler eve geldiler.
D) Azimli olursan bunları başarabilirsin.
E) Gelecek konusunda bizi aydınlattı

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipinin hikâyesiyle çekimlenmiştir?
A) Seneye buraya taşınacakmış.
B) Buraya kadar geldiğinde görseydim.
C) Bu ödevleri bitirmeliymiş.
D) Hepimiz şoke oluruz dediklerini yaptıysa.
E) Sözlerini eksiksiz yerine getirmeliydi.

Yılmaz ( ) denizi seyrederken hiç farkında olmadan Mallarme’nin dizesini hatırladı ( ) “Meçhul bir felâketten buraya ( )”
24) Parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (.) (…)   B) (,) (…) (…)   C) (,) (:) (…)   D) (;) (:) (…)   E) (,) (;) (…)

25) Hangi seçenekte büyük harf yanlış kullanılmıştır?
A) Kentin Doğu’sunda daha çok yüksek binalar, Batı’sında gecekondular göze çarpıyordu.
B) Doğrusu, Batılılaşma politikası Tanzimat ile başlamıştır.
C) Orhan Bey bugün işe gitmedi.
D) Kedilerle köpeklerin nasıl dostluk kurabildiklerini Maviş’le Karabaş’ın oynaşmalarına bakarak görebilirler.
E) Hukukla ilgili sorunlarınız için Sayın Avukat Hüseyin Can size yardımcı olacak.

9 Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
9.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.