Şiir

HECE ÖLÇÜSÜ Nedir? Hece Ölçüsü Durakları, Hece Ölçüsü Örnek Şiir

hece ölçüsü, hece ölçüsü nedir, hece ölçüsü özellikleri, hece ölçüsü örnekleri, hece ölçüsü hakkında bilgi

Milli ölçümüz olan “Hece ölçüsü” dizelerdeki hece sayılarının eşit olması esasına dayanmaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bile kullanılan eski bir ölçü olan hece vezni, Türkçe yazılan şiirlere en uygun olan ölçüdür çünkü Türkçede bütün seslerin okunma değeri hemen hemen aynıdır. Hece Ölçüsü Özellikleri Hece vezni, İslamiyet öncesi Türk şiirinde kullanılmaya başlanmış, İslamiyet’le birlikte aruz ölçüsü ön plana çıkmış olsa da ...

Devamını Oku »

Lirik Şiir Nedir? Lirik Şiirin Özellikleri, Lirik Şiir Örneği

Yunanca Lyrikos kelimesinden türeyen; aşk, hasret, ayrılık gibi şairdeki duyguları ve heyecanları dile getiren şiir türüne “Lirik şiir” denir. Lirik şiirde şair okuyucunun duygularına hitap ederek onları etkilemeyi, onları kendi his dünyasına çekmeye çalışır.   Lirik şiirin konusu başta aşk, ayrılık, ölüm ve din olmak üzere insanın içinde olduğu her şeyden seçilebilir. İnsanların duygularına hitap etmesi bakımından belki de en eski ...

Devamını Oku »

Taşlama Nedir? Taşlama Örneği, Taşlama Hakkında Bilgi

Bir kişiyi ya da bir düşünceyi eleştirmek, toplumun aksayan yönlerini dile getirmek ve bazen de devlet yönetimini yermek adına halk edebiyatı bünyesinde söylenen şiirlere taşlama denir.   Taşlama denildiği zaman akla gelen şairlerin başında Dertli, Ruhsati ve Seyrani yer almaktadır. Taşlamaların divan edebiyatındaki karşılığı ise hicviyedir. Eleştirinin yer aldığı şiirler günümüzde ise “Satirik” şiir olarak adlandırılmaktadır. Taşlamanın Özellikleri Eleştirinin, yerginin, alayın ...

Devamını Oku »

Yaşamaya Dair Şiirinin İncelenmesi

Ahenk Unsurları Ölçü: Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır. Dizelerin hece sayısı birbiriyle eşit değildir. Bazı dizeler uzunken bazı dizeler kısadır. Nazım Hikmet Türk şiirinde serbest ölçünün öncüsü olmuş bir şairdir. Nazım Birimi: Şiirde geleneksel nazım birimlerinin yerine bent şeklinde adlandırabileceğimiz yapılar kullanılmışlar. Kafiye: Şiirde kafiye olarak adlandırabileceğimiz herhangi bir sözcük bulunmamaktadır. Şiirde geleneksel ahenk unsurlaları kullanılmamıştır. Ahenk ses tekrarları, aliterasyonlar, asonanslar, ...

Devamını Oku »

Kafiye Nedir? Kafiye Çeşitleri

Kafiye, Kafiye Çeşitleri, Kafiye çeşitleri nelerdir, Kafiye türleri, uyak çeşitleri, kafiye örnekleri, kafiye ne demek, kafiye örnekleri

Şiirde ölçüden sonra değerlendirilebilecek önemli ahenk unsuru olarak karşımıza kafiye bir diğer adıyla uyak çıkmaktadır. Şiirde okuyuşun kulağa hoş gelmesi ve bir düzenin olması için ihtiyaç duyulan kafiyeler ahenk unsurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kafiye Nedir? Şiirde dize sonlarında rediften önce gelen, ses ve görevleri farklı olan ek benzerliklerine kafiye denir. Şiirde ahengin sağlanmasında belki de en önemli unsur olan kafiye, ...

Devamını Oku »

Aruz Ölçüsü Nedir? Aruz Ölçüsünün Özellikleri

Arap dilinden doğan “Aruz ölçüsü” hecelerin söyleyiş özelliklerine göre (kısa-açık-kapalı) göre sıralandığı bir vezin çeşididir. Arap edebiyatında doğmuş ve oradan da Türk şiirine geçmiştir. Türkçeye uygulanması zor bir ölçü olduğundan şiirde birçok Arapça ve Farsça sözcük kullanılmıştır. Aynı zamanda Türkçe sözcükleri aruza uygulayabilmek ve ölçüdeki kusurları gidermek amacıyla imale, ulama, zihaf gibi yollara başvurulmuştur. Türk edebiyatında Divan, Servet-i Fünun, Fecr-i ...

Devamını Oku »