Şiir

Yaşamaya Dair Şiirinin İncelenmesi

YAŞAMAYA DAİR  Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın, yani o derecede, öylesine ki, mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin, hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de ...

Devamını Oku »

Kafiye (Uyak) Nedir? Kafiye Çeşitleri

Şiirde ölçüden sonra değerlendirilebilecek ikinci önemli unsur olarak karşımıza kafiye bir diğer deyişle de uyak çıkmaktadır. Kafiyenin şiire ne zamandan beri uygulandığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Divanü Lügat’it Türk’te de yer alan şiirlerde uyağın başarıyla kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz ki: Şiir konusunda çok eskiden beri uyak  çok önemli bir unsur olarak değerlendirilmiş ve başarıyla uygulanmaya çalışılmıştır. Her ...

Devamını Oku »

Aruz Ölçüsü Nedir? Aruz Ölçüsünün Özellikleri

Arap dilinden doğan “Aruz ölçüsü” hecelerin söyleyiş özelliklerine göre (kısa-açık-kapalı) göre sıralandığı bir vezin çeşididir. Arap edebiyatında doğmuş ve oradan da Türk şiirine geçmiştir. Türkçeye uygulanması zor bir ölçü olduğundan şiirde birçok Arapça ve Farsça sözcük kullanılmıştır. Aynı zamanda Türkçe sözcükleri aruza uygulayabilmek ve ölçüdeki kusurları gidermek amacıyla imale, ulama, zihaf gibi yollara başvurulmuştur. Türk edebiyatında Divan, Servet-i Fünun, Fecr-i ...

Devamını Oku »

Hece Ölçüsü Nedir? – Hece Ölçüsünün Özellikleri

Türklerin milli ölçüsü olan “Hece ölçüsü” dizelerdeki hece sayılarının eşit olması esasına dayanmaktadır. Türkçe yazılan şiirlere en uygun olan ölçüdür çünkü Türkçede bütün seslerin okunma değeri hemen aynıdır.  Hece vezni, İslamiyet öncesi Türk şiirinde –Divanü Lügat’it Türk‘te yer alan şiirlerin büyük bir kısmı hece ölçüsüyle oluşturulmuştur- kullanılmaya başlanmış ve İslamiyetle birlikte aruz ölçüsü ön plana çıkmış olsa da halk şiiri ...

Devamını Oku »

Nazım Birimi Nedir? Nazım Birimleri Nelerdir?

Her şiir, birden fazla dizenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Dizelerin kendi arasında gruplandırılmasına göre ise birimler oluşmaktadır. Nazım biçimlerinin belirlenmesindeki önemli ölçütlerden biri de şiirin sahip olduğu nazım birimleridir.  Bir şiirde kendi içinde anlam ifade eden kümelenmiş dizeler “nazım birimi” olarak adlandırılmaktadır. Şiirlerin iskeleti olarak kabul gören nazım birimleri, sahip olduğu dize sayısına göre farklı isimlerle anılmaktadır. Türk edebiyatında şiir ...

Devamını Oku »

Kaldırımlar Şiir Tahlili

KALDIRIMLAR Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.   Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.   İçimde damla damla bir korku birikiyor; Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler… Üstüme camlarını, hep ...

Devamını Oku »