Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nedir, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı özellikleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında bilgi, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı şairleri, Dini Tasavvufi Halk şiiri, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı PDF, Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Video

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı” dini yönü ağır basan ve özellikle de tasavvufi düşünce sahibi şairlerin oluşturduğu bir gelenektir. Aynı zamanda tekke edebiyatı olarak da adlandırılan bu şiir geleneği İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmuştur. 

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra 12.yüzyılda Ahmet Yesevi ile birlikte Türkistan’da “Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı”nın başladığı kabul görmektedir. Yani kültürümüzde önemli bir yeri olan tasavvufun kurucusu olarak Ahmet Yesevi’yi gösterebiliriz. Daha sonraki yüzyıllarda Ahmet Yesevi’nin müritleri Anadolu’ya gerelek buraların müslümanlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Anadolu’da bu geleneğin yaygınlaşmasında Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal gibi isimler önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu’da özellikle huzursuzluğun hüküm sürdüğü 13-14. ve 15. yüzyılda halk tarafından bu düşünce benimsenmiş olup dini-tasavvufi halk şiiri varlığını uzun süre tarikatlar çevresinde sürdürmüştür.

“Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı”nın temelinde tasavvufi düşünce yer almaktadır. Tasavvuf, oldukça derin bir düşünce olup en basit ifadeyle nefsin kötü isteklerden arındırılıp Allah’a yaklaşma ve sevmeye dayalı bir dini öğretidir. Tasavvuf felsefesinin temelinde “Vahdet-i Vücut” yatmaktadır.

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Özellikleri

→ Bu edebiyat çerçevesinde verilen eserlerde dini ve tasavvufi konular işlenmiştir.

→ Bu şiir geleneğinde öncelikli olan konu dini düşüncenin, tasavvufun yayılması olduğundan sanat ikinci plandadır.

→ Halka hitap ettiğinden dili son derece sadedir. Ancak dini ve tasavvufi terimler kullanıldığından çok az da olsa halkın anlamayacağı bazı kelimeler yer almıştır.

→ Şiirler bestelenerek söylenmiştir. Bu şiirlerin söylenmesi sırasında tarikatlara göre farklı enstrümanların kullanıldığı görülür.

→ Ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. Az da olsa aruz ölçüsüyle yazılan şiirler de vardır.

→ İslamiyet’in sevilmesi ve yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

→ Tarikatlar çevresinde gelişmiştir.

→ Şiirlerde ağırlıklı olarak işlenen aşk, ilahi aşktır.

→ Bu geleneğin şiir türleri ilahi, nefes, devriye, nutuk ve şathiyedir.

Dini-Tasavvufi Halk Halk Edebiyatı Nazım Türleri

Dini-tasavvufi halk edebiyatında en çok kullanılan şiir türleri şunlardır: ilahi, nefes, devriye, nutuk ve şathiye.

İlahi

Allah’ı övmek, yalvarmak ve Allah’a olan aşkı dile getirmek için yazılan şiirlerdir. Kendine has ezgisi olan ilahi şiir türü genellikle dörtlük ve hece ölçüsü şeklindedir.

Nefes

İlahilerin, Bektaşi tarikatında söylenen karşılığı ise nefestir. Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut anlayışı işlenir.

Devriye

İnsanoğlunun varoluşunu devir kuramına göre işleyen şiirlerdir. Devir kuramına göre Allah’tan gelen insan tekrar Allah’a kavuşacaktır.

Şathiye

Tasavvuftan, dinden alay edermiş gibi görünen şiirlerdir. Aslında bu şiirler incelediğinde bunun böyle olmadığı görülür.

Nutuk

Tarikat pirlerinin tarikatlarına gelenlere tarikatlarının kurallarını, felsefesini anlattıkları şiirlerdir.

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı PDF + Video

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Dini Tasavvufi Halk Şiiri PDF Çalışma Kağıdı” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
 PDF / Slayt
 İlahi
 Nefes

10.Sınıf Ders Konuları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.