İlahi

Allah’ı öven şiirlere genel olarak İlahi denir. İlahi sözlük anlamı olarak da “Allah’a ait” anlamına gelir. İlahiler Allah’ı öven, onun yüceliğini anlatan, insanın duyabileceği en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu dile getiren şiirlerdir. 

Her dinde ilahi şiir türüne rastlanır. İslamiyet’in hakim olduğu topraklarda gelişen edebiyatlarda ilahi şiir türüne çok  sıklıkla rastlanır. Tasavvuf edebiyatında en çok kullanılan şiir türü olarak İlahiyi gösterebiliriz. Halk şiirinin Dini Tasavvufi kolunda mutasavvıflar ilahi şiir türünden fazlasıyla yararlanmışlardır.

İlahi şiir türüne farklı tarikatlarda rastlayabiliriz. Ancak her tarikat ilahi şiir türüne farklı adlar vermiştir. Örneğin  ilahi şiirleri farklı tarikatlarda nefes, deyiş, ayin vb. adlar alabilmektedir.

Türk Edebiyatında ilk ilahi örneklerini Ahmet Yesevi vermiştir. Ancak Türk Edebiyatında ilahinin en güzel örneklerini Yunus Emre vermiştir. Yunus Emre ilahilerini halkın anlayabileceği sade bir dille ve halkın düşüncelerini şiire yansıtarak yazmıştır. Bu nedenle Yunus Emre bugün bile halk tarafından bilinen ve sevilen bir şairdir.

İlahinin Özellikleri

  1. Diğer şiir türlerinin aksine ilahilerin kendilerine özgü özel bir ezgileri vardır. Yani ilahiler özel bir ezgiyle bestelenir.
  2. İlahiler Allah’ı övmek için yazılan şiirlerdir.
  3. İlahiler çoğunlukla hece ölçüsüyle yazılır. Az da olsa aruz ölçüsüyle yazılan ilahiler de vardır. Hece ölçüsüyle yazılan şiirler genellikle hece ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
  4. İlahi şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür. Genellikle de 3-7 dörtlük arasında yazılır.
  5. Diğer halk şiirlerinde olduğu gibi şiir içinde şairin mahlası yer alır.
  6. İlahi örneklerini ilk kez Ahmet Yesevi vermesine rağmen ilahi denilince akla gelen ilk isim Yunus Emre olmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.