9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin konuları değişen müfredata göre aşağıda yer almaktadır.

I.ÜNİTE: GİRİŞ

Okuma

Edebiyat Nedir?

Edebiyatın Bilimle İlişkisi

Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

Metin – Metinlerin Sınıflandırılması

Yazma

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

b. Yazma Sürecini Uygulama

Niçin Yazıyoruz?

Nasıl Yazmalıyız?

Sözlü İletişim

İletişim ve Ögeleri

Dilin İşlevleri

II.ÜNİTE: HİKAYE (ÖYKÜ)

İsim

Ad Tamlaması

Okuma

Hikâyenin tanımı ve unsurları

Olay Hikayesi ve Durum Hikayesi

Yazma

Hikaye Yazma Çalışması

Sunu Hazırlama ve Sunum

III.ÜNİTE: ŞİİR

Okuma

III. ÜNİTE: MASAL/FABL