10. Sınıf Türk Edebiyatı

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)
 2. Sözlü Edebiyat     
 3. Yazılı Edebiyat a. Göktürk Yazıtları b. Uygur Metinleri

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
 1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     
 1. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)